مؤلفه‌های امنیت ملی

[ad_1]

امنیت یکی از موضوعات پیچیده‌ی اجتماعی است که علی‌رغم تصور عمومی مبنی بر یکپارچه بودن آن از مؤلفه‌های متعددی برساخته شده است. اهمیت امنیت به‌اندازه‌ای است که غالب افراد جامعه در مقایسه با دیگر نیازهای ضروری و حیاتی، اولویت را به تأمین امنیت می‌دهند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامیحفظه الله  در بیانات خود به این مسئله اشاره‌کرده و می‌فرمایند: «امنیت برای یک کشور خیلی مهم است. گاهی در یک کشوری نان نیست، قحطی است، مشکلات هست، ناامنی [هم] هست؛ اگر به مردم بگویند نان می‌خواهید یا امنیت، قطعاً امنیت را ترجیح می‌دهند» با توجه به این مسئله بررسی مؤلفه‌های امنیت در یادداشت پژوهشی پیش  رو موردنظر است.

امنیت ملی و آسیب های آن

مفهوم مدرن امنیت ملی در قرن ۱۷ و در طول جنگ سی ساله مذهبی و جنگ داخلی انگلستان به وجود آمد. صلح وستفالی در سال ۱۶۴۸، این برداشت را به وجود آورد که دولت – ملت، نه تنها بر امور داخلی مانند مذهب حاکمیت دارد، بلکه برای امور خارجی نیز کنترل دارد.[i] استفاده از مفهوم امنیت ملی در ادبیات سیاسی همواره متداول بوده، اما منجر به تعریف مشخص نگردیده است. پس از جنگ جهانی دوم پژوهشگران علوم سیاسی به عنوان یک واژه کاربردی به مطالعه آن روی آوردن و در قالب نظریه   های مختلف مسئله امنیت ملی را کارشناسی و بررسی کردند.[ii]

بسیاری از پژوهشگران امنیت ملی را در معنی عام کلمه به معنای آزادی از ترس و فقدان خطر جدی از خارج نسبت به منافع حیاتی و اساسی مملکت می  دانند[iii] در تعریف مدرن از امنیت ملی به جای توجه به تهدیدات خارجی، آسیب‌پذیری‌های داخلی بیش‌تر مورد توجه است و تهدید خارجی دارای اعتبار کمتری است.[iv] چرا که آسیب امنیت ملی رابطه معکوسی با امنیت ملی دارد. هر جا و در هر سطحی امنیت ملی نباشد یعنی فعالیت   ها و ارتباطات مجاز و مشروع شهروندان با وقفه یا اختلال مواجه شود، آسیب امنیت ملی ظهور می  کند.[v] آسیب امنیت ملی می  تواند درونی و یا بیرونی باشد. از جمله آسیب  های دورنی امنیت ملی می  توان به آسیب   های فرهنگی(غربزدگی، دوری از معنویت، فساد اخلاقی و …)، مدیریتی(باند بازی، رانتخواری، قدرت طلبی، ضعف مدیریت و …)، سیاسی(گرایش سازش با امریکا، بی   اعتمادی مردم به مسئولان، تفرقه و اختلاف در کارگزاران و …)، اقتصادی(تورم، گرانی، اختلاس، تجمل  گرایی و …) و اجتماعی (قاچاق، مواد مخدر، فساد اداری و …) و همچنین آسیب   های بیرونی مانند گسترش حوزه نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه، طرح   های سلطه طلبانه رژیم صهیونیستی، حمایت کشورهای غربی از تروریسم در منطقه و بهره   گیری از رسانه   ها در جنگ روانی علیه ایران اشاره کرد. نمودار زیر آسیب   های امنیت ملی را نشان می دهد. 

 

اهمیت امنیت ملی در اسلام

از دید اسلام، امنیت یکی از اصول فردی و جمعی، زمینه ساز بهره   وری از مزایا و مواهب حیات و تکامل بشر و یکی از مقدس   ترین آرمان هاست. قران کریم امنیت را یکی از اهداف استقرار حاکمیت الله و استخلاف صالحان و طرح امامت می  شمارد و احساس امنیت را از خصایص مومن معرفی می  کند و تامین امنیت را از اهداف جهاد می  شمارد. از آیات و روایات چنین به دست می   آید که امنیت، از نعمت   های بزرگ خداوند و مقدم بر سایر نیازمندی   های بشر است.[vi]

 در باب اهمیت و جایگاه امنیت در اسلام همین نکته بس که امنیت در روایتى در زمره یک از دو نعمتى قرار گرفته است که انسان قدر آن را نمى   داند مگر این که به مصیبتى گرفتار شود؛ النعمتان، مجهولتان الصحه و الامان.[vii] در این روایت، امنیت هم شامل امنیت جانى مى  شود و هم شامل امنیت مالى و فکرى. اگر کشورى یا جامعه  اى امنیت نداشته باشد مشکلات بسیارى خواهد داشت و در هیچ یک از موقعیت   هاى خود رشد نخواهد داشت. به همین دلیل است که اسلام به امنیت بسیار اهمیت مى   دهد.[viii]

در دیدگاه اسلامی، می‌بایست امنیت ملی را در سایه اقتدار، استقلال، دانایی و توانایی، ارتباطات قوی و سازنده امت اسلامی در کلیه ابعاد و زوایا و ایستادگی در برابر یورش و توطئه و تهدید دشمن و بیگانگان و بیگانه پرستان و نفوذ ایادی شیطانی آنان پیگیری کرد. امروزه هر کشوری در تامین امنیت ملی، باید به مقابله با انواع تهدیدات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، روانی، رسانه  ایی بپردازد. آنچه در نزد اندیشمندان مشترک است این است که، امروزه امنیت ملی هر جامعه در سایه تدابیر حکومت و حمایت و پشتیبانی مردم محقق می‌شود.[ix]

امنیت ملی و دیگر نیازهای اساسی جامعه

نیازهای انسان در زندگی‌اش، از تعدد و تنوع بسیاری برخوردار است. اما امنیت به عنوان یکی از اساسی   ترین نیازها است، که بستر تامین سایر نیازها است ؛ به این معنا که اگر امنیت نباشد، بقیه نیازهای اساسی جامعه مانند نیازهای فیزیکی، نیازهای اجتماعی، نیازهای رفاهی و … نیز تامین نمی   گردد. امام صادق (ع) سه موضوع را نیاز همه آحاد بشر می  دانند: امنیت، عدالت و فراوانی(ارزاق)، با توجه به اینکه می  دانیم که اگر هر یک از این امور در زندگی نباشد چه حوادث ناگواری اتفاق می  افتد ولی نکته مهم این است که امام (ع) امنیت را مقدم بر عدالت و فراوانی ارزاق ذکر می  فرمایند و این نشان دهنده این است که عدالت و ارزاق هم بدون امنیت ارزش ندارند.[x] همانطور که نمودار زیر نشان می  دهد، امنیت بستر و زیربنای تامین سایر نیازها می  باشد، چنانچه اگر امنیت نباشید، نیازهای دیگر انسان نیز تامین نخواهد شد.

 

امنیت در حقیقت زیر بنای آرامش و سازندگی و تولید در جامعه است و نقش مهمی در ایجاد رفاه اجتماعی و تامین اطمینان خاطر مردم برای فعالیت  های روزمره و برنامه  ریزی برای آینده دارد، به فرموده مقام معظم رهبری(مدظله العالی): «امنیت …، در درجه اول حقوق مردم است، احساس خود مردم هم همین است، یعنی اگر محیط ناامن باشد هیچ خواسته و خواهشی برای مردم باقی نمی  ماند. لذا شما دیده  اید که گاهی در بعضی از ادوار تاریخ، مردم تن به قلدری یک قلدر با همه رنج  ها و سختی  هایش داده  اند، برای اینکه امنیت را در اختیار آنها بگذارد».[xi]

مولفه های تشکیل دهنده امنیت ملی

مولفه   های امنیت ملی متعدد می  باشد، هر کدام از این مولفه   ها، اهمیت بسیار زیادی برای حفظ اقتدار و امنیت ملی کشور دارد. از جمله مولفه   های تشکیل دهنده امنیت ملی می  توان به موارد زیر اشاره نمود:

– خودکفایی و استقلال اقتصادی

مهمترین و اولی   ترین مولفه امنیت ملی امروزه مسئله اقتصادی است، البته اقتصاد همواره یکی از مهمترین مولفه   ها در امنیت ملی بوده و امروزه بخاطر اقتصاد پایه بودن اغلب تهدیدات داخلی، مهمترین مولفه است. که در صدر مطالبات مقام معظم رهبری نیز قرار دارد. در این خصوص مقام معظم رهبری می  فرمایند: «بنده شعارهای اقتصادی را در این دو سه سال اخیر برجسته کرده‌ام، برای اینکه احساس کردم دشمن از این ناحیه میخواهد ضربه بزند به این مجموعه‌ی عظیم ملّی. وقتی ما مشکل اقتصادی داشته باشیم، بخشهای مختلف نخواهند توانست کارهای درست خودشان را انجام بدهند، لذا باید ببینیم در این مجموعه‌ی وظایفی که بر عهده‌ی مسئولان کشور، دولت، قوای سه‌گانه و سازمانهای مختلف است، آن نقطه‌ی حسّاس و کلیدی، امروز چیست؟ ممکن است امروز یک نقطه‌ی کلیدی باشد، فردا نقطه‌ی دیگری نقطه‌ی کلیدی‌ باشد. امروز تقویت اقتصادی در کشور، یک نقطه‌ی کلیدی و دارای اولویّت است».[xii]

– اتحاد و همبستگی ملی

یکی دیگر از مولفه   های تشکیل دهنده امنیت ملی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری تاکید بر وحدت و همدلی میان اقشار مردم و مسئولان است. زیرا شرایط فرهنگی، جغرافیایی و سیاسی ایران به گونه  ای است که همیشه امکان ایجاد رخنه برای نفوذ دشمن در آن فراهم است.[xiii] مقام معظم رهبری در ارتباط با مسئله وحدت و امنیت می  فرمایند: اگر وحدت ملی و امنیت ملی تامین شود دولت هم مجال پیدا می کند به کارهای خود، مسئولی ت  های خود و ظایف بزرگ خود را اجرا کند، می  تواند به اقتصاد مردم برسد به اشتغال مردم برسد به مسائل زندگی مردم رسیدگی کند به مسئله فرهنگی کشور رسیدگی کند اگر امنیت و وحدت نباشد اختلاف و جنجال باشد دائما تشنج سیاسی می باشد.[xiv] 

– قدرت دفاعی و نظامی

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازوی قدرتمند ولایت، پاسدار حفظ دستاوردهای نظام و کارگزار اصلی استقرار امنیت داخلی و مرزهای کشورند. در همین راستا مقام معظم رهبری نیروهای مسلح را از جمله مهمترین حصارهای امنیت رعیت می  دانند.[xv] از دیدگاه مقام معظم رهبری پیشرفت  های نظامی مرتبط با اقتدار و امنیت ملی است. و افزایش قدرت دفاعی و نظامی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را افزایش می  دهد.

– رهبری و ولایت فقیه

رهبری و ولایت فقیه جامع الشرایط، تداوم بخش نبوت پیامبر(ص) و امامت ائمه معصومین (ع) و ضامن حاکمیت و اجرای احکام الهی است. مقام معظم رهبری در خصوص پیوند میان ملت و رهبر و حفظ امنیت ملی می  فرمایند: «تا وقتی که این اصل نورانی (ولایت فقیه) در قانون اساسی هست و این ملت از بن دندان به اسلام عقیده دارند، توطئه  های این  ها ممکن است برای مردم دردسر درست کند، اما نخواهد توانست این بنای مستحکم را متزلزل کند.»[xvi]نمودار زیر چهار مولفه تشکیل دهنده امنیت ملی از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را نشان می  دهد.  

بر همه ما واجب است که از این دستاورد مهمِ ملی که همانا بازگشتِ نسبیِ سرمایه یِ ارزشمندِ اعتماد به نظام و آینده کشور است، با تمامِ انگیزه و توان حفاظت و حمایت کنیم.

اعتمادِ عمومی مردم و دلبستگی و امید آنان به نظام جمهوری اسلامی و تجدید حیات سیاسی نظام، یقیناً فرصتی تاریخی و طلایی برای گذر از بحران های امنیتیِ منطقه ای و جهانی است.

بی شک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در سایه ی حمایت و پشتیبانیِ مردمِ عزیزمان، احساس دلگرمیِ بیشتری خواهند کرد، و بی تردید شکست ناپذیری و نفوذ ناپذیریِ نیروهای نظامیِ کشور در گرو حمایت و اعتماد عمومیِ هرچه بیشترِ مردم، بیش از پیش میسر خواهد شد.

مولفه مهم دیگر در عرصه ی صیانت از امنیت و اقتدار ملی، حفظ یکپارچگیِ سیاسیِ نظام جمهوری اسلامی ایران است.

قدرت سیاسیِ یک کشور به منزله یک ماشین است که تک تکِ ارکان حکومت، اجزاء و قطعاتِ مختلف این ماشین را تشکیل می دهند، بنابراین کاملاً بدیهی است که ضعف، فتور و نقص در عملکردِ هر کدام از اجزاء، کارکردِ سایر اجزاء را نیز دچار اختلال و در نهایت بلااثر خواهد نمود. بنابراین همه ی ارکان حاکمیت در کنارِ حمایت ملی و گسترده ملت باید به معنی واقعیِ کلمه ” یدِ واحده ” باشند.

هرگونه تزلزل در هریک از ارکانِ حکومت می تواند به تحلیل و تهدیدِ قدرتِ سیاسیِ نظام و باز شدنِ راه سلطه و نفوذِ بیگانگان منجر شود.

سومین مولفه، همسویی و همراهیِ وحدت ملی و یکپارچگیِ ملت با نظام سیاسیِ یکپارچه ی ملی است. اگر به دنبالِ امنیت پایدار برای ایرانِ زیبا و عزیزمان هستیم، باید از هر سخن، عقیده و عملی که وحدت ملیِ کشور را در معرض آسیب و خدشه و نگرانی قرار دهد، بپرهیزیم.

همه باید بدانیم که در کشتیِ واحدی نشسته ایم و هر رخنه و سوراخی در اصلی ترین رکن آن که همانا وحدت و یکپارچگیِ ملت و نظام سیاسی است، به منزله ی سمِ مهلکی است که حیاتِ همه ی سرنشینان را تهدید خواهد کرد.

اختلاف در سلیقه ها، نظرات و دیدگاه ها نباید شیرازه ی وحدت ملی و یکپارچگیِ سیاسیِ نظام جمهوری اسلامی را در معرض فروپاشی قرار دهد.

همه باید به دعوت آفریدگارِ بزرگِ هستی لبیک بگوییم و ندای ” واعتصموا بحبل الله جمیعاً ” را با گوشِ جان بشنویم و به آن تمسک جوییم.

همه با یک وطن، یک پرچم، یک دولت و یک رهبری در جهت صیانت از اقتدار و امنیت ملی باید برای حفظِ وحدت ملی و روح همبستگی، تلاش کنیم و بدانیم سنت های آفرینش تغییر ناپذیر است و نصرت الهی فقط در گرو حرکت در مسیرِ وحدت جامعه، حاصل خواهد شد.

همه باید مراقبت کنیم و به هوش باشیم تا مبادا اختلافاتِ سیاسی، مذهبی و قومی در این کشورِ پهناور بتواند قد علم کند و رکنِ رکینِ وحدت ملی را نشانه رود.

همه باید بدانیم سیاستِ ” تفرقه بینداز و حکومت کن” ، که از سوی استعمارگران مطرح می شود، منطقه ی مسلمان نشینِ خاورمیانه را به تلّی از خاک و خون مبدل کرده است، یکایکِ ما می بایست از هر اقدامِ تفرقه انگیزی، جداً بپرهیزیم.

اگر یک نفر را از جبهه ی انقلاب اسلامی و ملت بزرگِ ایران از دست بدهیم، یک رخنه ی خطرناک در وحدت ملیِ ما ایجاد خواهد شد.

بر همه ما واجب است که از این دستاورد مهمِ ملی که همانا بازگشتِ نسبیِ سرمایه یِ ارزشمندِ اعتماد به نظام و آینده کشور است، با تمامِ انگیزه و توان حفاظت و حمایت کنیم.

اعتمادِ عمومی مردم و دلبستگی و امید آنان به نظام جمهوری اسلامی و تجدید حیات سیاسی نظام، یقیناً فرصتی تاریخی و طلایی برای گذر از بحران های امنیتیِ منطقه ای و جهانی است.

بی شک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در سایه ی حمایت و پشتیبانیِ مردمِ عزیزمان، احساس دلگرمیِ بیشتری خواهند کرد، و بی تردید شکست ناپذیری و نفوذ ناپذیریِ نیروهای نظامیِ کشور در گرو حمایت و اعتماد عمومیِ هرچه بیشترِ مردم، بیش از پیش میسر خواهد شد.

مولفه مهم دیگر در عرصه ی صیانت از امنیت و اقتدار ملی، حفظ یکپارچگیِ سیاسیِ نظام جمهوری اسلامی ایران است.

قدرت سیاسیِ یک کشور به منزله یک ماشین است که تک تکِ ارکان حکومت، اجزاء و قطعاتِ مختلف این ماشین را تشکیل می دهند، بنابراین کاملاً بدیهی است که ضعف، فتور و نقص در عملکردِ هر کدام از اجزاء، کارکردِ سایر اجزاء را نیز دچار اختلال و در نهایت بلااثر خواهد نمود. بنابراین همه ی ارکان حاکمیت در کنارِ حمایت ملی و گسترده ملت باید به معنی واقعیِ کلمه ” یدِ واحده ” باشند.

هرگونه تزلزل در هریک از ارکانِ حکومت می تواند به تحلیل و تهدیدِ قدرتِ سیاسیِ نظام و باز شدنِ راه سلطه و نفوذِ بیگانگان منجر شود.

سومین مولفه، همسویی و همراهیِ وحدت ملی و یکپارچگیِ ملت با نظام سیاسیِ یکپارچه ی ملی است. اگر به دنبالِ امنیت پایدار برای ایرانِ زیبا و عزیزمان هستیم، باید از هر سخن، عقیده و عملی که وحدت ملیِ کشور را در معرض آسیب و خدشه و نگرانی قرار دهد، بپرهیزیم.

همه باید بدانیم که در کشتیِ واحدی نشسته ایم و هر رخنه و سوراخی در اصلی ترین رکن آن که همانا وحدت و یکپارچگیِ ملت و نظام سیاسی است، به منزله ی سمِ مهلکی است که حیاتِ همه ی سرنشینان را تهدید خواهد کرد.

اختلاف در سلیقه ها، نظرات و دیدگاه ها نباید شیرازه ی وحدت ملی و یکپارچگیِ سیاسیِ نظام جمهوری اسلامی را در معرض فروپاشی قرار دهد.

همه باید به دعوت آفریدگارِ بزرگِ هستی لبیک بگوییم و ندای ” واعتصموا بحبل الله جمیعاً ” را با گوشِ جان بشنویم و به آن تمسک جوییم.

همه با یک وطن، یک پرچم، یک دولت و یک رهبری در جهت صیانت از اقتدار و امنیت ملی باید برای حفظِ وحدت ملی و روح همبستگی، تلاش کنیم و بدانیم سنت های آفرینش تغییر ناپذیر است و نصرت الهی فقط در گرو حرکت در مسیرِ وحدت جامعه، حاصل خواهد شد.

همه باید مراقبت کنیم و به هوش باشیم تا مبادا اختلافاتِ سیاسی، مذهبی و قومی در این کشورِ پهناور بتواند قد علم کند و رکنِ رکینِ وحدت ملی را نشانه رود.

همه باید بدانیم سیاستِ ” تفرقه بینداز و حکومت کن” ، که از سوی استعمارگران مطرح می شود، منطقه ی مسلمان نشینِ خاورمیانه را به تلّی از خاک و خون مبدل کرده است، یکایکِ ما می بایست از هر اقدامِ تفرقه انگیزی، جداً بپرهیزیم.

اگر یک نفر را از جبهه ی انقلاب اسلامی و ملت بزرگِ ایران از دست بدهیم، یک رخنه ی خطرناک در وحدت ملیِ ما ایجاد خواهد شد.

بر همه ما واجب است که از این دستاورد مهمِ ملی که همانا بازگشتِ نسبیِ سرمایه یِ ارزشمندِ اعتماد به نظام و آینده کشور است، با تمامِ انگیزه و توان حفاظت و حمایت کنیم.

اعتمادِ عمومی مردم و دلبستگی و امید آنان به نظام جمهوری اسلامی و تجدید حیات سیاسی نظام، یقیناً فرصتی تاریخی و طلایی برای گذر از بحران های امنیتیِ منطقه ای و جهانی است.

بی شک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در سایه ی حمایت و پشتیبانیِ مردمِ عزیزمان، احساس دلگرمیِ بیشتری خواهند کرد، و بی تردید شکست ناپذیری و نفوذ ناپذیریِ نیروهای نظامیِ کشور در گرو حمایت و اعتماد عمومیِ هرچه بیشترِ مردم، بیش از پیش میسر خواهد شد.

مولفه مهم دیگر در عرصه ی صیانت از امنیت و اقتدار ملی، حفظ یکپارچگیِ سیاسیِ نظام جمهوری اسلامی ایران است.

قدرت سیاسیِ یک کشور به منزله یک ماشین است که تک تکِ ارکان حکومت، اجزاء و قطعاتِ مختلف این ماشین را تشکیل می دهند، بنابراین کاملاً بدیهی است که ضعف، فتور و نقص در عملکردِ هر کدام از اجزاء، کارکردِ سایر اجزاء را نیز دچار اختلال و در نهایت بلااثر خواهد نمود. بنابراین همه ی ارکان حاکمیت در کنارِ حمایت ملی و گسترده ملت باید به معنی واقعیِ کلمه ” یدِ واحده ” باشند.

هرگونه تزلزل در هریک از ارکانِ حکومت می تواند به تحلیل و تهدیدِ قدرتِ سیاسیِ نظام و باز شدنِ راه سلطه و نفوذِ بیگانگان منجر شود.

سومین مولفه، همسویی و همراهیِ وحدت ملی و یکپارچگیِ ملت با نظام سیاسیِ یکپارچه ی ملی است. اگر به دنبالِ امنیت پایدار برای ایرانِ زیبا و عزیزمان هستیم، باید از هر سخن، عقیده و عملی که وحدت ملیِ کشور را در معرض آسیب و خدشه و نگرانی قرار دهد، بپرهیزیم.

همه باید بدانیم که در کشتیِ واحدی نشسته ایم و هر رخنه و سوراخی در اصلی ترین رکن آن که همانا وحدت و یکپارچگیِ ملت و نظام سیاسی است، به منزله ی سمِ مهلکی است که حیاتِ همه ی سرنشینان را تهدید خواهد کرد.

اختلاف در سلیقه ها، نظرات و دیدگاه ها نباید شیرازه ی وحدت ملی و یکپارچگیِ سیاسیِ نظام جمهوری اسلامی را در معرض فروپاشی قرار دهد.

همه باید به دعوت آفریدگارِ بزرگِ هستی لبیک بگوییم و ندای ” واعتصموا بحبل الله جمیعاً ” را با گوشِ جان بشنویم و به آن تمسک جوییم.

همه با یک وطن، یک پرچم، یک دولت و یک رهبری در جهت صیانت از اقتدار و امنیت ملی باید برای حفظِ وحدت ملی و روح همبستگی، تلاش کنیم و بدانیم سنت های آفرینش تغییر ناپذیر است و نصرت الهی فقط در گرو حرکت در مسیرِ وحدت جامعه، حاصل خواهد شد.

همه باید مراقبت کنیم و به هوش باشیم تا مبادا اختلافاتِ سیاسی، مذهبی و قومی در این کشورِ پهناور بتواند قد علم کند و رکنِ رکینِ وحدت ملی را نشانه رود.

همه باید بدانیم سیاستِ ” تفرقه بینداز و حکومت کن” ، که از سوی استعمارگران مطرح می شود، منطقه ی مسلمان نشینِ خاورمیانه را به تلّی از خاک و خون مبدل کرده است، یکایکِ ما می بایست از هر اقدامِ تفرقه انگیزی، جداً بپرهیزیم.

اگر یک نفر را از جبهه ی انقلاب اسلامی و ملت بزرگِ ایران از دست بدهیم، یک رخنه ی خطرناک در وحدت ملیِ ما ایجاد خواهد شد.

بر همه ما واجب است که از این دستاورد مهمِ ملی که همانا بازگشتِ نسبیِ سرمایه یِ ارزشمندِ اعتماد به نظام و آینده کشور است، با تمامِ انگیزه و توان حفاظت و حمایت کنیم.

اعتمادِ عمومی مردم و دلبستگی و امید آنان به نظام جمهوری اسلامی و تجدید حیات سیاسی نظام، یقیناً فرصتی تاریخی و طلایی برای گذر از بحران های امنیتیِ منطقه ای و جهانی است.

بی شک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در سایه ی حمایت و پشتیبانیِ مردمِ عزیزمان، احساس دلگرمیِ بیشتری خواهند کرد، و بی تردید شکست ناپذیری و نفوذ ناپذیریِ نیروهای نظامیِ کشور در گرو حمایت و اعتماد عمومیِ هرچه بیشترِ مردم، بیش از پیش میسر خواهد شد.

مولفه مهم دیگر در عرصه ی صیانت از امنیت و اقتدار ملی، حفظ یکپارچگیِ سیاسیِ نظام جمهوری اسلامی ایران است.

قدرت سیاسیِ یک کشور به منزله یک ماشین است که تک تکِ ارکان حکومت، اجزاء و قطعاتِ مختلف این ماشین را تشکیل می دهند، بنابراین کاملاً بدیهی است که ضعف، فتور و نقص در عملکردِ هر کدام از اجزاء، کارکردِ سایر اجزاء را نیز دچار اختلال و در نهایت بلااثر خواهد نمود. بنابراین همه ی ارکان حاکمیت در کنارِ حمایت ملی و گسترده ملت باید به معنی واقعیِ کلمه ” یدِ واحده ” باشند.

هرگونه تزلزل در هریک از ارکانِ حکومت می تواند به تحلیل و تهدیدِ قدرتِ سیاسیِ نظام و باز شدنِ راه سلطه و نفوذِ بیگانگان منجر شود.

سومین مولفه، همسویی و همراهیِ وحدت ملی و یکپارچگیِ ملت با نظام سیاسیِ یکپارچه ی ملی است. اگر به دنبالِ امنیت پایدار برای ایرانِ زیبا و عزیزمان هستیم، باید از هر سخن، عقیده و عملی که وحدت ملیِ کشور را در معرض آسیب و خدشه و نگرانی قرار دهد، بپرهیزیم.

همه باید بدانیم که در کشتیِ واحدی نشسته ایم و هر رخنه و سوراخی در اصلی ترین رکن آن که همانا وحدت و یکپارچگیِ ملت و نظام سیاسی است، به منزله ی سمِ مهلکی است که حیاتِ همه ی سرنشینان را تهدید خواهد کرد.

اختلاف در سلیقه ها، نظرات و دیدگاه ها نباید شیرازه ی وحدت ملی و یکپارچگیِ سیاسیِ نظام جمهوری اسلامی را در معرض فروپاشی قرار دهد.

همه باید به دعوت آفریدگارِ بزرگِ هستی لبیک بگوییم و ندای ” واعتصموا بحبل الله جمیعاً ” را با گوشِ جان بشنویم و به آن تمسک جوییم.

همه با یک وطن، یک پرچم، یک دولت و یک رهبری در جهت صیانت از اقتدار و امنیت ملی باید برای حفظِ وحدت ملی و روح همبستگی، تلاش کنیم و بدانیم سنت های آفرینش تغییر ناپذیر است و نصرت الهی فقط در گرو حرکت در مسیرِ وحدت جامعه، حاصل خواهد شد.

همه باید مراقبت کنیم و به هوش باشیم تا مبادا اختلافاتِ سیاسی، مذهبی و قومی در این کشورِ پهناور بتواند قد علم کند و رکنِ رکینِ وحدت ملی را نشانه رود.

همه باید بدانیم سیاستِ ” تفرقه بینداز و حکومت کن” ، که از سوی استعمارگران مطرح می شود، منطقه ی مسلمان نشینِ خاورمیانه را به تلّی از خاک و خون مبدل کرده است، یکایکِ ما می بایست از هر اقدامِ تفرقه انگیزی، جداً بپرهیزیم.

اگر یک نفر را از جبهه ی انقلاب اسلامی و ملت بزرگِ ایران از دست بدهیم، یک رخنه ی خطرناک در وحدت ملیِ ما ایجاد خواهد شد.

مولفه مهم دیگر در عرصه ی صیانت از امنیت و اقتدار ملی، حفظ یکپارچگیِ سیاسیِ نظام جمهوری اسلامی ایران است.

قدرت سیاسیِ یک کشور به منزله یک ماشین است که تک تکِ ارکان حکومت، اجزاء و قطعاتِ مختلف این ماشین را تشکیل می دهند، بنابراین کاملاً بدیهی است که ضعف، فتور و نقص در عملکردِ هر کدام از اجزاء، کارکردِ سایر اجزاء را نیز دچار اختلال و در نهایت بلااثر خواهد نمود. بنابراین همه ی ارکان حاکمیت در کنارِ حمایت ملی و گسترده ملت باید به معنی واقعیِ کلمه ” یدِ واحده ” باشند.

هرگونه تزلزل در هریک از ارکانِ حکومت می تواند به تحلیل و تهدیدِ قدرتِ سیاسیِ نظام و باز شدنِ راه سلطه و نفوذِ بیگانگان منجر شود.

مولفه مهم دیگر در عرصه ی صیانت از امنیت و اقتدار ملی، حفظ یکپارچگیِ سیاسیِ نظام جمهوری اسلامی ایران است.

قدرت سیاسیِ یک کشور به منزله یک ماشین است که تک تکِ ارکان حکومت، اجزاء و قطعاتِ مختلف این ماشین را تشکیل می دهند، بنابراین کاملاً بدیهی است که ضعف، فتور و نقص در عملکردِ هر کدام از اجزاء، کارکردِ سایر اجزاء را نیز دچار اختلال و در نهایت بلااثر خواهد نمود. بنابراین همه ی ارکان حاکمیت در کنارِ حمایت ملی و گسترده ملت باید به معنی واقعیِ کلمه ” یدِ واحده ” باشند.

هرگونه تزلزل در هریک از ارکانِ حکومت می تواند به تحلیل و تهدیدِ قدرتِ سیاسیِ نظام و باز شدنِ راه سلطه و نفوذِ بیگانگان منجر شود.

مولفه مهم دیگر در عرصه ی صیانت از امنیت و اقتدار ملی، حفظ یکپارچگیِ سیاسیِ نظام جمهوری اسلامی ایران است.

قدرت سیاسیِ یک کشور به منزله یک ماشین است که تک تکِ ارکان حکومت، اجزاء و قطعاتِ مختلف این ماشین را تشکیل می دهند، بنابراین کاملاً بدیهی است که ضعف، فتور و نقص در عملکردِ هر کدام از اجزاء، کارکردِ سایر اجزاء را نیز دچار اختلال و در نهایت بلااثر خواهد نمود. بنابراین همه ی ارکان حاکمیت در کنارِ حمایت ملی و گسترده ملت باید به معنی واقعیِ کلمه ” یدِ واحده ” باشند.

هرگونه تزلزل در هریک از ارکانِ حکومت می تواند به تحلیل و تهدیدِ قدرتِ سیاسیِ نظام و باز شدنِ راه سلطه و نفوذِ بیگانگان منجر شود.

 

مولفه مهم دیگر در عرصه ی صیانت از امنیت و اقتدار ملی، حفظ یکپارچگیِ سیاسیِ نظام جمهوری اسلامی ایران است.

قدرت سیاسیِ یک کشور به منزله یک ماشین است که تک تکِ ارکان حکومت، اجزاء و قطعاتِ مختلف این ماشین را تشکیل می دهند، بنابراین کاملاً بدیهی است که ضعف، فتور و نقص در عملکردِ هر کدام از اجزاء، کارکردِ سایر اجزاء را نیز دچار اختلال و در نهایت بلااثر خواهد نمود. بنابراین همه ی ارکان حاکمیت در کنارِ حمایت ملی و گسترده ملت باید به معنی واقعیِ کلمه ” یدِ واحده ” باشند.

هرگونه تزلزل در هریک از ارکانِ حکومت می تواند به تحلیل و تهدیدِ قدرتِ سیاسیِ نظام و باز شدنِ راه سلطه و نفوذِ بیگانگان منجر شود.

مولفه مهم دیگر در عرصه ی صیانت از امنیت و اقتدار ملی، حفظ یکپارچگیِ سیاسیِ نظام جمهوری اسلامی ایران است.

قدرت سیاسیِ یک کشور به منزله یک ماشین است که تک تکِ ارکان حکومت، اجزاء و قطعاتِ مختلف این ماشین را تشکیل می دهند، بنابراین کاملاً بدیهی است که ضعف، فتور و نقص در عملکردِ هر کدام از اجزاء، کارکردِ سایر اجزاء را نیز دچار اختلال و در نهایت بلااثر خواهد نمود. بنابراین همه ی ارکان حاکمیت در کنارِ حمایت ملی و گسترده ملت باید به معنی واقعیِ کلمه ” یدِ واحده ” باشند.

هرگونه تزلزل در هریک از ارکانِ حکومت می تواند به تحلیل و تهدیدِ قدرتِ سیاسیِ نظام و باز شدنِ راه سلطه و نفوذِ بیگانگان منجر شود.

از دیگر مولفه های امنیت ملی می توان به صورت خلاصه به رضایتمندى و مقبولیت ملى از حکومت و عوامل آن، بقا، حفظ و افزایش قدرت نرم و سخت حکومت در سایه افزایش رضایتمندى ملى بدون توجه به دیدگاه هاى قومیتى، مذهبى(آزادى فعالیت اقلیتهاى مذهبى)، حفاظت از جان مردم در برابر مخاطرات داخلى و خارجى با ایجاد ساز و کارهاى مناسب، رشد و توسعه نظام اقتصادی و مقابله با تهدیدهاى این حوزه با مشارکت دادن هر چه بیشتر بخش خصوصى و محدود کردن دولت  ها به سیاست  گذارى و نظارت، مشارکت سیاسی مردم در انتخاب مدیران عالى کشور و ایجاد نهادهاى مردمى همچون شوراها، حفظ استقلال و حاکمیت کشور با اتخاذ سیاست  هاى متناسب و متوازن در سیاست خارجى و روابط  بین  الملل [xvii]و همچنین داشتن محیط زیست سالم اشاره نمود.

نتیجه گیری

مفهوم امنیت ملی دارای مولفه   های متعددی می باشد، به همین خاطر تعاریف گوناگونی از آن داده شده است. در یک تعریف کلی امنیت ملی به معنای آزادی از ترس و فقدان خطر جدی از خارج نسبت به منافع ملی و حیاتی کشور می  باشد. علیرغم نارسایی مفهومی و عدم جامعیت در تعریف منطقی از امینت ملی، این اصطلاح رایج سیاسی در فرهنگ نظام  های سیاسی گوناگون کاربردهای متفاوتی دارد. از نگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) امنیت ملی مفهومی چند وجهی و سیال می  باشد که دارای مولفه   هایی مانند، استقلال و قدرت اقتصادی، اتحاد و همبستگی ملی، قدرت دفاعی و نظامی، رهبری و ولایت فقیه، گسترش و تعمیق معارف دینی، قانونگذاری و قانون  مداری، مشارکت عمومی، حفظ یکپارچگی سیاسی نظامی جمهوری اسلامی ایران و همسویی و همراهی وحدت ملی و یکپارچگی ملت با نظام سیاسی یکپارچه ملی می  باشد. 

منابع:

[i] – Holmes, Kim R(2015), What is National Security?, Available at:

What is National Security?

[ii] . جاوید، منتظران و حسین تاج آبادی، «بررسی اهداف و اصول امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از منظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، دو فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات قدرت نرم، ۱۳۹۵، شماره چهاردهم، ص ۷۷٫

[iii] – عباس بشیری، «بررسی امنیت از تئوری تا عمل، مولفه های امنیت ملی»، روزنامه جام جم، ۱۳۸۸، قابل بازیابی در:

http://www1.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100904470376

[iv] – یونس حمیدی، «جایگاه امنیت غذایی در تامین امنیت ملی کجاست؟»، اندیشکده تبیین، ۱۳۹۵، قابل بازیابی در:

http://www.tabyincenter.ir/12946

[v] – محمدرضا اسکندری، «شبکه­های اجتماعی؛ ترفندی برای تهدید امنیت ملی»، ۱۳۹۴، قابل بازیابی در:

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940308000798

[vi] – جاوید منتظران و حسین تاج آبادی، همان، ص ۸۰٫

[vii] – بهرام اخوان کاظمی، «امنیت؛ ابعاد و سازوکارهای تامین آن در روایات»، فصلنامه حکومت اسلامی، ۱۳۸۹، شماره دوم، ص ۳۷٫

[viii] – http://www.psas.ir/news/news-view.aspx?id=544

[ix] – مرتضی مطهری و سیدمحمدمهدی میرجلیلی، «مناظره و امنیت ملی؛ کارکردها و چهارچوب­ها»، فصلنامه حبل المتین، ۱۳۹۴، شماره دهم، ص ۲۴٫

[x] – جاوید منتظران و حسین تاج آبادی، همان، ص ۸۰٫

[xi] – بیانات مقام معظم رهبری، ۲۶/۱۱/۱۳۷۹، به نقل از: مهدی ذوالفقاری، «دفاع و امنیت ملی از نگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)»، گزارش مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۱، صص ۴-۵٫

[xii] – بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان و کارکنان ارتش، ۳۰/۰۱/۱۳۹۶، قابل بازیابی در:

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36242

[xiii] – مهدی ذوالفقاری، «دفاع و امنیت ملی از نگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)»، گزارش مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۱، صص ۴-۵٫

[xiv] – جعفر خوشروزاده، «مطبوعات و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، مجله اندیشه انقلاب اسلامی، ۱۳۸۲، شماره ۶، ص ۱۹۶٫

[xv] – بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان و کارکنان ارتش، ۳۰/۰۱/۱۳۹۶، همان.

[xvi] – بیانات مقام معظم رهبری، ۲۳/۰۲/۱۳۷۹، قابل بازیابی در:

http://www.leader.ir/fa/speech/1903/

[xvii] – احسان افخمی، «مولفه­های امنیت ملی و جایگاه آن در مناظره­های انتخاباتی»، ۱۳۹۶، قابل بازیابی در:

http://www.sahar.news

پایگاه تبیین

انتهای متن/

[ad_2]

لینک منبع

گزیده‌ای از بیانات رهبر انقلاب در مراسم عقد و ازدواج جوانان

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری هرمزبان اخبار هرمزگان به نقل از شفاف،  ازدواج نخستین سنگ بناى تشکیل‏ خانواده و بالطبع، جامعه و اجتماع بوده که میزان اندیشه و تدبر آن در میزان پیشرفت، انحطاط و صعود یا سقوط جامعه تاثیرگذار است.

 از این ‏رو، اسلام به عنوان مکتبی آسمانى آن را نه تنها کارى محبوب و مقدس دانسته، بلکه جوانان را موکدا به آن توصیه کرده است.

 بر این اساس با توجه به اهمیت و جایگاه ازدواج در جامعه و دین مبین اسلام، صفحه اینستاگرام منتسب به مقام معظم رهبری بخشی از بیانات و توصیه ارزشمندی که ایشان در سال ۱۳۸۳ ایراد کرده اند را  بازنشر کرده است.

 صفحه اینستاگرام منتسب به مقام معظم رهبری نوشت:

“وقتی که زن و شوهر در پایان کار روزانه یا در وسط روز به هم میرسند و همدیگر را میبینند، هر دو از هم توقع دارند که بتوانند محیط را شاد، سرزنده، قابل زیست و رفع کننده‌ی از خستگی بسازند؛ این توقع بجایی است و بیجا هم نیست که هر دو از یکدیگر توقع داشته باشند. اگر بتوانید این کار را بکنید، زندگی شیرین خواهد شد. ای بسا کسانی که خیلی ثروتمندند؛ اما این زندگی شاد را ندارند؛ در خانه درگیری، دعوا و دلخوری دارند. ای بسا کسانی که خیلی در جامعه معتبرند؛ عنوان دارند، رئیسند؛ اما در خانه‌شان هزار مشکل دارند. بیانات رهبر انقلاب در مراسم خطبه عقد زوج‌های جوان؛ ۸۳/۰۳/۲۰‌.”

 گزیده‌ای از بیانات رهبر انقلاب در مراسم عقد و ازدواج جوانان

[ad_2]

لینک منبع

تربیت ۱۰ میلیون حافظ نیازمند فرهنگ‌سازی است

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری هرمزبان اخبار هرمزگان به نقل از خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) برنامه رادیویی افق رادیو قرآن به برنامه حفظ قرآن اختصاص داشت، در ابتدای این برنامه حجت‌الاسلام و المسلمین شاهسونی، مدیر مؤسسه بیت‌الاحزان حضرت زهرا(س) در مورد اهمیت پرداختن به حفظ قرآن بیان کرد: مقام معظم رهبری مطالبات مختلفی در زمینه قرآنی دارند اما مسئله حفظ قرآن برای ایشان بسیار جدی است به طوری که برای آن عدد و رقم تعیین کرده‌اند، از صحبت‌های ایشان علل زیادی را برای اهمیت حفظ می‌توانیم دریافت کنیم.
وی در ادامه افزود: امروزه هزینه‌های سنگینی را در زمینه آسیب‌های اجتماعی و … پرداخت می‌کنیم و زمانی که بحث هزینه‌های قرآنی مطرح می‌شود، بسیاری از مسئولان صرفا به دید یک هزینه به آن نگاه می‌کنند، در حالی که اگر بحث حفظ نهادینه شود بسیاری از معضلات اجتماعی حل خواهد شد.
مهدی عزیززاده، مدیر کل کمیسیون توسعه، تبلیغ و ترویج وزارت ارشاد نیز بیان کرد: حفظ قرآن جامع‌ترین روش آموزش قرآن است و کثرت تکرار در حفظ موجب انس بیشتر با قرآن می‌شود، یک حافظ در طول مدت زمانی که قرآن را حفظ می‌کند باید در تلاوت قرآن استمرار داشته باشد.
وی بیان کرد: مقام معظم رهبری هم به شکل دستوری بحث حفظ را مطرح کردند، بعد از فرمایش ایشان اقدامات زیادی در کشور انجام شده اما متاسفانه بعد از طرح ملی حفظ قرآن که سال قبل ابلاغ شد و هنوز اقدام جدی صورت نگرفته، برنامه جامع ملی در این زمینه نداریم.
عزیززاده اشاره به آماری از حافظان قرآن در کشور گفت: ۱۷۹۶۲ حافظ کل قرآن، داوطلب دریافت مدرک تخصصی حفظ قرآن بوده‌اند که سازمان دارالقرآن متولی آن است، با این اوصاف تعداد حافظان قرآن در کشور ۱۸ هزار نفر است و این آمار با مطالبه رهبری فاصله زیادی دارد.
در ادامه برنامه حجت‌الاسلام حاج ابوالقاسم به صورت تلفنی به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخت و بیان کرد: هر چقدر در تعالیم اهل بیت(ع) نگاه می‌کنیم، می‌بینیم راه سعادت در جامعه ترویج انس با قرآن است و بهترین مرتبه آن نیز حفظ است، در درستی مطالبه مقام معظم رهبری تردیدی ندارم و کسی که با مبانی اسلامی آشنا است این را می‌فهمد که مشکلات و معضلات ریشه در دوری از قرآن دارد.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم منصف باشیم باید اذعان کنیم که تلاش‌های خوبی در زمینه حفظ قرآن انجام شده است، به عنوان مثال برخی از مراکز مردمی یا سازمان اوقاف و امور خیریه و بعضی از دارالقرآن‌های دیگر که در این عرصه فعالیت داشته‌اند می‌توان نام برد.
حاج ابوالقاسم گفت: در بخش‌های حاکمیتی، برخی‌ها خوب تلاش کرده‌اند، اما واقعیت این است که آنچه اتفاقا افتاده نسبت به آنچه باید اتفاق می‌افتاد، هیچ است، گاهی برای گرفتن یک تصمیم چالش‌های فراوانی ایجاد می‌شود و اتفاقی که باید سریعا رخ دهد چند ماه طول می‌کشد، با این وضعیت کار پیش نخواهد رفت.
وی در ادامه افزود: باید به جهت ساختار مدیریت فعالیت‌های قرآنی کشور و تامین هزینه و نیروی انسانی و مدیران و مربیانی که بخواهند آن را جلو ببرند، تجدید نظر جدی صورت گیرد، همچنین به جهت حمایت‌های مادی و معنوی نیز باید تغییر رویکرد را شاهد باشیم، در غیر این صورت با این روند تا ۲۰۰ سال دیگر هم به مطالبه رهبری نمی‌رسیم.
حاج ابوالقاسم تصریح کرد: به نظر بنده باید یک مقدار فعالیت‌های قرآنی را مردمی کنیم و آنها را کمک کنیم، در واقع اتفاقی شبیه اتفاق ایام شهادت امام حسین(ع) که مردم با جان و دل مراکزی را برپا می‌کنند این اتفاق باید به صورت خود جوش در فعالیت‌های قرآنی بیفتد.
وی در ادامه افزود: برای مدرسه‌سازی عزم ملی صورت گرفت و خیرین مشکلات آموزشی را حل کردند و باید خیرین را به سمت برپایی مراکز قرآنی سوق دهیم، باید نقشه جامعی طراحی کنیم و این مراکز ساخته شود، اگر از ظرفیت مردم استفاده شود یک مقدار به آن مطالبه نزدیک‌تر می‌شویم.
در ادامه برنامه حجت‌الاسلام شاهسونی بیان کرد: از سال ۹۰ به این طرف، رهبری در مورد حفظ قرآن هیچ تذکری نداده‌اند و این یعنی ایشان منتظر اقدامات ما هستند، همچنین اگر قوانین حمایتی از حافظان قرآن وجود دارد برای تصویب آن مربوط به قبل از سال ۹۰ است و بعد از مطالبه رهبری هیچ طرح حمایتی تصویب نشده است.
وی در ادامه افزود: تا کرامت اجتماعی حافظان قرآن را مدنظر قرار ندهیم حرکت خاصی در کشور انجام نمی‌شود، برای نمونه مجلس شورای اسلامی می‌تواند برای استخدام حافظان قرآن طرحی را تصویب کند که این افراد در اولویت استخدام باشند.
در ادامه برنامه مجددا عزیززاده به بیان نکاتی پرداخت و گفت: ستاد راهبردی طرح ملی حفظ که مصوبه شورای توسعه فرهنگ قرآنی است که قرار بوده با هدف تحقق این موضوع تشکیل شود تصویب شده اما تشکیل نشده است، سازمان اوقاف و … هم برنامه‌هایی دارند اما چون ستاد بالا دستی وجود نداشته کار پیش نرفته است.
وی در ادامه افزود:  تربیت ۱۰ میلیون حافظ بسیج همه ارگان‌ها را لازم دارد، تا وقتی که موضوع حفظ قرآن فرهنگ نشود، تمام ظرفیت‌های موسسات مردمی و … هم بسیج شوند موفقیتی حاصل نخواهد شد.
عزیززاده گفت: باید ظرفیت فرهنگی، هنری و رسانه‌ای کشور برای حفظ قرآن بسیج شوند، کشور پاکستان ۷ میلیون حافظ دارد، اگر بخواهیم خودمان را با این کشور مقایسه کنیم، باید دو و نیم میلیون حافظ داشته باشیم. لذا اعتقاد دارم باید در زمینه فرهنگ‌سازی بیش از پیش کار صورت گیرد.

[ad_2]

لینک منبع

آمادگی یاوران حجاج برای حضور در حج ۹۶

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، همايش ياوران زائران سرزمين وحی (ياوران حجاج) امروز شنبه ۳۱ تیر‌ماه، در محل سالن اجتماعات سازمان حج و زيارت با حضور مسئولان بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زيارت برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اصغر محمدی، مسئول دفتر بعثه مقام معظم رهبری در منطقه تهران در این همایش با اشاره به بركات و آثار معنوی حج، بر ضرورت و اهمیت كمك به زائران در این سفر معنوی تاكید كرد و گفت: سفر حج، رزقی است كه نصیب همه كارگزاران از جمله یاوران حجاج شده است؛ به منظور شكرگزاری این رزق الهی كه به ما عنایت شده است و بر مبنای اصل تعاون، باید برای كمك به زائران بكوشیم و از دغدغه‌های آنان بكاهیم.

وی اضافه كرد: تمام تلاش‌ها مبتنی بر صحت مناسك و آشنایی با اسرار حج است و یاوران حجاج با اتكا بر اصل تعاون كه دارای بركات و آثار فراوانی است، توفیق خواهند داشت كه هم در عرصه فرهنگی و هم در عرصه بجا آوردن اعمال به زائران سرزمین وحی خدمت كنند.

زائر نباید احساس غربت كند

مهران فرشید، مدیركل حج و زیارت استان تهران نیز در این همایش گفت: با وجود همه مشكلات و شرایط ویژه‌ای كه امسال با آن مواجه بودیم، اجرای امور به خوبی پیش رفته و مقدمات كار در زمینه‌های مختلف از جمله مسكن، تغذیه، تداركات، اجاره هتل‌ها، حمل و نقل و سایر موارد برای برگزاری حجی با شكوه فراهم شده است.

فرشید افزود: مدیران كاروان با بیش از ۸۰۰ وظیفه در زمینه انجام امور حج روبرو هستند كه این كار سختی است و كمك یاوران حجاج برای تسهیل امور مربوط به زائران را می‌طلبد.

وی با تاكید بر اینكه یاوران حجاج باید الگو باشند و حضور خاضعانه و خالصانه آنان فرصتی است كه موجب افزایش قدرت ما در كنار آنان می‌شود، تصریح كرد: زائر نباید احساس غربت كند؛ اگر او بداند در گروهی قرار گرفته كه حمایت می‌شود، این زمینه‌ای برای قوت قلب و آرامش زائران و كاروان‌ها است.

یاوران حجاج مسئولیت دیگران را به دوش نمی‌كشند

مدیر امور جذب و سازماندهی بعثه مقام معظم رهبری نیز در این همایش اظهار كرد: شكل‌گیری یاوران حجاح به این معنی نیست كه مسئولیت دیگران به دوش این گروه خواهد‌ بود؛ بلكه هدف، كمك مضاعف برای تسهیل امور مربوط به زائران و بهبود شرایط است.

علی پروانه نیز با بیان اینكه امسال كاروان‌های زائران ایرانی در چهار قالب ۸۵، ۱۱۵، ۱۳۵ و ۱۶۰ نفره عازم مناسك حج می‌شوند، گفت: از سوی بعثه مقام معظم رهبری برای كاروان‌های ۸۵ و ۱۱۵ نفره یك روحانی در نظر گرفته‌شده و برای دو قالب دیگر، علاوه بر روحانی یك معین نیز همراه كاروان خواهد بود.

وی اضافه كرد: هر یك از یاوران حجاج مسئولیت ۱۲ نفر از زائران ایرانی را به عهده خواهد‌ داشت تا علاوه بر كمك به آنها بتوانند نقطه نظرات را هم به مسئولان كاروان برای رفع مشكلات انتقال دهد.

پروانه با اشاره به اینكه اعمال حج در عین سادگی بسیار دقیق است، گفت: به كشوری می‌رویم كه قواعد خاص خودش را دارد و ضروری است از زمان ورود به فرودگاه، توصیه‌های لازم ارائه شود تا با كمترین آسیب سفر را پشت سر بگذاریم و زائران توجیه شوند در فضایی كه قرار می‌گیرند متناسب با محیط رفتار كنند.

در بخش دیگری از این همایش، نماینده امداد و نجات اورژانس تهران با برگزاری كارگاهی، توصیه‌های لازم به یاوران حجاج در زمینه نحوه برخورد با سوانح و چگونگی امدادرسانی به افراد آسیب دیده را ارائه كرد.

نحوه مواجهه با سوانحی مانند انسداد راه هوایی، احیاء قلبی، ریوی و مغزی، تشنج، حملات قلبی، گرمازدگی، صحنه تصادفات و نحوه متوقف كردن خونریزی از جمله مواردی كه توسط كارشناس اورژانس تهران به یاوران حجاج آموزش داده‌ شد.

گروه یاوران زائران بیت‌الله الحرام و حجاج ایرانی در مناسك حج، برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی با همكاری تعداد محدودی از زائران بیت‌الله الحرام در بعثه مقام معظم رهبری تشكیل شد كه در مكان‌های خاص زیارتی در ایام حج به ارشاد و راهنمایی زائران می‌پرداختند.

اهم برنامه‌های این گروه در ۹ بخش پیش بینی شده كه با عناوین «بنیان مرصوص» ، «طرح حامی»، «تواصی»، «ارادت»، «دیدار»، «بصیرت»، «مراقبت معنوی»، «برادری» و «ارشاد» شناخته می‌شود.

یادآوری می‌شود؛ امسال ۸۶ هزار و ۵۰۰ زائر ایرانی در قالب ۶۰۰ كاروان برای انجام مناسك حج راهی عربستان می‌شوند. زائران ایرانی از ۲۰ ایستگاه پروازی كشور برای انجام مناسك حج راهی عربستان می‌شوند و بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده نخستین كاروان زائران ایرانی از ایستگاه پروازی تهران ۹ مرداد اعزام  می‌شود.

[ad_2]

لینک منبع

کار فرهنگی مانند حضور در خط مقدم است

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری هرمزبان اخبار هرمزگان به نقل از خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از گیلان و به نقل از بسیج رسانه استان گیلان، آیت‌الله رضا رمضانی گیلانی، رئیس مرکز اسلامی هامبورگ آلمان امروز در دیدار با جمعی از فعالان فضای مجازی اظهار کرد: شناسایی و پرورش نخبگان جوان در تمام زمینه‌ها از مسائل مهمی است که امروز در آن دچار ضعف هستیم و باید تقویت شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه در برخی از زمینه‌ها مانند فعالیت‌های فرهنگی و مقابله با جنگ نرم با تاخیر اقدام شده است، گفت: کار در فضای مجازی بسیار دقیق و لطیف است پس باید از استحکام و قدرت کافی برخوردار باشد تا در سطح جامعه و در میان عموم مردم موثر واقع شود.

رئیس مرکز اسلامی هامبورگ آلمان با بیان اینکه فضای مجازی باید بر اساس راهبرد و هدف‌های مشخصی پیشروی داشته باشند، افزود: باید برای پیشبرد این اهداف، راهکارهای مناسب و در کنار آن ظرفیت و ضرورت‌های موجود را شناسایی کرد و از ظرفیت‌های بالفعل به‌عنوان ظرفیت‌های بالقوه استفاده کرد.

نماینده مقام معظم رهبری در اروپا اعلام کرد: کارهایی به این شکل در قالب کار فرهنگی به‌تدریج در جامعه تاثیر می‌گذارند و می‌توانند سبب جذب و ساماندهی نیروهای مختلف در طول زمان شوند.

وی با اشاره به اینکه تولید محتوا در فضای مجازی نیازمند عقبه پژوهشی است افزود: در صورت عدم وجود پژوهش و تحقیق، زمینه موفقیت در کار فراهم نمی‌شود زیرا طرح‌های بسیاری در کشور اجرا شده که به‌دلیل عدم وجود عقبه پژوهشی و آموزشی موفق نبودند.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: نگاه به فضای مجازی باید نگاهی جبهه‌ای باشد تا بتواند جلوی توانمندی دشمن در مقابل هجمه فرهنگی را بگیرد زیرا کار فرهنگی به‌ویژه در فضای مجازی مانند حضور در خط مقدم است.

رئیس مرکز اسلامی هامبورگ اظهار کرد: یکی از معضلات فرهنگی در سطح کشور، عدم مهندسی فضای مجازی است؛ یعنی باید ظرفیت‌ها و توان اجرایی یک کار فرهنگی و ابتدا و انتهای کار باید از زمان شروع تعیین شود تا نتیجه مطلوب به‌دست بیاید.

وی با اشاره به اینکه باید در تمام شرایط آماده مقابله با شبیخون فرهنگی دشمن بود افزود: امروزه دشمن در دانشگاه به‌گونه‌ای فعالیت می‌کند که دین را مانع معنویت حقیقی بیان کند و متاسفانه برخی جوانان نیز به‌دلیل عدم درک فلسفه دین تحت تاثیر هجمه دشمن قرار می‌گیرند.

رمضانی خاطرنشان کرد: نباید نسبت به جوانان با دید جناحی برخورد کرد بلکه باید زمینه را فراهم کرد تا تمام آن‌ها با هر عقیده‌ای جذب مسیر درست اسلام و انقلاب شوند.

نماینده مقام معظم رهبری در اروپا با اعلام اینکه باید در کار فرهنگی با صداقت و درستی رفتار کرد گفت: نباید با انتقادات با هجمه برخورد کرد زیرا توجه به انتقادات یکی از عوامل رشد و پیشرفت در هرکاری به‌حساب می‌آید.

رئیس مرکز اسلامی هامبورگ آلمان با انتقاد به اینکه بسیاری در کشور تلاش می‌کنند تا جوانان گیلانی نتوانند خود را بروز دهند افزود: مقام معظم رهبری نیروی انسانی و جوانان گیلان را نخبه، ارزشمند و توانمند معرفی می‌کنند اما برخی تمایل ندارند تا این ظرفیت عظیم رشد و بروز کند.

 

[ad_2]

لینک منبع

امنیت و اقتدار نظام مرهون هوشیاری و درایت مقام معظم رهبری است

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری هرمزبان اخبار هرمزگان به نقل از   خبرنگار مهر، محمدرضا عدالتخواه امروز شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری شهرستان قصرشیرین، کار در دستگاه قضایی را کاری خطیر، حساس و سخت دانست و گفت: این کار جز با تقوا و تمسک به ریسمان الهی محقق نخواهد شد.

وی بر مراقبت ویژه کارکنان در این دستگاه از خویشتن و  از هر نظر تاکید کرد و افزود: شیطان برای یک قاضی بیشتر دنبال وسوسه است

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ارزیابی عدالت و کشف حقیقت از باطل و همچنین غلبه بر هوای نفس را دو بحث بسیار مهم برای یک قاضی و دستگاه قضا عنوان کرد و ادامه داد: قضاوت جایگاه رفیع انبیاء الهی است و هر قاضی که برای رضای خدا کار کند خداوند خود تمام گره ها را از کار قضاوت این شخص باز خواهد کرد.

وی خدمت به مردم ولایت مدار و رنج کشیده شهرستان محروم قصرشیرین را نوعی عبادت خداوند توصیف کرد و افزود: امروز خداوند را شاکریم که مردم و مسئولین شهرستان بر سلامت همکاران ما در دادگستری قصرشیرین شهادت می دهند و این نشان از انقلابی بودن و ولایت مداری مجموعه دادگستری شهرستان است.

عدالتخواه تاکید کرد: امروز قدردان زحمات بی دریغ نیروهای نظامی و انتظامی کشور در برقراری امنیت در منطقه هستیم اما امنیت اصلی نظام و کشور مربوط به هوشیاری ولایت فقیه و درایت مقام معظم رهبری در مدیریت و تصمیم گیری وقایع حساس کشور است.

تدابیر رهبری در مقابله با تکفیری ها مانع حضور آنان در مرزهای ما است

وی تصریح کرد: امروز اگر تدابیر هوشمندانه مقام معظم رهبری در برابر با تکفیری ها و مقابله با آنان در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران نبود، سنگرهای مرزی مقابله با دشمنان ما به همدان می رفت و شاهد ناامنی و جنگ در این استان بودیم.

عدالتخواه گفت: علی رغم تلاش داعش امروز وحدت بین شیعه و سنتی در ایران مثال زدنی است و آنها می خواستند داعیه طرفداری از تسنن را نمایش دهند اما اهل تسنن و شیعیان فهمیدند که اینها نه تنها اهل تسنن نیستند، بلکه مسلمان هم نیستند و علمای اهل سنت هم اکنون در خصوص این جریان انحرافی روشنگری می کنند.

وی افزود: امروز امن ترین نقطه جهان جمهوری اسلامی ایران است که ما باید به آنها خدمت کنیم.

لزوم برخورد قاطع با پدیده قاچاق

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تاکید کرد: مسئولان باید جهادی عمل کرده و از جایگاهشان که خدمتگذاری ردم است غفلت نکنند. همچنین به شدت مسئولان با پدیده قاچاق که مورد تاکید رهبری است برخورد قاطع شود.

وی با بیان اینکه مشکلات ساده خانوادگی را به دادگستری نکشانید افزود: اگر جوانی خطای کوچکی مرتکب شده سریعا مهر زندان بر پیشانی آن نزنید و از ظرفیت ریش سفیدان، علما و بزرگان شهرستان برای صلح و سازش در بین خانواده ها استفاده کنید، چرا که خلاف سیاست های مقام معظم رهبری است.

عدالتخواه همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با مفسدین، اشرار و کسانی که امنیت جامعه را به خطر می اندازند خبر داد و گفت: اما برای جوانان در این بخش ها نیز باید مجازات های جایگزین قرار داد و راه برگشت را برای آنان باز گذاشت.

وی گفت: قتل و غارت روستا، قاچاق و جرایمی از این دست زیبنده جامعه اسلامی نیست و باید پیشگیری شود.

هر کس تحت عنوان سود دادن از شما پول گرفت کلاهبردار است

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در پایان گفت: ما هر چه گفتیم در این استان انگار عده ای در خواب هستند، اعلام کردیم هر کس گفته از هر عنوانی من سود می دهم، پول می دهم، اگر از مردم تحت عنوان فرش، فروش سیم کارت، پرده کرکره، قطعات اتومبیل و… پول خواست اعتماد نکنید، هر کس از شما پول گرفت که تحت هر عنوانی سود بدهد، کلاهبردار است.

لازم به ذکر است، در این مراسم بهمن باباخانی به عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان قصرشیرین معارفه و از زحمات مسعود محمد زاده تقدیر به عمل آمد.

[ad_2]

لینک منبع

آنچه ایسنا به خاطرش محکوم شد، در پیگیری فرمایشات مقام معظم موثر بود

[ad_1]

هرمزبان:«بررسی‌های کارشناسی و گزارش‌های ما تایید می‌کند گزارش ایسنا در پیشگیری از آسیب «کویرخواری» موثر واقع شده و مانع از بروز پدیده‌ای جدید به نام «کویرخواری» در سراسر کشور شده است.»

نوشته آنچه ایسنا به خاطرش محکوم شد، در پیگیری فرمایشات مقام معظم موثر بود اولین بار در پایگاه خبری هرمزبان اخبار هرمزگان پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع

بیشترین حقوقهای نجومی در دولت روحانی پرداخت شده است / دیوان محاسبات پرونده حقوقهای نجومی را ماست مالی کرد

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری هرمزبان اخبار هرمزگان به نقل از گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، اواسط هفته گذشته و همزمان با رسانه‌ای شدن یکی از مصوبات جدید دولت مبنی‌بر حذف تبصره بند ۳ مصوبه شماره ۵۷۰۰/ت۵۴۲۰۴هـ دولت در ۲۶ فروردین ۹۶ که به موضوع ضوابط تعیین حداکثر دریافتی کارکنان و مدیران شرکت‌های دولتی و غیردولتی وابسته به بخش عمومی اختصاص داشت، بار دیگر زمزمه‌های بازگشت حقوق‌های نجومی مطرح شد و نگرانی‌ها در این زمینه به اوج رسید. هرچند با توضیحات دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و همچنین سخنگوی دولت درباره این مصوبه تا حدودی نگرانی‌ها در این زمینه کاهش یافت، این تحولات موجب شد پدیده حقوق‌های نجومی بار دیگر مورد توجه رسانه‌ها قرار بگیرد. در همین راستا مصاحبه‌ای با سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی درباره پدیده حقوق‌های نجومی انجام داده است.
موسوی لارگانی در پاسخ به اینکه آیا ریشه حقوق‌های  نجومی در دولت یازدهم بوده یا این موضوع در دولت‌های قبلی هم وجود داشته است، گفت: «من طبق صحبتی که آقای طیب‌نیا، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی داشتند درمورد یکی از شرکت‌های وزارتخانه تذکری را به وزیر دادم و بعد که نتیجه نگرفتم، سوال کردم که سوال در مورد یکی از افرادی بود که حقوق نجومی و وامی با بهره صفر درصد گرفته بود.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به شکل‌گیری ریشه‌های حقوق‌های نجومی، افزود: «اینکه بگوییم در دولت قبلی چنین حقوق‌هایی نداشتیم شاید این گونه نباشد، اما بیشترین موارد این حقوق‌های نجومی به دولت یازدهم برمی‌گردد، چراکه مواردی که کشف شد و افرادی که برکنار شدند همگی افرادی بودند که در این دولت منصوب شده و مسئولیت پذیرفته بودند و هیچ‌کدام از دولت‌های نهم و دهم نبودند.»
این نماینده مجلس با اشاره به صحبت برخی مقامات دولت مبنی‌بر وجود مواردی از حقوق‌های نجومی در صندوق توسعه ملی، خاطرنشان کرد: «برخی مقامات دولتی در بحث حقوق‌های نجومی به صندوق توسعه ملی اشاره کرده‌اند که لازم به یادآوری است از زمانی که در دولت گذشته مسئولیت‌های هیات امنا به هیات عامل واگذار شد آنها توانستند حقوق‌هایی را برای خودشان تصویب کنند.»
نماینده فلاورجان در مجلس در ادامه افزود: «بنده در همین مورد هم اطلاع دارم که هیات عامل قبلی چنین حقوق‌هایی را نمی‌گرفتند، چراکه من دو سال به‌عنوان هیات امنا در صندوق توسعه ملی حضور داشتم؛ لذا به نظر من منشا این پدیده حقوق‌های نجومی در دولت فعلی بوده است.»  موسوی لارگانی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا دولت تاکنون به نحو راضی‌کننده‌ای با پدیده حقوق‌های نجومی برخورد کرده است یا خیر، تصریح کرد: «حقیقتا راضی‌کننده نبوده است و انتظاری که مردم و مقام معظم رهبری داشتند برآورده نشده است.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز عید فطر پارسال در زمینه حقوق‌های نجومی و حرام بودن آن، گفت: «مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز عید سعید فطر فرمایشات مبسوطی را در زمینه حقوق‌های نجومی و برخورد با نجومی‌بگیران داشتند که به نظر من تاکنون برخورد جدی صورت نگرفته است.»
نماینده فلاورجان در مجلس با اشاره به آمارهای ضد و نقیض اعلام‌شده از مدیران نجومی‌بگیر، اضافه کرد: «در روزهای اول شاهد بودیم تعداد مدیران نجومی‌بگیر را دوهزار نفر اعلام کردند ودر برخی خبرها حتی بیشتر از این مورد هم اعلام شد که پس از آن این تعداد به ۹۰۰ نفر رسید و سپس در روزهای آخر این تعداد به حدود ۳۰۰ تقلیل یافت که همین آمارهای ضد و نقیض باعث ایجاد شک و تردید در اذهان شد.»
موسوی لارگانی درباره برکناری برخی مدیران نجومی‌بگیر نیز گفت: «برخی افرادی که نجومی‌بگیر بودند از مسئولیت‌شان برکنار شدند، اما متاسفانه در جاهای دیگری به آنها مسئولیت داده شد، در حالی که مقام معظم رهبری اشاره کردند چون این افراد خیانت کرده‌اند باید از کار برکنار شوند.»
این نماینده مجلس در ادامه به ارزیابی عملکرد نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در این زمینه پرداخت و گفت: «دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور شاید بیشتر در زمینه حقوق‌های نجومی فعالیت کرده باشند و یک‌سری تذکراتی را به افرادی دادند که بعضا با رانت و لابی‌گری به جایگاه‌های مدیریتی رسیده بودند، که البته خود آن سازمان‌های نظارتی هم در این زمینه عملکرد خوبی نداشتند.»
موسوی لارگانی با اشاره به گزارش پایگاه خبری هرمزبان اخبار هرمزگان به نقل از دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نجومی افزود: «دیوان محاسبات تعداد مدیران نجومی‌بگیر را اعلام کرد و همچنین گزارش آن در مجلس شورای اسلامی قرائت شد، اما دقیق مشخص نشد که آیا با اینها برخورد شد؟ محاکمه یا به قوه قضائیه معرفی شدند یا خیر؟ چراکه بارها دادستان محترم کشور، سخنگو و معاون اول قوه قضائیه اعلام کردند که هنوز دولت کسی را به ما به‌عنوان نجومی‌بگیر معرفی نکرده است.»
این عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به مشخص نشدن سرانجام برخورد با نجومی‌بگیران، یادآور شد: «دیوان محاسبات هنوز مشخص نکرده است این ۳۰۰ نفری که به نتیجه رسیده‌اند آیا با آنها برخورد شده است یا خیر؟ فقط گزارشی دادند که این پول‌ها به بیت‌المال بازگشته است؛ حال سوال اینجاست فردی که دوسال پیش ۵۰۰ میلیون تومان وام صفر درصد گرفته و زمین یا ساختمانی خریده و سود آن را برده است اگر آن ۵۰۰ میلیون را هم برگرداند حقیقتا کار خاصی انجام نداده است، لذا این مساله یک تخلف بوده و باید با آن برخورد شود.»
نماینده فلاورجان در مجلس در پاسخ به اینکه آیا تعیین سقف برای حقوق و مزایای مدیران می‌تواند از تکرار پدیده حقوق‌های نجومی جلوگیری کند یا خیر، گفت: «یک سقفی برای حقوق مدیران در نظر گرفته شد و آن سقف ۱۲ میلیون تومان بود که این به‌عنوان یک طرح توسط نمایندگان به مجلس ارائه شد که آن طرح برای مناطق محروم استثنا قائل شده بود و با مشکل روبه‌رو و با ایرادات قابل توجهی مواجه شد.»
موسوی لارگانی با بیان اینکه سازمان‌های نظارتی باید باجدیت بحث حقوق‌های نجومی را پیگیری کنند، اضافه کرد: «در بحث پرداخت حقوق، امور مالیاتی و سازمان مالیاتی چون مالیات حقوق را کم می‌کند باید جزء اولین نهادها باشد که مطلع می‌شود مگر اینکه پرداخت‌ها غیرقانونی باشد، لذا اگر قاطعانه برخورد شود می‌توان جلوی تخلفات از این قبیل را گرفت.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه با تصویب ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه موافق بودم؛ ماده‌ای مبنی‌بر اینکه باید حقوق و مزایای مدیران اعلام شود، درباره دیدگاه مخالفان تصویب این ماده برنامه ششم توسعه گفت: «برخی افراد که مخالف بودند می‌گفتند شاید صلاح نباشد هم مردم این مطالب را بدانند و هم آن سازمان‌های نظارتی اطلاع داشته باشند بلکه آنان وظیفه‌شان را به خوبی انجام دهند کفایت می‌کند.»
موسوی لارگانی با اشاره به اجرایی نشدن برنامه ششم توسعه، اضافه کرد: «برنامه ششم توسعه از اول سال ۹۶ باید اجرایی می‌شد، اما دولت آن را ابلاغ نکرد و رئیس مجلس ابلاغ کرد. هنوز آیین‌نامه‌های آن نوشته نشده است و این امر که مردم بتوانند به این حقوق‌ها دسترسی پیدا کنند در روزهای آخر تصویب شد اما هنوز اجرایی نشده است.»

منبع:نسیم آنلاین

[ad_2]

لینک منبع

برای سند ۲۰۳۰ باید از مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی گله کرد/ اگر یخ نقدینگی آب شود، تورم به ۷۰ درصد می‌رسد/ مجلس پنجم از سایر مجالس کارآمدتر بود

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری هرمزبان اخبار هرمزگان به نقل از حوزه احزاب خبرگزاری فارس، حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مجلس شورای اسلامی در برنامه این هفته «دستخط» حضور یافت که مشروح گفت‌‌و‌گوی وی در ادامه می‌آید:

از برنامه ششمی شروع کنیم که شما ۶ ماه ریاست کمیسیون تلفیق آن را بر عهده داشتید و در مجلس کار کردید. آخرین خبرها این است که برنامه ششم اجرا نمی‌شود، با تمام تلاش‌هایی که صورت گرفته است. البته آقای نوبخت، سخنگوی دولت، مصاحبه کرد که این برنامه اجرا می‌شود و ما رصد می‌کنیم اما خیلی از مجلسی‌ها انتقاد دارند که این برنامه هنوز اجرا نشده است. آخرین خبرها چیست؟

برنامه ششم بین ۱۱ برنامه‌ای که قبل و بعد از انقلاب نوشته شده است، تنها برنامه‌ای است که در مجلس توسط مجلس نوشته شده است. 

به دلیل اختلافی بود که دولت و مجلس پیدا کردند؟

بله، با دستور مقام معظم رهبری نوشته شد. بنابراین حالت مطالبه عدالت‌خواهانه دارد. ۲۲ درد جامعه را تعریف کرده است و نسخه نوشته است. علی‌رغم همه پیچ و خم‌هایی که وجود داشت در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با تمام مواد سیاست‌های کلی و اقتصاد مقاومتی مطابقت دارد. آن زمان هم مخالفت‌هایی بود که بار مالی دارد و فشار روی دولت خواهد آمد، اما وقتی در مجمع بررسی شد و پیگیری شد، الحمدالله روی همه توافق شد. 

یک نمونه اجرا شده است که خیلی هم محکم اجرایی شده است. 

در مورد بهزیستی؟

در مورد بهزیستی و کمیته امداد که در کمیسیون بحث کردیم حقوق اینها را ۴-۳ برابر کنیم که حدود ۶ میلیون نفر هستند. آن زمان هم دوستان در دولت مخالف بودند که بار مالی دارد و نمی‌توانیم اجرا کنیم. این مورد اجرا شده است البته این گونه هم اجرا شده که قرار بود به کمیته امداد و بهزیستی داده شود و آنها پرداخت کنند، اما خود دولت محترم از سازمان مدیریت مستقیما به حساب یارانه‌های مردم واریز کردند.

چه زمانی پرداخت کردند؟

فروردین ماه. با حقوق فروردین ماه، یعنی با یارانه فروردین ماه پرداخت شد. 

یعنی یک ماه به انتخابات واریز شد. دولتی‌ها که به صراحت سخن می‌گویند، مثل آقای ترکان قاطعانه می‌گویند برنامه ششم قابل اجرا نیست. نه برنامه دولت است و نه برنامه مجلس است. یکسری از مجلسی‌ها هم همین را بیان می‌کنند. می‌گویند این برنامه‌ای شد که نه می‌توان گفت نه برنامه دولت و نه برنامه مجلس است و اصل اشکال را به دولت می‌گرفتند که دولت همیشه لایحه می‌داد و این بار چنین نکرده است. چقدر قبول دارید؟

این، امروز برنامه نظام است. مجلس مصوب کرده و شورای نگهبان تائید کرده و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم همه مصوبات را با سیاست‌های کلی و با اقتصادی مقاومتی که ۱۰۴ بند است، مطابقت دادند. یعنی امروز می‌خواهم بگویم برنامه ششم هیچ چیز نیست جز سیاست‌های کلی برنامه ششم و جز ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی. 

آنها هم باید یک روزی اجرا شوند. درست منطبق بر آنها است. حتی دو بندی که ما نداشتیم مجمع تشخیص نامه نوشتند و ما در مجلس دوباره دو ماده اضافه کردیم که آن دو بند اقتصاد مقاومتی هم باشد.

الان پیگیری شده که چرا اجرا نمی‌شود؟

بله، می‌دانید که طبق قانون وقتی ما مصوب کردیم باید رئیس مجلس این را به رئیس جمهور دهد و رئیس جمهور هم باید به روزنامه رسمی بدهد و مدتی روزنامه رسمی این را چاپ می‌کند و بعد به دستگاه اجرایی برای اجرا ابلاغ می‌کند. 

آقای رئیس‌جمهور این کار را نکرده است. 

علت چه بود؟

نمی‌دانم. وقتی این کار را نکند قانون گفته است رئیس مجلس باید این کار را به جای رئیس جمهور انجام دهد. رئیس مجلس هم به روزنامه داده و هم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است. 

یعنی بن‌بستی وجود ندارد.

خیر. بحث من این است که برنامه یک قانون است. امام فرمود وقتی مجلس چیزی را مصوب کرد و شورای نگهبان تائید کرد ولو این که قبول هم ندارید باید این را اجرا کنید. یعنی جلوی قانون کسی نباید بایستد. بالاخره همه باید مجری قانون باشیم. 

بحث این است که میلیون‌ها نفر و ده‌ها میلیون مردم منتظر برنامه ششم هستند تا اجرا شود، چون همه با اجرایی شدن این برنامه مشکلاتشان حل می‌شود یا رفع ابهام می‌شود یا مسائل گوناگون دارد، از آن طرف هم مسئولین اجرایی پائین هم سرگردان هستند. 

در برنامه ششم پیش بینی شده است اگر یک و نیم میلیون شغل ایجاد شود «8 دهم» بیکاری کاهش می یابد لذا بنده به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق آمار و ارقامی که دولت و دیگران می‌دهند که ۹۵۰ هزار شغل باید ایجاد شود قبول ندارم. اگر یک و نیم میلیون شغل در کشور ایجاد شود ۸ دهم کاهش بیکاری داریم. 

هر سال یک میلیون و ۴۵۰ هزار دانش‌آموز کلاس اول ابتدائی داشتیم. ۲۵۰ هزار نفر برای کار نمی‌آیند. می‌خواهند خانه‌دار شوند یا اصلا نمی‌آیند. یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر باقی می‌مانند. این را با ۳۰۰ که می‌شود ۸ دهم اضافه کنید، یک و ۵۰۰ می‌شود؛ اصلا همان آماری را که دولت فرموده در نظر می‌گیریم. 

باز باید سالانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار شغل درست کنیم. تا الان دولت موظف بود یک سامانه‌ای را ایجاد کند که حقوق تمام مدیران و مسئولین را در سراسر کشور ارائه دهد تا مردم ببینند. اجرایی شده است؟

خیر. خبری نیست. نگرانی اینجا است که با توجه به این که می‌گویید رئیس جمهور ابلاغ نکرده است و آقای لاریجانی ابلاغ کردند و چیزهایی که ما می‌بینیم مبنی بر این که برخی می‌گویند انجام می‌شود و برخی می گویند انجام نمی‌شود، احتمال این که به نوعی انجام نشود وجود دارد.

فقط این نیست، قوانین دیگر هم همین گونه است. قانون احکام دائمی مورد نیاز برنامه ششم را هم رئیس جمهور ابلاغ نکرده است.

مجلس در مقام ناظر چه می‌کند؟ فقط نگاه می‌کند؟ 

الان گویا خیلی کار ندارند!

یک اتفاق پرسروصدایی حین بررسی برنامه ششم افتاد، آن هم سر ماده ۳۸ درمورد شفاف‌سازی حقوق مدیران و مقامات بود. یک سقفی را ظاهرا مشخص کردند. به مجمع رفت و حذف شد و دوباره بازگشت و …؛ خیلی شفاف بگویید چه شد؟

من دوبار برای این مسئله مقاله نوشتم. در کمیسیون پیشنهاد دادیم که حقوق‌ها سقف مشخص داشته باشد. 

مشخص بود که ۷ برابر حداقل بود.

البته آن ۷ برابر در مجلس هفتم تصویب شده بود که من خودم بودم و در لایحه خدمات کشوری بود و ضربدر یک و نیم هم داشت تا ده و نیم بود. 

استثنا داشت.

بله. تا ده و نیم برابر بود. آن تا ده و نیم برابر فقط حقوق بود. یعنی کسی ده و نیم برابر حقوق می‌گرفت، همانند الان که ۲۰۰ برابر اضافه کار دریافت می‌کرد. این باز بود. قانون مدیریت خدمات کشوری وقتی در مجلس نوشته شد بعد از آن خود مجلس –که همه می‌گویند دولت مقصر است و من می‌گویم مجلس ۸۰-۷۰ درصد مقصر بود- یکی یکی تمام وزارت‌خانه ها را استثنا کرد.

اسم نمی‌برم. فقط این اواخر برای آموزش و پرورش مانده بود و یکسری کارمندان همانند صداوسیما و وزارت کشور و جهاد کشاورزی مانده بود. همه استثنا شدند. شرکت نفت استثنا شد. همه جزو این استثنا بودند و من یک جا را نام نبرم. 

زمینه دور زدن‌ها فراهم شد.

۵ بار دو زدن نه یک بار! پس این شرایط شد. نظر ما ابتدا روی ده بود و کمیسیون رای نداد و روی ۱۴ رفتیم. آن ۱۴ برابر که شد ۱۴ برابر با کل اضافه کارها بود. 

۱۴ برابر حداقل حقوق با اضافه‌کارها است.

بله. یعنی در واقع همان ۷ برابر بود. آن زمان فقط ۷ برابر حقوق بود یا ده و نیم برابر فقط حقوق بود، این همه مزایا در آن بود حتی جز عیدی هر گونه ماموریت هم شامل می‌شد. همه چیز پیش‌بینی شده بود و کسی خطا می‌کرد تا ۶ ماه از مسئولیت خلع می‌شد و اخراج می‌شد.

غوغایی کردند و حرفی زده شد که در بیرون درز کرد و خیلی واقعیت نداشت. بعد شورای نگهبان این را به مجلس بازگرداند. 

ایراد قانون اساسی گرفته شد.

حاجی‌بابائی: دو الی سه شرط به این اضافه کردند. یکی این که بتوان تا ۳۰ درصد افزایش داد. یکی این که بشود در مناطق محروم و مرزی و یکی بحث کسانی که در داخل کشور برای اینها استثنائاتی وجود دارد همانند پزشکی که در فلان جا است. اینها اضافه شد. 

بعد که اصلاح شد و به شورای نگهبان رفت دوباره شورای نگهبان گفت ایراد دارد. 

چه ایرادی داشت؟

گفتند مشکل قبلی وجود دارد. آن ۳۰ درصد افزایش حقوق به ۶۰ درصد رسید و آن غوغا شد. در کمیسیون مصوب شد و در سراسر کشور غوغا ایجاد کرد. در جلسه‌ای به من گفتند چنین اتفاقی افتاده است و مجمع تشخیص بودم و به مجلس آمدم. اطلاعیه‌ای علیه مجلس داده شده و آقای لاریجانی هم محکم موضع گرفتند و ناراحت شدند. سه الی چهار بار هم اسم من را آورده بودند. 

بیرون همه می‌گفتند این که اسم من را آورده انگار من نوشتم، چنین نیست بلکه من از ابتدا مخالف اینها بودم. من به دوستان هم گفتم. لاریجانی گفت همه چیز بهم ریخته است، من گفتم مشکلی ندارد. گفتم به روز اول بازگردانید. حالا که برطرف نمی‌شود همان ۱۴ برابر تنها بگذارید. 

گفت مگر می‌شود؟ گفتم هر کاری می‌شود. انجام داد و بعد از مجلس رای گرفت و همه رای دادند. من در مطبوعات چیزی تحت این عنوان نوشتم که پرنده آزادی دوباره جان گرفت. این به شورای نگهبان رفت و این را به مجمع داد و مجمع بر این ایراد گرفت. به مجمع رفتیم و دولت با تمام قدرت آمد.

به عنوان مخالف بود.

بله. دوستان ما هم در مجمع هم خیلی‌ها مخالف بودند. ما هر چه داد و فریاد کردیم مجمع به حذف این رای داد. در مجمع وقتی بحث بود، دولت محترم و دوستان این بحث را داشتند که به زودی قانون مدیریت را می‌اوریم. این حرف در اسفند ماه بود. الان تیر ماه است. فروردین و اردیبهشت و خرداد و تیر ماه، مستضعفین محترم ۵۰ میلیون  و ۱۰۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون را می‌گیرند و ان‌شاالله یک روزی قانون مدیریت به مجلس خواهد آمد و آن چطور بیاید و چطور مصوب شود خدا داند. (می‌خندد)

چنین مبالغی را دریافت می‌کردند؟

من عادت ندارم اسم کسی را ببرم یا چیز بی‌ربطی بگویم اما علی‌الحساب همه گفتند و مقام معظم رهبری هم موکد فرمودند ۶ ماهه تعیین تکلیف کنید. این مجلس ۶ ماهه تعیین تکلیف نکرده است و دولت هم نکرده و آزاد گذاشتند هر کسی هر میزان که دریافت می‌کرد دریافت کند. دولت فرمود ما اصلاحاتی انجام دادیم من از اصلاحات اطلاعی ندارم. ان‌شاالله که انجام شده است. 

اما در مجلس هیچ چیزی روی این قضیه مصوب نشده است. یعنی یکی از ان درخشان‌ترین مواد برنامه ششم را با تیر در هوا زدند. 

سامانه سر جایش هست؟

بله. همه هست. همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها هم هست.

سامانه‌ها هم اجرایی نشده است؟

خیر.

اگر سامانه هم اجرایی شود جای شکر دارد.

حداقل کسی بخواهد ببیند شما باید می‌دیدید. دیدید؟اشاره‌ای داشتید که حقوق‌های نجومی پشتیبانانی دارند که زور و تاثیرگذاری آنها کم نیست. چه کسانی هستند؟

نمی‌شود کسی که حقوق خوبی دارد تصمیم بگیرد حقوق‌ها را کاهش دهد. مشکل ما امروز این است. سخت‌ترین دوران زندگی من – من ۸ ماه شبانه‌روز برای برنامه ششم نشستم و برخی شب‌ها در کمیسیون خوابیدم- نوشتن برنامه ششم بود. از هفته آخر مداد تا آخر اسفند در برنامه ششم بودم، نمایندگان واقعا زحمت کشیدند و همه به این رای دادند. اما متاسفانه…!

یکی از نکات این بود که شما ماده ۳۸ حقوقش را گفتید و یک نکته را بدانید تا بیشتر ناراحت شوید، آن ماده ۳۸ چیز دیگری هم می‌گفت که هیچ کسی پاداش خدمت میلیاردی دریافت نکند. یعنی وقتی حقوق‌ها را ۱۴ میلیون کردید ۳۰ ضربدر ۱۴ چقدر می‌شود؟ ۴۲۰ تومان می‌شود. امروز میلیاردی پاداش می‌گیرند و آن آزاد شد. کسی که ۴۰ میلیون حقوق می‌گیرد ۳۰ در ۴۰ میلیون چقدر پاداش پایان خدمت اوست؟

یک میلیارد و ۲۰۰ تومان خواهد بود.

ناقابل است. آنها این پول را همان روز می‌گیرند. یعنی ۶ ماه بعد نمی‌گیرند. وقتی به معلم پاداش پایان خدمت ۵۰ میلیونی می‌دهند گاهی دو سال و نیم طول می‌کشد. 

هنوز در صف هستند.

بله، در صف هستند. این ظلم ریشه تمام کسانی را که پشتیبانی می‌کنند، می‌کند. واقعا ناراحت‌کننده است. هر کسی که می‌خواهد دخیل باشد. با ماده ۳۸ عشق‌بازی می‌کردم. واقعا لذت می بردم. حتی ما می‌گفتیم ۱۵، ۱۶، ۱۹ یا حتی ۲۰ میلیون (بگذارید)، ولی یک سقفی داشته باشد تا ملت بفهمند هر کسی چه میزان حقوق دارد. اما…

برنامه ششم همه این موارد نیست. یک ماده این است. قبلا بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی یک نفر وزیر می‌شد باید اموال خود و خانواده خود را به قوه قضائیه اطلاع بدهد. حالا اگر ندهد هیچ قانونی نداریم که مجازات شود. در برنامه ششم این را آوردیم که اگر لیست اموال را نداد یا اشتباه داد یا کم داد، مجازات برای او تعیین شود. فوراً قوه قضائیه وارد می‌شود و حکم صادر می‌کند و وی را برکنار می‌کند. 

این سرجای خود است؟

بله. 

گزارشی که دیوان محاسبات برای حقوق‌های نجومی داد، شما را قانع کرد؟

نخیر. من از دیوان محاسبات گلایه هم دارم. دیوان محاسبات محلل (حلال کننده) در این رابطه بود. چطور ممکن است برای ۴۰۰-۳۰۰ نفر و اینهمه داد و فریاد، همه برای همین است؟ 

آن طرف هم مدعی پیدا شد که ۴۰۰-۳۰۰ نفر هم نبودند.

یک نکته هم بگویم، وقتی این حقوق‌ها را مصوب می‌کردیم یک جایی –نمی‌خواهم بگویم کجاست- مسئولی دارد که با من آشنا بود، به مجلس امد و به من گفت این حقوق‌ها را زیر ۲۰ میلیون گذاشتید می‌دانید در جایی که ما هستیم همه بالای ۲۰ میلیون حقوق دریافت می‌کنند؟ 

در همان زمان؟

در همان زمان همه بالای ۲۰ میلیون بودند. من یک نظر دارم و همیشه در سخنرانی‌ها گفته‌ام، ما باید قانون وضع کنیم و مجلس روی اینها ایستاد ولی در جای دیگر گیر پیدا کرد، من می‌گویم به هر کسی هر چقدر می‌دهید باید توجیه قانونی و منطقی و عقلی داشته باشد.

می‌گویید مجلس اینجا خوب عمل کرد و جاهای دیگر نگذاشتند.

من در این قسمت می‌گویم مجلس خوب عمل کرد.

من می‌خواهم در بسته حقوق های نجومی نگاه کنم، حدود ۳۰ برنامه پخش شد و نماینده‌های مختلف از حزب‌های مختلف اینجا نشسته‌اند و همه هم گفتند از گزارش دیوان محاسبات قانع نشدیم. همانجا بلند شوید و بگویید قانع نشدید. تذکر آئین‌نامه‌ای بدهید و عنوان کنید.

مگر نگفتند؟ در صحن مجلس یک وضعیتی پیدا کرده است، من در مجلس ششم خیلی صحبت می‌کردم الان کمتر صحبت می‌کنم چرا؟ اگر کسی می‌خواهد تذکری دهد باید از ساعت ۸ صبح هیچ کاری نکند و دست روی دکمه بگذارد تا اعلام می‌کنند زود فشار دهد تا او بیفتد والا نمی‌تواند تذکر دهد و حرف زند.

یعنی تغییر آئین‌نامه‌ای که صورت گرفت.

دست نماینده را به کلی بسته است. نماینده در مجلس خیلی کاره‌ای نیست. سیستم حکمفرمایی می‌کند. موفق شوید و دکمه را بزنید نفر ۳۶ ام می‌شوید. نفر اول و دوم تذکر می‌دهند و دوباره پاک می‌کنند. این موضوع تمام می‌شود. دوباره دست خود را روی دکمه می‌گذارید و نفر ۷۰ ام می‌شوید. باز می‌گویند ببخشید نشد. 

مگر ما یک نفر را استخدام کنیم و بگوئیم بجای من این دکمه من را بگیرید تا نوبت من شود و من بتوانم دو کلمه صحبت کنم. 

گفته بودید در برنامه ششم توانستید تا ۹۰ درصد در مبارزه با اشرافی‌گری موفق باشیم. هنوز سر این حرف هستید؟

بله. آن ده درصد هم آن ماده است که حذف شد. ما در برنامه ششم قسمتی تحت عنوان مبارزه با مفاسد داریم. روح برنامه ششم نظارتی است. مثلا بانک مرکزی. مصیبت‌هایی که چند روز پیش در کشور ایجاد شده است….

با موسسات؟

بله. همه تقصیر را گردن موسسات نمی‌اندازم. من فکر می‌کنم سیاست‌هایی ممکن است پشت این قضیه باشد که پول موسسات هم خالی شود. یعنی به جای دیگری برود. من فکر می‌کنم و ان‌شاالله چنین نیست.

یعنی کجا برود؟

برود در بانک‌ها. مثال می‌گویم. چرا این را می‌گویم؟ ما در برنامه ششم مصوب کردیم و الان قانون داریم که از اول فروردین این قانون هست، بانک‌ مرکزی موظف است جز آن واحدهایی که ۳ میلیارد بیشتر ندارند، بالاتر از آن را یا باید منحل سازد یا باید مجوز دهد. پول اینها باید آنلاین در حساب بانک مرکزی باشد، ساعت ۱۲ شب رئیس بانک مرکزی باید کل دارائی خود را در کشور ببیند. حتی وزارتخانه‌ و دانشگاهی داشتیم که اینها سال گذشته ۱۰۰ میلیارد از سازمان مدیریت گرفته تا مشکلات خود را حل کند، این پول را در حساب می‌گذاشت و سود این را برای موسسه خود می گرفت.

یعنی ۱۰۰ میلیارد از گردش خون کشور خارج می‌شد. حالا در کشور می‌دانید ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی آخر اسفند ماه داشتیم که ۴۵ درصد این یخ بسته و فریز شده است. یعنی در گردش خون نمی‌چرخد، یعنی به مردم اکسیژن نمی‌رساند. یعنی به مردم غذا نمی‌رساند. آن ۵۵ درصد هم دو سوم سرعت را دارند یعنی یک‌سوم سرعت کم است. نتیجه همین می‌شود.

خدا نکند یک روزی این یخ آب شود. اگر کنترل نشود و این یخ آب شود تورم تا ۷۰ درصد ممکن است بالا رود. این پول یخ است. از سال ۱۳۹۲ که ما ۴۹۴ هزار میلیارد نقدینگی داشتیم الان قریب به هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان شده است. 

نزدیک به سه و نیم برابر!

هر چه نقدینگی بالاتر رود حقوق پائین می‌اید. همانند شربتی می‌شود که جلوی حسینیه گذاشته‌اند، هر وقت کم می‌آید یک سطل آب توی آن می‌ریزند. (می‌خورد) همه شربت می‌خورند اما شربت لیوان قبلی با لیوان بعدی فرق دارد. حقوق سال قبل با حقوق امسال متفاوت است. 

پس بانک مرکزی در برنامه ششم قانون دارد. شورای فقهی درست کردیم و باید اجرا شود. 

یعنی همان کاری که در قانون بانکداری می‌خواستیم انجام دهیم که می‌گفتند لایحه می‌دهیم و لایحه هم ندادند.

یک عده مخالفت می‌کردند که اجازه دهید لایحه می‌آورند. گفتیم دو الی سه ماده را که امهات است، مصوب می کنیم هر زمان لایحه آوردند این را داخل آن لایحه می‌گذاریم. 

آقای وزیر اسبق! این سند ۲۰۳۰ چه بود که رهبر انقلاب اینقدر مقتدرانه و مدبرانه جلوی این ایستادند و اجازه ندادند؟

این ریشه دارد. به یاد دارید آن زمانی که سند تحول بنیادین را مصوب می‌کردیم؟ عده‌ای آن موقع مخالفت‌هایی داشتند. دو تفکر وجود دارد، یک تفکر در کشور وجود دارد که می‌گوید ما باید تعلیم و تربیت خود را مبتنی بر آیات قرآنی انجام دهیم، البته معنا این نیست که از تجربه دنیا استفاده نکنیم. از تمام تجربیات دنیا هم استفاده بکنیم. نه از محتوای دنیا، بلکه تجربیات و روش‌هایی است که رفته‌اند. 

برخی اعتقاد دارند ما باید از دنیا کمک بگیرم حتی در محتوا باید چنین کنیم. ما وزارت آموزش و پرورش رفتیم و ۲۴ ماه ایستادیم و ۸ ماه در شورای آموزش عالی آموزش و پرورش و ۸ ماه در کمیته سه جانبه آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی و حزوه علمیه و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم ۸ ماه هیچ کاری را به دست نگرفت، دو هفته جلسه را هفته‌ای یک بار کرد تا این را مصوب کند. قانون شد. 

مقام معظم رهبری گفتند ۱۴۱ راهکار است که همه باید اجرا شود و این نسخه شفابخشی است. ما شروع به اجرای آن کردیم. این که می گویند ۲۰۳۰ یعنی از ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ است. ۱۵ ساله است. ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ هم سند دیگری بود.

گفتند چطور آن ۱۵ سال بخشی از آن را اجرا کردید؟

احسنت، آن سند این بود که دخترها باید مدرسه درس بخوانند. نباید به خاطر جنسیت ظلم شود و دختران به مدرسه نروند. من آنجا صحبت کردم که ما جزو ۶ کشور پیشرفته دنیا هستیم که تعداد دختران ما در دانشگاه ها و مدارس از پسران دارند پیشی می گیرند. متاسفانه وقتی ۲۰۳۰ آمد ۳۰ کمیته برای آن تشکیل می شود، در ۳۰۰ صفحه آماده می شود. 

در ۳۰۰ صفحه به عنوان سند ملی آموزش آماده کرده اند. مثلا ما در سند تحول بنیادین می گوییم دانش‌آموز را باید به شکلی تربیت کنید که حقوق شهروندی بیاموزد، خداجو باشد، ایثارگر باشد، جهادگر باشد، راستگو و درستکار باشد. آن آمده این را چطور نوشته است؟ ایثارگر و جهادگر را برداشته است. نوشتند حقوق شهروندی را بداند، صادق باشد و این گونه اصلاح کردند.

یعنی سند تحول ما را با ۲۰۳۰ مطابقت دادند. نه این که ۲۰۳۰ را با سند تحول ما مطابقت دهند. اصلا چه نیازی به این هست؟ ما سند ملی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را رهبر انقلاب دو سال از ما در روز معلم تشکر کرد. وقتی ما این را پذیرفتیم این تا ۲۰۳۰ دنباله دارد. هر بخشنامه و هر چه که در یونسکو مصوب شود ما باید آن عینا اجرا کنیم.

حذف درس هایی همانند حسین فهمیده هم در این چارچوب بود؟

من نمی توانم بگویم در این راستا بود، من می گویم اصلا ۲۰۳۰ را بخشنامه ندانید بلکه ۲۰۳۰ یک تفکر است.

برای بسیاری سوال است که چرا دستگاه های مسئول و ناظر همانند مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی تا این اندازه باید ضعیف عمل کنند که کار به رهبری برسد؟

کاملا حرف درستی است. گلایه‌مندی باید باشد، هم از مجلس و هم از شورای عالی انقلاب فرهنگی باید گله کرد. 

می دانستند؟ قطعا می دانستند.

بله. من که می دانستم، شهریور ماه سال قبل این کار انجام شد و من متوجه شدم و زنگ زدم و پیگیری کردم. در ماده ۶۳ برنامه ششم این را آورده ایم. در ماده ۶۳ برنامه ششم نگاه کنید نوشتیم وزارت آموزش و پرورش مکلف است فقط سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را اجرا کند و چیز دیگری را نمی تواند اجرا کند. من اسم نبردم ولی می دانستم. قانون برنامه ششم ۲۰۳۰ را منع کرده است. 

قانون می گوید این را اجرا نکنید. اجرا کردیم. تخلف است. 

الان سند تحول چه میزان اجرا شده است؟

ما مجتمع های آموزشی روستایی درست کردیم و برای همین تفکر سند تحول بنیادین بود که یکی یکی دارد تعطیل می‌شود، قلب سند تحول بنیادین دانشگاه فرهنگیان است. هر سال باید ۳۰ هزار دانشجو بگیرد تا بتواند معلمانی پرورش دهد که در نهایت مردم راضی باشند. یعنی بعد از ۱۵-۱۰ سال به جایی برسیم که در ابتدایی فقط فوق لیسانس ابتدایی تدریس کند. نه این که هر رشته ای باشد.

دیگر معلم حق‌التدریس نداشته باشیم. اما امروز دانشگاه فرهنگیان ۴ هزار دانشجو می گیرد. یک راه میان‌بر و انحرافی زدند و باز رشته های دبیری در دانشگاه‌های گوناگون ایجاد کردند. گزارش این است که دانشگاه فرهنگیان توان ندارد. من به عنوان یک کارشناس اعلام می کنم دانشگاه فرهنگیان ظرفیت ۳۰ هزار دانشجو را دارد، ساختمان و امکانات و پول هم مگر چقدر پول می خواهد؟ ۲۰۰ میلیارد؟ ۳۰۰ میلیارد؟ این رقم پولی است که دولت نخواهد بدهد؟ 

یک مصداق ۲۰۳۰ این است که دانشگاه های مدارس دولتی تضعیف شود. 

شما یا خانواده تان مدرسه غیرانتفاعی دارید؟

خیر. 

امتیاز آن را هم ندارید؟ 

خیر.

عضو هیات مدیره هم نیستید؟

خیر. من در طول زندگی خود نه خودم و نه فرزندانم و نه پدرم و برادرانم یک ریال کار اقتصادی نکردیم. 

چرا مدارس باید این طور باشد که پدر و مادران برای اینکه خیالشان راحت باشید، سالانه باید حداقل ۲۰-۱۰ میلیون خرج کنند تا بچه ها در مدارس غیرانتفاعی درس بخوانند؟ 

شما بگویید چرا این طور نباشد؟ نمی خواهم الان را بگویم، وزارت خانه در یک زمانی تمام قدرت و توان خود را به کار می گیرد-البته مدارس دولتی خیلی خوبی داریم-تا مدرسه غیرانتفاعی باشد و اکثر مسئولین خود مدرسه غیردولتی می گیرند چرا این طور نباشد؟ 

الان چه تعدادی از مسئولین آموزش و پرورش در دولت های مختلف الان غیرانتفاعی دارند؟

به من اجازه دهید نگویم ولی آمار وحشتناک است. 

خب بگویید.

نمی شود. تا جایی که من می شناسم غیرانتفاعی دارند. من کسانی که ندارند را خیلی نمی شناسم.  

من می خواستم بگویم بالای ۵۰ درصد است که ظاهرا خیلی بیشتر از این حرف ها است. 

البته آنهایی که خیلی مهم هستند! بقیه معلمان عزیزی هستند که مدرسه غیردولتی راه انداخته‌اند و پولش را هم ندارند… 

پولی که می گیرند معلوم نیست کجا می رود.

من می‌شناسم که ۱۱-۱۰ میلیون را در مقطع ابتدائی برای یک دانش آموز دریافت می کردند و به معلم نهایتا ۹۰۰ هزار تومان پرداخت می کردند. 

جالب است که ۱۲۰ هزار نفر داریم که در مدارس غیردولتی کار می کنند و جزء زحمتکشان هستند و بدترین وضعیت ها را دارند. 

چه کسی باید نظارت کند؟

آموزش و پرورش.

واقعا افسارگسیخته شده است. 

دو سال قبل چه اتفاقی رخ داده بود؟ چند هزار کلاس درس را در شهریور ماه مدیر مدرسه در تهران با تعدادی ۱۵-۱۰ کلاس در حالی که بچه ها ثبت نام کرده بودند و مدرسه دولتی بود همه را اخراج کردند و گفتند به مدارس دیگر بروید و در نهایتا به کس دیگری اجاره دادند. 

این خصوصی سازی منظورتان است؟

بله. 

زمان شما که نبود؟

استغفرالله! من ضد این حرکت هستم. 

من به یاد دارم که در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتند به شهرداری ها واگذار کنند و شما مخالفت کردید. 

آقا حذف کردند. جزو سیاست های کلی بود و وقتی خدمت آقا بردند ایشان حذف کردند. من در مجمع حضور داشتم. خصوصی سازی به این شکل بود که یکسری از مدارس را به شهرداری ها بدهیم. من مخالفت کردم و گفتم شوراها و شهرداری ها یک روز دست چپ و یک روز دست راست است. تعلیم و تربیت را نمی شود یک روز دست چپ و روز دیگر دست راست بدهید. 

من می خواهم بگویم در امریکا و کانادا و در فرانسه بررسی کنید که چه تعداد مدرسه ابتدائی را به بخش خصوصی دادند؟می گویند ما هرگز نمی دهیم. این فرد می خواهد فردا رئیس جمهور مملکت شود و مملکت من را اداره کند. من می گویم مسکن را به بخش خصوصی بدهید. کارخانه ها و مخابرات را به بخش خصوصی بدهید. 

ربطی ندارد که مدرسه دولتی را به بخش خصوصی بدهند. خودشان ایجاد کنند. 

البته هیچ مخالفتی با ایجاد مدرسه غیردولتی ندارم. 

ولی مدرسه دولتی را واگذار کردند. 

می‌دانید این چه ضرری می زند؟ 

با چه شرایطی واگذار می کنند را هم بگویید. به چه کسانی واگذار می کنند؟ هنوز هم واگذار می کنند؟ 

خیر. مجلس لغو کرد. مجلس لغو کرد، اما ۱۵-۱۰ هزار از افراد روی دست آموزش و پرورش مانده است. 

به چه کسانی واگذار کرده بودند؟

ان شاالله به کسانی که از آنها آزمون گرفته شد و بررسی شدند. 

با چه شرایطی بود؟ 

ببینید؛ مثلا شما یک مدرسه غیرانتفاعی درست کردید و یک خانه دو طبقه خود را مدرسه غیردولتی کردید. حیاط هم ۱۰۰ متر است. وام هم گرفتید . هر روز هم باید بازپرداخت داشته باشید. کنار شما هم ۴ هزار متر حیاط را یکجا به این آقا داد که به عنوان اجاره است. 

با چه قیمتی است؟

با قیمت بسیار پائین است. پول هم از مردم می گیرند.

چه درصدی از قیمت روز است؟ 

مشخصا می گویند به ازای هر دانش اموز این میزان است. 

قیمت روز منظورم است.

دولت هیچ چیزی نمی گیرد. دولت یک چیزی هم می دهد. دولت از او پول نمی گیرد. می گوید ۵۰۰ دانش اموز را به شما می دهم و این دانش آموزان برای ما هرکدام دو میلیون تومان تمام می شود و من به ازای هر کدام ۵۰۰ هزار تومان هم می دهم. پول از او نمی گیرد. آن کسی که آنجا می رود از اول تا آخر کیف می شود. کسی که مدرسه غیردولتی درست کرده است زحمت می کشد. باید وام پرداخت کند. این می آید آن مدرسه غیردولتی را هم نابود می کند. 

حالا این مهم نیست. یک مدرسه را کمیسیون آموزش بررسی کرد و به من گفت. ۴۰ کارمند را خودش وارد کرده است. از دیپلم تا لیسانس را بدون آزمون وارد کرده است. فک و فامیل خود را وارد مدرسه و دبیرستان می کند. ۵ سال بعد همین ۴۰ نفر، ۴۰ نفر، ۴۰ نفر ناگهان ۲۰ هزار نفر می شوند. مجلس یک دوفوریتی می دهد استخدام شان می کند.

مهم ترین توصیه شما به وزیر آموزش و پرورش بعد از خودتان اجرای نظام رتبه بندی معلمان بود. این نظام چه می کند؟

نظام رتبه بندی معلمان تعریفی برای معلمان می کند که جایگاه علمی معلم را تعریف می کند. مهندسی نیروی انسانی را تعریف می کند. بعد از ۱۵ سال این اتفاق می افتد که در ابتدایی هیچ معلم غیر ابتدائی گیر نمی آورید.

متخصص ابتدائی می شوند. 

حاجی‌بابائی: بله. همانند دانشگاه گروه ها تشکیل می شوند. بر اساس آن حقوق می گیرند. کسی که بخواهد وارد آموزش و پرورش می شود باید گروه های آموزشی از او آزمون بگیرند تا کسی نتواند فامیل خود را یواشکی وارد کند. 

نظام رتبه بندی که می گویید براساس سند تحول است؟

بله.

وزارت آموزش و پرورش در این یک سال آخر احتیاج به ترمیم داشت که وزیرش عوض شود؟ 

من وضعیت آموزش و پرورش را خیلی مناسب نمی بینم و خیلی هم دنبال این نیستم که وزیری خوب یا بد کار کرد، اما وضعیت معلمان الان وضعیت مطلوبی نیست. معلمان در نظام کشور جایگاه ویژه دارند. من نمی خواهم بگویم دولت می توانسته و انجام نداده است، من وارد این بحث هم نمی شوم اما در حال حاضر وضعیت مطلوبی نیست. 

بیمه طلایی به طور کلی نابود شده است. قسمت های دیگر مشکل پیدا کرده است. این باید به سمتی حرکت کند که همه نظام به آموزش و پرورش کمک کنند. 

الان رایزنی شده است که برای وزارت آموزش و پرورش چه کسی را می خواهند معرفی کنند؟ 

چیزی به ما رسمی گفته نشده است. ما در مجلس هم منتظرهستیم که ببینیم دولت مشاوره و مذاکره می کند یا خیر.

غیررسمی هم چیزی عنوان نشده است؟

خیر. تا امروز اطلاعی از هیچ وزیری در هیچ وزارت خانه ای نداریم. 

چه سالی ازدواج کردید؟

سال ۱۳۶۰ بود. 

چطور آشنا شدید؟ ایشان هم فرهنگی بودند؟

بله. فرهنگی بودند. من رئیس آموزش و پرورش اسدآباد بودم و ایشان هم معلم بودند. پدر ایشان هم از فرهنگیان مشهور بودند. البته مادر ایشان هم فرهنگی هستند. یکی از دوستان ما می شناختند و معرفی کردند.

خطبه عقد را چه کسی خواند؟ 

آیت الله فاضلیان، امام جمعه ملایر یک مدتی بودند.

مهریه چه میزان تعیین شد؟

حاجی‌بابائی: فکر کنم ۱۴ سکه و یک سفر حج بود. 

در کار خانه کمک می کنید؟

من اگر در خانه باشم کمک می کنم. پنج شنبه هایی که خانه باشم غذا درست می کنم.

غذا بلد هستید؟

آبگوشت برای پنج شنبه ها درست می کردم. مدتی هست که درست نمی کنم. دوره وزارت خانه یا الان واقعا فرصت نمی کنم. 

تا حالا بحث تان شده است؟ 

هر خانواده ای بحث وجود دارد امام در حدی نیست که خدای ناکرده…

عصبانی می شوید چه می کنید؟

غرغر می کنیم تا تمام شود. عصبانیت من زود تمام می شود. 

گفتند زمان وزارت هم ایشان بودند. 

بله ایشان از آن زمانی که همدان بودیم ایشان در هنرستان معاون بودند. تهران که آمدیم دوستان در منطقه ۱۴ اصرار کردند که مدیر هنرستان شوند تا بازنشسته شدند و حدود ۲۰ سال مدیر هنرستان بودند. جالب است که معلمان همان هنرستان هم آنقدر همراه و علاقه مند بودند که بعد از این که ایشان بازنشسته شد تا یکی دو سال بعد از آن به مدرسه می رفت و می خواستند ایشان به مدرسه بروند. 

انتقادی از نظر عملکرد در زمان وزارت داشتند؟

بله. گاهی اوقات در زمینه هنرستان یا زمینه های گوناگون ایراد می گرفتند. 

گوش می کردید یعنی وارد می دانستید؟

بله. برخی را که وارد بود پیگیری می کردم. 

سه فرزند دارید؟

بله. دو پسر و یک دختر دارم. 

همه ازدواج کردند؟

خیر. این دختر و آن پسرم فاصله سنی دارند. این دخترم در مجلس هفتم بود یعنی مجلس هفتم می خواست مجلس هشتم شود که در ۷ روز انتخابات به دنیا آمد. من دو الی سه روزی تهران بودم که به دنیا آمد. در شهر همدان می رفتم یکی از بازنشستگانی که خوش سابقه بود گفت فلانی من به شما رای دادم و از یک کار شما راضی نیستم. گفتم چه کاری؟ گفت نباید ازدواج مجدد می کردید و بچه دار می شدید. (می‌خندد)

گفتم حاج آقا این بچه از همان مادر است. وقتی به خانه آمدم به حاج خانم گفتم و اسباب خنده شده بود. برای مجلس عکس گرفته بودند و در سایت ها هم بود. 

پسرها ازدواج کردند؟

هر دو ازدواج کردند. فاطمه خانم نوه ما است که دو ساله است. 

شنیدم وقتی می خواستید خانه بروید و فهمیدید فاطمه هست برای او نان خامه ای گرفتید. 

وقتی من می روم به من می گوید بابا علی نان خامه ای برای من بگیرید. من هم می گویم چشم. 

خانواده شما خاص است. دو برادر، دو خواهر شوهر شهید شدند. پدر جانباز هستند و یکی از برادرها جانباز است. شما چرا شهید نشدید؟

(می‌خندد) آقا یک زمانی به همدان آمدند گفتند ما می خواهیم خانواده شما را ببینیم. ما هم گفتیم چشم. مغرب و عشا بود که نماز می خواندیم. چند نفر در استانداری آقا فرمود چه شد؟ گفتم قرار شده است آقای وحید هماهنگی انجام دهند. گفتند هماهنگی نمی خواهد و فردا ساعت نه صبح همین جا.

وقتی خانواده را آوردیم آن زمان مادربزرگ من بودند و حدود ۱۰ شهید دارد که در اقوام ایشان بود.

ام الشهدا

بله واقعا آقای حداد یک زمانی در مجلس گفت اینجوری است. 

سوال: آقا خانواده را دیدند چه فرمودند؟

آقا فرمودند مثل این که از قرائن برمی آید شما فقط سرپا هستید.

سوال: با شهید همدانی هم محشور بودید؟

حاجی‌بابائی: حدود ۴۰ سال با شهید همدانی بودیم. با شهید همدانی و سردار شادمانی که در ستاد مشترک هستند رفتیم که مستند شهید علیرضا را که در عملیات ۱۱ شهریور در سر پل ذهاب و عملیات رمضان را فیلم کنیم. حدود ۱۷ ساعت فیلم مشترک با هم داریم. 

آن تانکی که آقای همدانی روی آن نشسته بود و صحبت میکرد برای همان جا است. وقتی با خانواده رفتیم حال شان منقلب شد و روی تانک نشست. آن جا گریه کرد و گفت خدایا علیرضا اینجا شهید شد و حبیب هم اینجا شهید شد ولی جنازه او تاکنون بازنگشته است، من خجالت می کشم پهلوی خانواده زنده باشم. کاری کنید که من بروم. 

به من گفت من خواهشی از شما دارم که تا من زنده هستم این جایی پخش نشود. قرار بود مستند علیرضا را من انجام دهم و مستند حبیب را او انجام دهد و مستند شهید بهمنی را آقای شادمانی انجام دهد و این را تقسیم کرده بودیم. آقا همدانی به من گفت کتاب حبیب را من نوشتم فقط مصاحبه شما مانده است. شما بگویید دخترم می نویسد و تمام می شود. گفتم چشم. این را به من گفت و من از روی شنبه استرس پیدا کردم. 

ساعت ۶ صبح جمعه اخوی جانباز ۵۰ درصد است من سراغ من آمد. گفت به مراسم برویم. ایشان به من خبر دادند که آقای همدانی شهید شدند. من فهمیدم که دوشنبه با حاج قاسم خدمت آقا رفتند و از آنجا به سوریه رفتند و عملیات جدید داشتند که در همان جا شهید شدند. 

سوال: این جمنا ایده چه کسی بود؟

حاجی‌بابائی: تعدادی از دوستان بودند که من هم جزو اینها بودم که ابتدا خیلی کم شاید چند نفر بودیم. بحث و صحبت شد که باید در کشور حرکت انقلابی شکل گیرد. براساس این حرکت انقلابی ما بتوانیم خارج از این که کسی اصلاح طلب باشد یا اصولگرا است وضعیت کشور که مناسب نیست … قرار بر این شد که ده نفر هیات موسس به عنوان ویترین کار از دوستانی که حدودا ۱۵-۱۴ نفر بودیم یا از بیرون حدود ده نفری ویترین کار باشند. 

سوال: مسیر را با موفقیت طی کرد به نظر شما؟ چون برخی از اعضای جبهه انتقاداتی دارند به ویژه سر مشخص شدن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. 

حاجی‌بابائی: حرکات خوب و منسجم شکل گرفت اما این که شما فرمودید نخیر، من اعتقاد دارم ضعف هایی دارد که بزرگ هم بوده است. 

سوال: مثلا آقای ضرغامی به طنز نوشت جمنا نهال نوپایی است که برای باقی ماندن نیاز به سمپاشی و هرس دارد. 

حاجی‌بابائی: به نظر من درست است اما پیشرفته تر از آن. من یک بار به استان ها می رفتم و بحثم این بود. یک زمانی ما می گوییم این آقا از همه بهتر است. یا می گوییم این آقا از همه بهتر رای می آورد. کدام را باید انتخاب کنیم؟

سوال: آن که بهتر رای می آورد. 

حاجی‌بابائی: در این نکته ما دچار ضعف شدیم.

سوال: الان شما دلخور هستید؟

حاجی‌بابائی: علاقه ندارم اسم این را دلخوری بگذارم. ولی می گویم می شد سرمایه های بزرگ تری را حفظ کرد. می شد جلوی هزینه های بیشتری را گرفت. 

سوال: برای انتخابات ۹۶ ثبت نام کردید ولی احراز صلاحیت نشدید. علت را گفتند؟

حاجی‌بابائی: خیر. من علاقه هم نداشتم. بحث هایی که بود امروز اعلام می کنند ۸ نفر می شود و شما هستنید و ۶ نفر  هست اون یکی می شود و در نهایت دو تیم سه نفره معرفی شدند. 

سوال: همه مناظره ها را دیدید؟

حاجی‌بابائی: همه را دیدم. 

سوال: نقاط قوت و ضعف آنها چه بود؟ 

حاجی‌بابائی: هر ۶ نفر به عدد و رقم مسلط نبودند. هیچ کدام از برنامه ششم نتوانستند عدد و رقم بگویند. این را فکر می کنم همه در بیرون لمس کردند. یک قسمت هایی حریم ها شکسته شد. نباید حریم ها این اندازه شکسته شود. بالاخره هر کسی برای نجات خود به هر چیزی دست می زد. 

از طرفی هم دوستانی را به عنوان جمنا معرفی کردیم و باید دفاع کنند زحمت می کشیدند ولی خواسته ما را برآورده نمی کردند. گاهی وقت ها یک فوتبالیست دوست دارد فوتبال بازی کند اما بازیکن خوب بازی نمی کند و دوست دارد خود به جای او بازی کند بلکه گلی بزند ولی نمی شود.  

سوال: با کنار رفتن آقای قالیباف موافق بودید به نفع آقای رئیسی

حاجی‌بابائی: بله. 

سوال: موجی ایجاد می کرد.

حاجی‌بابائی: بله. موجی ایجاد کرد ولی اگر میماند هم رضایت بخش نبود کار 

سوال: برای سال ۱۴۰۰ فکر می کنید از این تشکل فرد جدیدی بیرون بیاید؟ 

حاجی‌بابائی: انتخابات ایران ناشناخته است. باید در ۶ ماه مانده به انتخابات باید دید چه اتفاقی رخ می دهد. 

سوال: فکر می کردید رئیس جمهور سابق ثبت نام کنند؟ آقای احمدی نژاد

حاجی‌بابائی: خیر. 

سوال: به نوعی غافلگیر شدید.

حاجی‌بابائی: آن روز که ثبت نام کردند من باور نمی کردم. از ایشان با آن تیزبینی ها فکر نمی کردم این اتفاق بیفتد

سوال: از ایشان خبر دارید؟

حاجی‌بابائی: خیر. خیلی وقت است که ندیدم.

سوال: آقای روحانی را از خیلی وقت پیش می شناسید. ایشان تغییر کردند یا روحانی سابق هستند؟

حاجی‌بابائی: آقای روحانی به نظرم خیلی تغییر نکرده است. همان فرد است، بروز و ظهور او فرق کرده است. 

سوال: یعنی چه؟

حاجی‌بابائی: یعنی من همین آقای روحانی که در ریاست جمهوری می بینم در مجلس هم همین را می دیدم. 

سوال: اگر به عنوان دوست قدیمی بخواهید به آقای روحانی توصیه ای کنید چه خواهد بود؟

حاجی‌بابائی: الان مملکت به شدت نیاز به کار و کار و کار دارد. همه باید توان خود را روی هم بگذاریم و به سمتی برویم که مشکلات مردم را حل کنیم. حاشیه ها و مسائل گوناگون به عنوان دومین شخصیت کشور بیش از ما باید احساس کنند. از ایشان می خواستم دولتی تشکیل دهند که کارآمد باشد. همه اصلاح طلب باشند اما کارآمد باشند. 

فکر می کنم در جامعه به جای این بازی ها و حواشی و مسائل به سمتی برویم که درد مردم را بفهمیم و ۲ یا ۵۰نفر مشکل شان را حل کنیم. 

من واقعا با مردم تماس می گیرم و صحبت می کنم  بزرگ ترین مشکل مردم بیکاری است. آیا در تمام تلگرام ها و پیام هایی که می فرمایید حرف اول الان کار است؟ بیکاری است؟ چند نفر در کشور می نویسند بیکاری، بیکاری، بیکاری؟ نکته دیگری بگویم که تمام این برنامه ها برای این است که بیکاری از یاد مردم برود. 

بیکاری مشکل است و تمام حاشیه سازی برای این است که بیکاری خود را نشان ندهد. 

سوال: برجام آثار مثبت اقتصادی بر کشور گذاشته است؟

حاجی‌بابائی: نمی توان گفت برجام هیچ اثر مثبتی نداشته است. اگر بگوییم حرف درستی نگفتیم. برجام نکات مثبت داشته است اما نکات منفی روزبه روز بیشتر می شود. امروز به جایی می رسیم که اگر قرار بود چاه ده متری که در برجام کنده بودند و ما را مجبور به برجام کردند به خاطر آن چاه ده متری! امروز دو فوریتی را در مجلس آمریکا لایحه ای را مصوب می کنند  که اگر مصوب شود چاه هزار متری می شود. پس برجام چه نفعی برای ما می تواند داشته باشد؟ 

ما امروز به کره جنوبی این همه نفت فروختیم و یک دلار به ما نمی دهد. پول را نمی دهد. اگر این را حل کرده است این پول را بدهند. من فکر می کنم به جایی این که برجام را بکوبیم یا طرفداری کنیم واقعا مسئولین دولتی آسیب شناسی واقع بینانه کنند. 

سوال: این دوفوریتی چه بود که شما گفتید فایده ندارد فقط به درد شانه کردن موهای ترامپ می خورد

حاجی‌بابائی: من خیلی محترمانه گفتم. انصافا وقتی بررسی کردیم دوفوریتی است هیچ نکته مثبتی که برای تقویت ظام باشد در این ندیدم. الان سه جلسه گذشته است. 

سوال: این طرح چه کسی بود؟ 

حاجی‌بابائی: باز فردا هم جلسه داریم. مرکز پژوهش ها گفتند بررسی کردند و آوردند و هیچ نماینده ای هم تا روز چهارشنبه از آن اطلاع نداشت. نه ما و نه امید هیچ کدام اطلاع نداشتند. الان دو سه جلسه گذاشتند و آقای لاریجانی با روسای فراکسیون ها نشستیم. من گفتم یک جمله از این نشانم دهید که اگر این را بگوییم امریکا دردش می گیرد. 

سوال: پنجم تا دهم در مجلس بویدید به غیر از نهم. کدام بهتر بود؟

حاجی‌بابائی: از نظر؟

سوال: از نظر شما کدام مجلس کارآمدتر بود؟

حاجی‌بابائی: مجلس پنجم. 

سوال: کدام نقطه مقابل بود؟

حاجی‌بابائی: نمی توانم بگویم. هر مجلسی نکات مثبت و منفی دارد. مجلس ششم هم که بیشترین نقدها را داشتم کارآمدی هایی داشتند. یکی از دوستان امید به من می گفت فرد با من عکس می گیرد و در انتخابات شرکت می کند و رای می آورد و اینجا می گوید من با شما نیستم. 

سوال: گفته بودید درآمد دولت از یارانه ها ۸۰ هزار میلیارد تومان است.

حاجی‌بابائی: ۸۷ هزار میلیارد تومان است. 

سوال: برای سال ۹۵ گفتید. که ۳۵ هزار تومان به مردم بازمی‌گردد و بقیه در خزانه نمی رود. کجا می‌رود؟

حاجی‌بابائی: این را در برنامه ششم مصوب کردیم که دولت مکلف است هر چه درآمد دارد ( چون هر چه ما می گفتیم چیز دیگر می گفتند)را به خزانه بریزد و از خزانه برداشت کند. خزانه دو گونه است. اصل بر این است قانون اساسی می گوید باید پول را در خزانه بریزید. گاهی با خزانه همراهی می‌کنند و حساب به نام فلان شرکت. پول را به آن حساب می‌ریزند و از همان حساب هم برداشت می‌کنند. 

به دست ما هیچ اسنادی نرسید که پول در کجا به خزانه ریخته می‌شود. آن برای فلان شرکت است که نفت می‌فروشد. ما یک روز بنزین ۱۰۰ تومان بود و الان هزار و ۲۰۰ تومان است و هزار تومان عادی است. میانگین نرخ اینها هزار و ۷۱ تومان می‌شود. روز اول که این قانون را مصوب کردیم ۱۰۰ تومان بود. مابه‌تفاوت آن چقد است؟ ۹۷۱ تومان است. ۷۳ میلیون لیتر هم در روز مصرف داریم. ضربدر ۳۶۵ و ۹۷۱ کنید. حاصل ۲۶ هزار میلیارد تومان می‌شود. اینها ۹ قلم است و این یک قلم بود. 

سوال: مشخص نشد این پول کجا رفته است؟

حاجی‌بابائی: این پول در اختیار آن شرکت ها است. وقتی چنین باشد اضافه کار ۵ برابر می‌شود. 

سوال: می‌شود حقوق نجومی.

حاجی‌بابائی: احسنت. 

سوال: شما گفته بودید بی‌انظباطی در صندوق ذخیره فرهنگیان ۲۷ ساله است. یعنی این تخلف حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی خیلی از وزرای قبلی آموزش و پرورش باید پاسخگو باشند. درست است؟

حاجی‌بابائی: این ۲۷ سال منظور تخلف این شکلی نیست. یکسری قانون و اقدامات قانونی که انجام می‌شد از اول بود. یک زمانی مجلس ششم بودم که سوال پرسیدم. در مورد صندوق ذخیره از وزیر سوال پرسیدم. 

سوال: از آقای حاجی.

حاجی‌بابائی: بله. آن زمان وزیر بودند. ایراد من این بود که اقداماتی انجام می‌گیرد که نمی‌تواند برای معلمان سودآور باشد. روندی که طی شد. وقتی من وزیر شدم سود سالانه این صندوق ۱۸۰ میلیارد تومان بود. ما شرکت های زیان‌ده را رد کردیم رفت. یعنی ۱۵ نفر آدم‌های وارد را هیات مدیره کردیم. از مجلس و دیوان محاسبات وارد شدند. 

روزی که تحویل دادم هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان سود این صندوق بود. الان دوباره به همان ۱۸۰ میلیارد بازگشته است. تخلفات به معنای تخلف وزیر نبوده است بلکه روند درست نبوده است. 

سوال: روندی معیوب بود. 

حاجی‌بابائی: بله. اما در این دوره اخیر فضا متفاوت است و با مسائلی که گفته شد…

سوال: اگر روند معیوب درمان می‌شد …

حاجی‌بابائی: این به آن ربطی نداشت. این خیلی گسترده و متفاوت است.

سوال: با این اختلاس چه لطمه‌ای به فرهنگیان زده شد؟

حاجی‌بابائی: این که شما به نام معلمان صندوق داشته باشید و یکباره اعلام کنند ۸ یا ۱۰ یا ۱۶ هزار میلیارد تومان در این اختلاس شده است. همین برای جایگاه معلم بد است. 

سوال: شما در انتخابات مجلس پنجم رقیب خانم دباغ بودید. خاطره کوتاهی از ایشان دارید؟

واقعا خانم دباغ یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایش استحکام درونی بود. امواج حزبی و گروهی در این مدت نتوانست خام دباغ را این سو و آن سو کند. 

سوال: از دانش‌آموزان شین‌آبادی خبر دارید؟

حاجی‌بابائی: در همین حد که در اخبار می‌گویند. 

سوال: یعنی بعد از وزارت خبری ندارید.

حاجی‌بابائی: بله. در طول سه دهه گذشته حدود ۱۱ بار از این اتفاقات و بدتر از این را داشتیم. از آن قایقی که در تهران غرق شد و دانش‌اموزان همه فوت شدند. روستایی که شیراز اتفاق افتاد و آن چه در کهکیلویه اتفاق افتاد. آن زمان ذهن ها این گونه بود که ما کاندید ریاست جمهوری می‌شویم۰۰، سند تحول و مسائل گوناگون دست به دست هم داده بود ولی این بچه ها مظلوم واقع شدند. 

آن زمان من در اجلاس آیسسکو در ریاض بودم. به مکه برای زیارت رفتم و نمی‌دانستم. وقتی آمدم در مسیر متوجه شدم. تهران پیاده شدم خانه نرفتم و مستقیم به ارومیه رفتم. در آنجا بچه ها را دیدم. در آن دولت مصوب کردیم که دولت موظف است تمام هزینه‌های اینها را بدهد. مصوب کردیم اینها در هر سنی رسیدند و شرایط داشتند استخدام رسمی شوند. تا روزی که من بودم در جاهای مختلف اعم از اصفهان اینها را با خانواده مستقر کردم. 

سوال: در زمان وزارت خود با آقای نجفی دیدار داشتید؟

حاجی‌بابائی: بله. 

سوال: چه گذشت؟

حاجی‌بابائی: یک زمانی در وزارت خانه توسط یکی از دوستان به من گفتند علاقه مند به دیدار ما بود و ما هم خوشحال می‌شدیم چون زمانی که ایشان وزیر بودند ما در جاهای مختلف مشغول بودیم و در دوره نمایندگی همدیگر را می‌شناختیم. حدود سه الی چهار ساعتی طول کشید و آن زمان هم ایشان مسئولیتی نداشتند و در خصوص آموزش و پرورش و مسائل گوناگون صحبت کردیم.

آن زمان ایشان گفتند خیلی خوشحال می‌شوم شما را از نزدیک ببینم. خیلی از کارهایی که انجام شد را اظهار خوشحالی می‌کردند.

سوال: ممکن است ایشان وزیر آموزش و پرورش شوند؟

حاجی‌بابائی: علی رغم گفته برخی‌ها، من راضی هستم. 

سوال: یعنی ایشان را آدم متخصصی می‌دانید؟

حاجی‌بابائی: البته می‌دانید که یک دغدغه هم دارم. مدیریت آموزش و پرورش را می‌گویم، یک زمانی با آقای حداد و نوبخت در مجس بودیم. مدیریت آموزش و پرورش هانند یک اژدها می‌ماند چرا که این اندازه قدرتمند است. اگر وزیر تا شش ماه توانست این اژدها را بخورد وزیر می‌شود اگر شش ماه عبور کرد این اژدها وزیر را می‌خورد. 

از این جهت می‌گویند ایشان خوب هستند و از این جهت هم نگران کننده است که ایشان ۲۶ سال قبل وزیر آموزش و پرورش بودند از جهت پا به ‌سن گذاشتن برای ایشان سنگین باشد. خطاب من به آقای روحانی این است که رئیس جمهوری را همانند خودتان انتخاب کنید و وزیر آموزش و پرورش قرار دهید. 

سوال: این قول را به ما بدهید که با دوربین ما وقت بگذارید و به یکی از این سه جایی که عرض می‌کنم بروید. یا به میان عده‌ای از کودکان کار تشریف ببرید. یا آسایشگاه جانبازان یا یکی از محله‌های محروم تهران بروید. در برنامه بعدی پخش خواهیم کرد. آخر برنامه با دست‌خط حضرت عالی تمام می‌شود. 

حاجی‌بابائی: بسمه تعالی

«برنامه‌ای با نام دستخط وسیله‌ای برای ارتباط دوجانبه من با مردم! امیدوارم توانسته باشم رابطه‌ای واقعی با مردم برقرار کرده باشم و به اندازه ای که مردم را دوست دارم دل آنها را به دست آورده باشم. از همه عزیزان دست‌اندرکار این برنامه تشکر می‌کنم. »

[ad_2]

لینک منبع

از آستان قدس تا بیت‌المقدس

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری هرمزبان اخبار هرمزگان به نقل از خبرگزاری تسنیم، متن یادداشت میثم خاکباز با عنوان «از آستان قدس تا بیت‌المقدس» را در ذیل از نظر می گذرانید:

بیش از یک سال پیش در صدور حکمی مهم، مأموریتی در سطح فراملی و ملی برای حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی به‌عنوان تولیت آستان قدس رضوی از سوی مقام معظم رهبری صادر شد، برخی این حکم را به فرمان آزادی خرمشهرهای اجتماعی و فرهنگی در عرصه داخلی و خارجی از مسیر محرومیت‌زدایی و کار فرهنگی تعبیر کردند

بیش از یک سال پیش در صدور حکمی مهم، مأموریتی در سطح فراملی و ملی برای حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی به‌عنوان تولیت آستان قدس رضوی از سوی مقام معظم رهبری صادر شد، برخی این حکم را به فرمان آزادی خرمشهرهای اجتماعی و فرهنگی در عرصه داخلی و خارجی از مسیر محرومیت‌زدایی و کار فرهنگی تعبیر کردند و این در سایه حاکم شدن دولتی کُند، کسل، بی‌توجه به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب، مسیر روشنی را پیش روی جبهه انقلاب و دوستداران تحقق اهداف اسلامی و آرمان‌های امام راحل(ره) قرار داد و نور امیدی در قلب همه مؤمنین به حرکت انقلاب اسلامی تابیده شد.

*محرومیت‌زدایی؛ شاه بیت فرمان هفت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب

آن چیزی که مورد توجه در مسائل اجتماعی داخلی و انسجام بخش به جبهه انقلاب گردید بحث محرومیت‌زدایی در این حکم بوده و هست که در بند ۲و۳ آن آمده:

«بند دوم: خدمت به زائران آن بارگاه مقدس به‌ویژه ضعفاء و نیازمندان را از رؤوس برنامه‌های خود قرار دهید.»
«بند سوم: خدمت به مجاوران و بویژه مستمندان و مستضعفان وظیفه دیگری است که شایسته است به آن اهتمام ورزید.»

در بندهای دیگر رسیدگی به محرومان و مستضعفانی که در سراسر کشور مجاورت با موقوفات آستان مقدس امام رضا(ع) را دارند اشاره می‌کنند.

درگام اول تحقق این مأموریت، قرار دادن آستان قدس رضوی در مسیر محرومیت‌زدایی توسط حجت‌الاسلام رئیسی با اقبال عمومی روبه‌رو شد تا جایی که دعوت از ایشان توسط گروه‌های مختلف از خواص و عامه جامعه برای اداره کشور با رویکرد توجه به محرومین شکل گرفت و در نهایت پای ایشان را به حسب تکلیف به رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری باز کرد .

حجت‌الاسلام رئیسی وارد این کار زار شد و به حق با رعایت مبانی و اصول اخلاق اسلامی به رقابت پرداخت و به‌عنوان چهره‌ای انقلابی که مودی به آداب است ظهور و بروز کرد، گرچه به دلایل مختلف از جمله عدم پایبندی رقیب به اصول و مبانی نتیجه را واگذار کرد ولی با ادای تکلیف و همراهی و همیاری جبهه مؤمن انقلاب رأی منسجم، خالص و معناداری را به دست آورد.

اما ایشان در این ۱۶ میلیون رأی هم توقف نداشت و با دو قطبی سازی مردم به معنای ۲۴ میلیون و   16 میلیون در تحلیلی که ارائه داد مخالفت کرد و توجه و تأکید بر همه ملت ایران دارد و مردم عزیز نیز با محرومیت زدایی و خدمت رسانی ایشان همراه هستند.

از طرفی در خطیرترین لحظاتی که دیگران برای کسب قدرت حاضر به هرکار بی‌مبنایی اعم از دروغ، تهمت، نیرنگ، پشت کردن به ارزش‌ها و زیر سؤال بردن نقاط قوت انقلاب اسلامی از هر کار ناپسندی فروگذار نکردند، حجت‌الاسلام رئیسی نشان داد حاضر نیست به هر وسیله و روش بر مسند قدرت بنشیند و این خود درس بزرگی در این مقطع تاریخی کشور بود که می‌تواند تقویت کننده و بستر ساز حکومت صالحین باشد و این از سرمایه‌های معنوی و مادی ادامه حرکت انقلاب اسلامی است لذا همه موظفیم پرشتاب‌تر از گذشته برای پیشبرد حرکت‌های اجتماعی، مسیر محرومیت زدایی را دنبال کنیم تا شاهد ریشه‌کن شدن فقر و محرومیت در کشور باشیم.

*نقش آفرینی آستان قدس رضوی در جهان اسلام

اما افق این حکم و هدفی که ولی امر مسلمین از صدور آن دنبال می‌کنند که در بند بند این حکم به وضوح دیده می‌شود فراتر از این است، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بند ۴ این حکم فرمودند: «آستان قدس رضوی ظرفیت عظیم فرهنگی است که می‌تواند در فضای عمومی کشور و جهان اسلام اثرگذاری کند. شایسته است با کمک خبرگان فرهنگی، بیشترین بهره از این ظرفیت کم‌نظیر در ترویج معارف قرآنی و مکتب اهل بیت(ع) گرفته شود.»

تعبیر «جهان اسلام» در این بند از حکم، نگاهی فراملی را حاکم می‌کند و در نگاه فراملی با دید جهان اسلام اولویت‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد. اگر به بیانات مقام معظم رهبری مراجعه کنیم اولویت در جهان اسلام را مسأله فلسطین می‌دانند و می‌فرمایند: «مسئله فلسطین مسئله اصلی دنیای اسلام است. ۵/۴/۱۳۹۶»

مقام معظم رهبری بارها و بارها مسئله فلسطین را که چیزی جز حذف اسرائیل در آن نهفته نیست گوشزد می‌فرمایند و این هم آرمان بر زمین مانده امام راحل(ره) و هم مانعی از موانع ظهور حضرت ولی عصر(عج) است.

به این نکته از فرمایشات مقام معظم رهبری دقت کنید: « امروز همه دنیای اسلام ‌باید قضیه فلسطین را قضیه خود بداند؛ این، کلید رمزآلودی است که درهای فرج را به روی امت اسلامی می‌گشاید. ۲۵/۱/۱۳۸۵»

لذا علاوه بر پررنگ کردن حرکت عظیم اجتماعی محرومیت زدائی، وظیفه پیشبرد کارهای فکری و فرهنگی برای حل مسئله فلسطین و آماده نمودن افکار عمومی و جهان اسلام برای این امر مهم و ترویج معارف قرآنی و اهل بیت(ع) وظیفه خطیر و سنگینی است که نه تنها بر دوش تولیت آستان قدس رضوی بلکه بر دوش همه دوستداران و دلسوزان انقلاب اسلامی نیز هست.

ظرفیت آستان قدس رضوی و تولیت صالح آن، ظرفیت عظیمی است که می‌تواند بستری برای فتح دیگر ظرفیت‌های اسلام از جمله بستری برای اقناع افکار عمومی و ایجاد عزم همگانی برای آزادی بیت‌المقدس و اراضی اشغالی قدس از دست رژیم خون‌خوار صهیونیستی و حل مسئله فلسطین باشد.

لذا توجه به مسئله فلسطین به عنوان کلید رمز آلود فرج امت اسلامی در جهان اسلام و مشارکت در امر محرومیت زدایی در عرصه داخلی، ۲ اولویت بسیار مهم پیش روی جبهه انقلاب است که باید به آن اهتمام ورزید.

البته این به شرطی است که جبهه مؤمن انقلاب در پیچ و خم انتخاباتی که گذشت در حواشی و آسیب شناسی آن متوقف نشود، توقع است جبهه انقلاب از سراسر کشور برای تحقق حکم ولی امر مسلمین به یاری حجت‌الاسلام رئیسی و آستان قدس بشتابد و فرمان «آتش به اختیار» را درقبال این حکم متجلی نمایند و دراین صورت است که نصر من الله و فتح قریب. صبح پیروزی نزدیک است ان‌شاءالله…

میثم خاکباز؛ مدیر عامل مؤسسه پژوهش و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی
سی‌ام تیر ماه نود و شش

[ad_2]

لینک منبع