مؤلفه‌های امنیت ملی

[ad_1]

امنیت یکی از موضوعات پیچیده‌ی اجتماعی است که علی‌رغم تصور عمومی مبنی بر یکپارچه بودن آن از مؤلفه‌های متعددی برساخته شده است. اهمیت امنیت به‌اندازه‌ای است که غالب افراد جامعه در مقایسه با دیگر نیازهای ضروری و حیاتی، اولویت را به تأمین امنیت می‌دهند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامیحفظه الله  در بیانات خود به این مسئله اشاره‌کرده و می‌فرمایند: «امنیت برای یک کشور خیلی مهم است. گاهی در یک کشوری نان نیست، قحطی است، مشکلات هست، ناامنی [هم] هست؛ اگر به مردم بگویند نان می‌خواهید یا امنیت، قطعاً امنیت را ترجیح می‌دهند» با توجه به این مسئله بررسی مؤلفه‌های امنیت در یادداشت پژوهشی پیش  رو موردنظر است.

امنیت ملی و آسیب های آن

مفهوم مدرن امنیت ملی در قرن ۱۷ و در طول جنگ سی ساله مذهبی و جنگ داخلی انگلستان به وجود آمد. صلح وستفالی در سال ۱۶۴۸، این برداشت را به وجود آورد که دولت – ملت، نه تنها بر امور داخلی مانند مذهب حاکمیت دارد، بلکه برای امور خارجی نیز کنترل دارد.[i] استفاده از مفهوم امنیت ملی در ادبیات سیاسی همواره متداول بوده، اما منجر به تعریف مشخص نگردیده است. پس از جنگ جهانی دوم پژوهشگران علوم سیاسی به عنوان یک واژه کاربردی به مطالعه آن روی آوردن و در قالب نظریه   های مختلف مسئله امنیت ملی را کارشناسی و بررسی کردند.[ii]

بسیاری از پژوهشگران امنیت ملی را در معنی عام کلمه به معنای آزادی از ترس و فقدان خطر جدی از خارج نسبت به منافع حیاتی و اساسی مملکت می  دانند[iii] در تعریف مدرن از امنیت ملی به جای توجه به تهدیدات خارجی، آسیب‌پذیری‌های داخلی بیش‌تر مورد توجه است و تهدید خارجی دارای اعتبار کمتری است.[iv] چرا که آسیب امنیت ملی رابطه معکوسی با امنیت ملی دارد. هر جا و در هر سطحی امنیت ملی نباشد یعنی فعالیت   ها و ارتباطات مجاز و مشروع شهروندان با وقفه یا اختلال مواجه شود، آسیب امنیت ملی ظهور می  کند.[v] آسیب امنیت ملی می  تواند درونی و یا بیرونی باشد. از جمله آسیب  های دورنی امنیت ملی می  توان به آسیب   های فرهنگی(غربزدگی، دوری از معنویت، فساد اخلاقی و …)، مدیریتی(باند بازی، رانتخواری، قدرت طلبی، ضعف مدیریت و …)، سیاسی(گرایش سازش با امریکا، بی   اعتمادی مردم به مسئولان، تفرقه و اختلاف در کارگزاران و …)، اقتصادی(تورم، گرانی، اختلاس، تجمل  گرایی و …) و اجتماعی (قاچاق، مواد مخدر، فساد اداری و …) و همچنین آسیب   های بیرونی مانند گسترش حوزه نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه، طرح   های سلطه طلبانه رژیم صهیونیستی، حمایت کشورهای غربی از تروریسم در منطقه و بهره   گیری از رسانه   ها در جنگ روانی علیه ایران اشاره کرد. نمودار زیر آسیب   های امنیت ملی را نشان می دهد. 

 

اهمیت امنیت ملی در اسلام

از دید اسلام، امنیت یکی از اصول فردی و جمعی، زمینه ساز بهره   وری از مزایا و مواهب حیات و تکامل بشر و یکی از مقدس   ترین آرمان هاست. قران کریم امنیت را یکی از اهداف استقرار حاکمیت الله و استخلاف صالحان و طرح امامت می  شمارد و احساس امنیت را از خصایص مومن معرفی می  کند و تامین امنیت را از اهداف جهاد می  شمارد. از آیات و روایات چنین به دست می   آید که امنیت، از نعمت   های بزرگ خداوند و مقدم بر سایر نیازمندی   های بشر است.[vi]

 در باب اهمیت و جایگاه امنیت در اسلام همین نکته بس که امنیت در روایتى در زمره یک از دو نعمتى قرار گرفته است که انسان قدر آن را نمى   داند مگر این که به مصیبتى گرفتار شود؛ النعمتان، مجهولتان الصحه و الامان.[vii] در این روایت، امنیت هم شامل امنیت جانى مى  شود و هم شامل امنیت مالى و فکرى. اگر کشورى یا جامعه  اى امنیت نداشته باشد مشکلات بسیارى خواهد داشت و در هیچ یک از موقعیت   هاى خود رشد نخواهد داشت. به همین دلیل است که اسلام به امنیت بسیار اهمیت مى   دهد.[viii]

در دیدگاه اسلامی، می‌بایست امنیت ملی را در سایه اقتدار، استقلال، دانایی و توانایی، ارتباطات قوی و سازنده امت اسلامی در کلیه ابعاد و زوایا و ایستادگی در برابر یورش و توطئه و تهدید دشمن و بیگانگان و بیگانه پرستان و نفوذ ایادی شیطانی آنان پیگیری کرد. امروزه هر کشوری در تامین امنیت ملی، باید به مقابله با انواع تهدیدات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، روانی، رسانه  ایی بپردازد. آنچه در نزد اندیشمندان مشترک است این است که، امروزه امنیت ملی هر جامعه در سایه تدابیر حکومت و حمایت و پشتیبانی مردم محقق می‌شود.[ix]

امنیت ملی و دیگر نیازهای اساسی جامعه

نیازهای انسان در زندگی‌اش، از تعدد و تنوع بسیاری برخوردار است. اما امنیت به عنوان یکی از اساسی   ترین نیازها است، که بستر تامین سایر نیازها است ؛ به این معنا که اگر امنیت نباشد، بقیه نیازهای اساسی جامعه مانند نیازهای فیزیکی، نیازهای اجتماعی، نیازهای رفاهی و … نیز تامین نمی   گردد. امام صادق (ع) سه موضوع را نیاز همه آحاد بشر می  دانند: امنیت، عدالت و فراوانی(ارزاق)، با توجه به اینکه می  دانیم که اگر هر یک از این امور در زندگی نباشد چه حوادث ناگواری اتفاق می  افتد ولی نکته مهم این است که امام (ع) امنیت را مقدم بر عدالت و فراوانی ارزاق ذکر می  فرمایند و این نشان دهنده این است که عدالت و ارزاق هم بدون امنیت ارزش ندارند.[x] همانطور که نمودار زیر نشان می  دهد، امنیت بستر و زیربنای تامین سایر نیازها می  باشد، چنانچه اگر امنیت نباشید، نیازهای دیگر انسان نیز تامین نخواهد شد.

 

امنیت در حقیقت زیر بنای آرامش و سازندگی و تولید در جامعه است و نقش مهمی در ایجاد رفاه اجتماعی و تامین اطمینان خاطر مردم برای فعالیت  های روزمره و برنامه  ریزی برای آینده دارد، به فرموده مقام معظم رهبری(مدظله العالی): «امنیت …، در درجه اول حقوق مردم است، احساس خود مردم هم همین است، یعنی اگر محیط ناامن باشد هیچ خواسته و خواهشی برای مردم باقی نمی  ماند. لذا شما دیده  اید که گاهی در بعضی از ادوار تاریخ، مردم تن به قلدری یک قلدر با همه رنج  ها و سختی  هایش داده  اند، برای اینکه امنیت را در اختیار آنها بگذارد».[xi]

مولفه های تشکیل دهنده امنیت ملی

مولفه   های امنیت ملی متعدد می  باشد، هر کدام از این مولفه   ها، اهمیت بسیار زیادی برای حفظ اقتدار و امنیت ملی کشور دارد. از جمله مولفه   های تشکیل دهنده امنیت ملی می  توان به موارد زیر اشاره نمود:

– خودکفایی و استقلال اقتصادی

مهمترین و اولی   ترین مولفه امنیت ملی امروزه مسئله اقتصادی است، البته اقتصاد همواره یکی از مهمترین مولفه   ها در امنیت ملی بوده و امروزه بخاطر اقتصاد پایه بودن اغلب تهدیدات داخلی، مهمترین مولفه است. که در صدر مطالبات مقام معظم رهبری نیز قرار دارد. در این خصوص مقام معظم رهبری می  فرمایند: «بنده شعارهای اقتصادی را در این دو سه سال اخیر برجسته کرده‌ام، برای اینکه احساس کردم دشمن از این ناحیه میخواهد ضربه بزند به این مجموعه‌ی عظیم ملّی. وقتی ما مشکل اقتصادی داشته باشیم، بخشهای مختلف نخواهند توانست کارهای درست خودشان را انجام بدهند، لذا باید ببینیم در این مجموعه‌ی وظایفی که بر عهده‌ی مسئولان کشور، دولت، قوای سه‌گانه و سازمانهای مختلف است، آن نقطه‌ی حسّاس و کلیدی، امروز چیست؟ ممکن است امروز یک نقطه‌ی کلیدی باشد، فردا نقطه‌ی دیگری نقطه‌ی کلیدی‌ باشد. امروز تقویت اقتصادی در کشور، یک نقطه‌ی کلیدی و دارای اولویّت است».[xii]

– اتحاد و همبستگی ملی

یکی دیگر از مولفه   های تشکیل دهنده امنیت ملی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری تاکید بر وحدت و همدلی میان اقشار مردم و مسئولان است. زیرا شرایط فرهنگی، جغرافیایی و سیاسی ایران به گونه  ای است که همیشه امکان ایجاد رخنه برای نفوذ دشمن در آن فراهم است.[xiii] مقام معظم رهبری در ارتباط با مسئله وحدت و امنیت می  فرمایند: اگر وحدت ملی و امنیت ملی تامین شود دولت هم مجال پیدا می کند به کارهای خود، مسئولی ت  های خود و ظایف بزرگ خود را اجرا کند، می  تواند به اقتصاد مردم برسد به اشتغال مردم برسد به مسائل زندگی مردم رسیدگی کند به مسئله فرهنگی کشور رسیدگی کند اگر امنیت و وحدت نباشد اختلاف و جنجال باشد دائما تشنج سیاسی می باشد.[xiv] 

– قدرت دفاعی و نظامی

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازوی قدرتمند ولایت، پاسدار حفظ دستاوردهای نظام و کارگزار اصلی استقرار امنیت داخلی و مرزهای کشورند. در همین راستا مقام معظم رهبری نیروهای مسلح را از جمله مهمترین حصارهای امنیت رعیت می  دانند.[xv] از دیدگاه مقام معظم رهبری پیشرفت  های نظامی مرتبط با اقتدار و امنیت ملی است. و افزایش قدرت دفاعی و نظامی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را افزایش می  دهد.

– رهبری و ولایت فقیه

رهبری و ولایت فقیه جامع الشرایط، تداوم بخش نبوت پیامبر(ص) و امامت ائمه معصومین (ع) و ضامن حاکمیت و اجرای احکام الهی است. مقام معظم رهبری در خصوص پیوند میان ملت و رهبر و حفظ امنیت ملی می  فرمایند: «تا وقتی که این اصل نورانی (ولایت فقیه) در قانون اساسی هست و این ملت از بن دندان به اسلام عقیده دارند، توطئه  های این  ها ممکن است برای مردم دردسر درست کند، اما نخواهد توانست این بنای مستحکم را متزلزل کند.»[xvi]نمودار زیر چهار مولفه تشکیل دهنده امنیت ملی از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را نشان می  دهد.  

بر همه ما واجب است که از این دستاورد مهمِ ملی که همانا بازگشتِ نسبیِ سرمایه یِ ارزشمندِ اعتماد به نظام و آینده کشور است، با تمامِ انگیزه و توان حفاظت و حمایت کنیم.

اعتمادِ عمومی مردم و دلبستگی و امید آنان به نظام جمهوری اسلامی و تجدید حیات سیاسی نظام، یقیناً فرصتی تاریخی و طلایی برای گذر از بحران های امنیتیِ منطقه ای و جهانی است.

بی شک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در سایه ی حمایت و پشتیبانیِ مردمِ عزیزمان، احساس دلگرمیِ بیشتری خواهند کرد، و بی تردید شکست ناپذیری و نفوذ ناپذیریِ نیروهای نظامیِ کشور در گرو حمایت و اعتماد عمومیِ هرچه بیشترِ مردم، بیش از پیش میسر خواهد شد.

مولفه مهم دیگر در عرصه ی صیانت از امنیت و اقتدار ملی، حفظ یکپارچگیِ سیاسیِ نظام جمهوری اسلامی ایران است.

قدرت سیاسیِ یک کشور به منزله یک ماشین است که تک تکِ ارکان حکومت، اجزاء و قطعاتِ مختلف این ماشین را تشکیل می دهند، بنابراین کاملاً بدیهی است که ضعف، فتور و نقص در عملکردِ هر کدام از اجزاء، کارکردِ سایر اجزاء را نیز دچار اختلال و در نهایت بلااثر خواهد نمود. بنابراین همه ی ارکان حاکمیت در کنارِ حمایت ملی و گسترده ملت باید به معنی واقعیِ کلمه ” یدِ واحده ” باشند.

هرگونه تزلزل در هریک از ارکانِ حکومت می تواند به تحلیل و تهدیدِ قدرتِ سیاسیِ نظام و باز شدنِ راه سلطه و نفوذِ بیگانگان منجر شود.

سومین مولفه، همسویی و همراهیِ وحدت ملی و یکپارچگیِ ملت با نظام سیاسیِ یکپارچه ی ملی است. اگر به دنبالِ امنیت پایدار برای ایرانِ زیبا و عزیزمان هستیم، باید از هر سخن، عقیده و عملی که وحدت ملیِ کشور را در معرض آسیب و خدشه و نگرانی قرار دهد، بپرهیزیم.

همه باید بدانیم که در کشتیِ واحدی نشسته ایم و هر رخنه و سوراخی در اصلی ترین رکن آن که همانا وحدت و یکپارچگیِ ملت و نظام سیاسی است، به منزله ی سمِ مهلکی است که حیاتِ همه ی سرنشینان را تهدید خواهد کرد.

اختلاف در سلیقه ها، نظرات و دیدگاه ها نباید شیرازه ی وحدت ملی و یکپارچگیِ سیاسیِ نظام جمهوری اسلامی را در معرض فروپاشی قرار دهد.

همه باید به دعوت آفریدگارِ بزرگِ هستی لبیک بگوییم و ندای ” واعتصموا بحبل الله جمیعاً ” را با گوشِ جان بشنویم و به آن تمسک جوییم.

همه با یک وطن، یک پرچم، یک دولت و یک رهبری در جهت صیانت از اقتدار و امنیت ملی باید برای حفظِ وحدت ملی و روح همبستگی، تلاش کنیم و بدانیم سنت های آفرینش تغییر ناپذیر است و نصرت الهی فقط در گرو حرکت در مسیرِ وحدت جامعه، حاصل خواهد شد.

همه باید مراقبت کنیم و به هوش باشیم تا مبادا اختلافاتِ سیاسی، مذهبی و قومی در این کشورِ پهناور بتواند قد علم کند و رکنِ رکینِ وحدت ملی را نشانه رود.

همه باید بدانیم سیاستِ ” تفرقه بینداز و حکومت کن” ، که از سوی استعمارگران مطرح می شود، منطقه ی مسلمان نشینِ خاورمیانه را به تلّی از خاک و خون مبدل کرده است، یکایکِ ما می بایست از هر اقدامِ تفرقه انگیزی، جداً بپرهیزیم.

اگر یک نفر را از جبهه ی انقلاب اسلامی و ملت بزرگِ ایران از دست بدهیم، یک رخنه ی خطرناک در وحدت ملیِ ما ایجاد خواهد شد.

بر همه ما واجب است که از این دستاورد مهمِ ملی که همانا بازگشتِ نسبیِ سرمایه یِ ارزشمندِ اعتماد به نظام و آینده کشور است، با تمامِ انگیزه و توان حفاظت و حمایت کنیم.

اعتمادِ عمومی مردم و دلبستگی و امید آنان به نظام جمهوری اسلامی و تجدید حیات سیاسی نظام، یقیناً فرصتی تاریخی و طلایی برای گذر از بحران های امنیتیِ منطقه ای و جهانی است.

بی شک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در سایه ی حمایت و پشتیبانیِ مردمِ عزیزمان، احساس دلگرمیِ بیشتری خواهند کرد، و بی تردید شکست ناپذیری و نفوذ ناپذیریِ نیروهای نظامیِ کشور در گرو حمایت و اعتماد عمومیِ هرچه بیشترِ مردم، بیش از پیش میسر خواهد شد.

مولفه مهم دیگر در عرصه ی صیانت از امنیت و اقتدار ملی، حفظ یکپارچگیِ سیاسیِ نظام جمهوری اسلامی ایران است.

قدرت سیاسیِ یک کشور به منزله یک ماشین است که تک تکِ ارکان حکومت، اجزاء و قطعاتِ مختلف این ماشین را تشکیل می دهند، بنابراین کاملاً بدیهی است که ضعف، فتور و نقص در عملکردِ هر کدام از اجزاء، کارکردِ سایر اجزاء را نیز دچار اختلال و در نهایت بلااثر خواهد نمود. بنابراین همه ی ارکان حاکمیت در کنارِ حمایت ملی و گسترده ملت باید به معنی واقعیِ کلمه ” یدِ واحده ” باشند.

هرگونه تزلزل در هریک از ارکانِ حکومت می تواند به تحلیل و تهدیدِ قدرتِ سیاسیِ نظام و باز شدنِ راه سلطه و نفوذِ بیگانگان منجر شود.

سومین مولفه، همسویی و همراهیِ وحدت ملی و یکپارچگیِ ملت با نظام سیاسیِ یکپارچه ی ملی است. اگر به دنبالِ امنیت پایدار برای ایرانِ زیبا و عزیزمان هستیم، باید از هر سخن، عقیده و عملی که وحدت ملیِ کشور را در معرض آسیب و خدشه و نگرانی قرار دهد، بپرهیزیم.

همه باید بدانیم که در کشتیِ واحدی نشسته ایم و هر رخنه و سوراخی در اصلی ترین رکن آن که همانا وحدت و یکپارچگیِ ملت و نظام سیاسی است، به منزله ی سمِ مهلکی است که حیاتِ همه ی سرنشینان را تهدید خواهد کرد.

اختلاف در سلیقه ها، نظرات و دیدگاه ها نباید شیرازه ی وحدت ملی و یکپارچگیِ سیاسیِ نظام جمهوری اسلامی را در معرض فروپاشی قرار دهد.

همه باید به دعوت آفریدگارِ بزرگِ هستی لبیک بگوییم و ندای ” واعتصموا بحبل الله جمیعاً ” را با گوشِ جان بشنویم و به آن تمسک جوییم.

همه با یک وطن، یک پرچم، یک دولت و یک رهبری در جهت صیانت از اقتدار و امنیت ملی باید برای حفظِ وحدت ملی و روح همبستگی، تلاش کنیم و بدانیم سنت های آفرینش تغییر ناپذیر است و نصرت الهی فقط در گرو حرکت در مسیرِ وحدت جامعه، حاصل خواهد شد.

همه باید مراقبت کنیم و به هوش باشیم تا مبادا اختلافاتِ سیاسی، مذهبی و قومی در این کشورِ پهناور بتواند قد علم کند و رکنِ رکینِ وحدت ملی را نشانه رود.

همه باید بدانیم سیاستِ ” تفرقه بینداز و حکومت کن” ، که از سوی استعمارگران مطرح می شود، منطقه ی مسلمان نشینِ خاورمیانه را به تلّی از خاک و خون مبدل کرده است، یکایکِ ما می بایست از هر اقدامِ تفرقه انگیزی، جداً بپرهیزیم.

اگر یک نفر را از جبهه ی انقلاب اسلامی و ملت بزرگِ ایران از دست بدهیم، یک رخنه ی خطرناک در وحدت ملیِ ما ایجاد خواهد شد.

بر همه ما واجب است که از این دستاورد مهمِ ملی که همانا بازگشتِ نسبیِ سرمایه یِ ارزشمندِ اعتماد به نظام و آینده کشور است، با تمامِ انگیزه و توان حفاظت و حمایت کنیم.

اعتمادِ عمومی مردم و دلبستگی و امید آنان به نظام جمهوری اسلامی و تجدید حیات سیاسی نظام، یقیناً فرصتی تاریخی و طلایی برای گذر از بحران های امنیتیِ منطقه ای و جهانی است.

بی شک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در سایه ی حمایت و پشتیبانیِ مردمِ عزیزمان، احساس دلگرمیِ بیشتری خواهند کرد، و بی تردید شکست ناپذیری و نفوذ ناپذیریِ نیروهای نظامیِ کشور در گرو حمایت و اعتماد عمومیِ هرچه بیشترِ مردم، بیش از پیش میسر خواهد شد.

مولفه مهم دیگر در عرصه ی صیانت از امنیت و اقتدار ملی، حفظ یکپارچگیِ سیاسیِ نظام جمهوری اسلامی ایران است.

قدرت سیاسیِ یک کشور به منزله یک ماشین است که تک تکِ ارکان حکومت، اجزاء و قطعاتِ مختلف این ماشین را تشکیل می دهند، بنابراین کاملاً بدیهی است که ضعف، فتور و نقص در عملکردِ هر کدام از اجزاء، کارکردِ سایر اجزاء را نیز دچار اختلال و در نهایت بلااثر خواهد نمود. بنابراین همه ی ارکان حاکمیت در کنارِ حمایت ملی و گسترده ملت باید به معنی واقعیِ کلمه ” یدِ واحده ” باشند.

هرگونه تزلزل در هریک از ارکانِ حکومت می تواند به تحلیل و تهدیدِ قدرتِ سیاسیِ نظام و باز شدنِ راه سلطه و نفوذِ بیگانگان منجر شود.

سومین مولفه، همسویی و همراهیِ وحدت ملی و یکپارچگیِ ملت با نظام سیاسیِ یکپارچه ی ملی است. اگر به دنبالِ امنیت پایدار برای ایرانِ زیبا و عزیزمان هستیم، باید از هر سخن، عقیده و عملی که وحدت ملیِ کشور را در معرض آسیب و خدشه و نگرانی قرار دهد، بپرهیزیم.

همه باید بدانیم که در کشتیِ واحدی نشسته ایم و هر رخنه و سوراخی در اصلی ترین رکن آن که همانا وحدت و یکپارچگیِ ملت و نظام سیاسی است، به منزله ی سمِ مهلکی است که حیاتِ همه ی سرنشینان را تهدید خواهد کرد.

اختلاف در سلیقه ها، نظرات و دیدگاه ها نباید شیرازه ی وحدت ملی و یکپارچگیِ سیاسیِ نظام جمهوری اسلامی را در معرض فروپاشی قرار دهد.

همه باید به دعوت آفریدگارِ بزرگِ هستی لبیک بگوییم و ندای ” واعتصموا بحبل الله جمیعاً ” را با گوشِ جان بشنویم و به آن تمسک جوییم.

همه با یک وطن، یک پرچم، یک دولت و یک رهبری در جهت صیانت از اقتدار و امنیت ملی باید برای حفظِ وحدت ملی و روح همبستگی، تلاش کنیم و بدانیم سنت های آفرینش تغییر ناپذیر است و نصرت الهی فقط در گرو حرکت در مسیرِ وحدت جامعه، حاصل خواهد شد.

همه باید مراقبت کنیم و به هوش باشیم تا مبادا اختلافاتِ سیاسی، مذهبی و قومی در این کشورِ پهناور بتواند قد علم کند و رکنِ رکینِ وحدت ملی را نشانه رود.

همه باید بدانیم سیاستِ ” تفرقه بینداز و حکومت کن” ، که از سوی استعمارگران مطرح می شود، منطقه ی مسلمان نشینِ خاورمیانه را به تلّی از خاک و خون مبدل کرده است، یکایکِ ما می بایست از هر اقدامِ تفرقه انگیزی، جداً بپرهیزیم.

اگر یک نفر را از جبهه ی انقلاب اسلامی و ملت بزرگِ ایران از دست بدهیم، یک رخنه ی خطرناک در وحدت ملیِ ما ایجاد خواهد شد.

بر همه ما واجب است که از این دستاورد مهمِ ملی که همانا بازگشتِ نسبیِ سرمایه یِ ارزشمندِ اعتماد به نظام و آینده کشور است، با تمامِ انگیزه و توان حفاظت و حمایت کنیم.

اعتمادِ عمومی مردم و دلبستگی و امید آنان به نظام جمهوری اسلامی و تجدید حیات سیاسی نظام، یقیناً فرصتی تاریخی و طلایی برای گذر از بحران های امنیتیِ منطقه ای و جهانی است.

بی شک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در سایه ی حمایت و پشتیبانیِ مردمِ عزیزمان، احساس دلگرمیِ بیشتری خواهند کرد، و بی تردید شکست ناپذیری و نفوذ ناپذیریِ نیروهای نظامیِ کشور در گرو حمایت و اعتماد عمومیِ هرچه بیشترِ مردم، بیش از پیش میسر خواهد شد.

مولفه مهم دیگر در عرصه ی صیانت از امنیت و اقتدار ملی، حفظ یکپارچگیِ سیاسیِ نظام جمهوری اسلامی ایران است.

قدرت سیاسیِ یک کشور به منزله یک ماشین است که تک تکِ ارکان حکومت، اجزاء و قطعاتِ مختلف این ماشین را تشکیل می دهند، بنابراین کاملاً بدیهی است که ضعف، فتور و نقص در عملکردِ هر کدام از اجزاء، کارکردِ سایر اجزاء را نیز دچار اختلال و در نهایت بلااثر خواهد نمود. بنابراین همه ی ارکان حاکمیت در کنارِ حمایت ملی و گسترده ملت باید به معنی واقعیِ کلمه ” یدِ واحده ” باشند.

هرگونه تزلزل در هریک از ارکانِ حکومت می تواند به تحلیل و تهدیدِ قدرتِ سیاسیِ نظام و باز شدنِ راه سلطه و نفوذِ بیگانگان منجر شود.

سومین مولفه، همسویی و همراهیِ وحدت ملی و یکپارچگیِ ملت با نظام سیاسیِ یکپارچه ی ملی است. اگر به دنبالِ امنیت پایدار برای ایرانِ زیبا و عزیزمان هستیم، باید از هر سخن، عقیده و عملی که وحدت ملیِ کشور را در معرض آسیب و خدشه و نگرانی قرار دهد، بپرهیزیم.

همه باید بدانیم که در کشتیِ واحدی نشسته ایم و هر رخنه و سوراخی در اصلی ترین رکن آن که همانا وحدت و یکپارچگیِ ملت و نظام سیاسی است، به منزله ی سمِ مهلکی است که حیاتِ همه ی سرنشینان را تهدید خواهد کرد.

اختلاف در سلیقه ها، نظرات و دیدگاه ها نباید شیرازه ی وحدت ملی و یکپارچگیِ سیاسیِ نظام جمهوری اسلامی را در معرض فروپاشی قرار دهد.

همه باید به دعوت آفریدگارِ بزرگِ هستی لبیک بگوییم و ندای ” واعتصموا بحبل الله جمیعاً ” را با گوشِ جان بشنویم و به آن تمسک جوییم.

همه با یک وطن، یک پرچم، یک دولت و یک رهبری در جهت صیانت از اقتدار و امنیت ملی باید برای حفظِ وحدت ملی و روح همبستگی، تلاش کنیم و بدانیم سنت های آفرینش تغییر ناپذیر است و نصرت الهی فقط در گرو حرکت در مسیرِ وحدت جامعه، حاصل خواهد شد.

همه باید مراقبت کنیم و به هوش باشیم تا مبادا اختلافاتِ سیاسی، مذهبی و قومی در این کشورِ پهناور بتواند قد علم کند و رکنِ رکینِ وحدت ملی را نشانه رود.

همه باید بدانیم سیاستِ ” تفرقه بینداز و حکومت کن” ، که از سوی استعمارگران مطرح می شود، منطقه ی مسلمان نشینِ خاورمیانه را به تلّی از خاک و خون مبدل کرده است، یکایکِ ما می بایست از هر اقدامِ تفرقه انگیزی، جداً بپرهیزیم.

اگر یک نفر را از جبهه ی انقلاب اسلامی و ملت بزرگِ ایران از دست بدهیم، یک رخنه ی خطرناک در وحدت ملیِ ما ایجاد خواهد شد.

مولفه مهم دیگر در عرصه ی صیانت از امنیت و اقتدار ملی، حفظ یکپارچگیِ سیاسیِ نظام جمهوری اسلامی ایران است.

قدرت سیاسیِ یک کشور به منزله یک ماشین است که تک تکِ ارکان حکومت، اجزاء و قطعاتِ مختلف این ماشین را تشکیل می دهند، بنابراین کاملاً بدیهی است که ضعف، فتور و نقص در عملکردِ هر کدام از اجزاء، کارکردِ سایر اجزاء را نیز دچار اختلال و در نهایت بلااثر خواهد نمود. بنابراین همه ی ارکان حاکمیت در کنارِ حمایت ملی و گسترده ملت باید به معنی واقعیِ کلمه ” یدِ واحده ” باشند.

هرگونه تزلزل در هریک از ارکانِ حکومت می تواند به تحلیل و تهدیدِ قدرتِ سیاسیِ نظام و باز شدنِ راه سلطه و نفوذِ بیگانگان منجر شود.

مولفه مهم دیگر در عرصه ی صیانت از امنیت و اقتدار ملی، حفظ یکپارچگیِ سیاسیِ نظام جمهوری اسلامی ایران است.

قدرت سیاسیِ یک کشور به منزله یک ماشین است که تک تکِ ارکان حکومت، اجزاء و قطعاتِ مختلف این ماشین را تشکیل می دهند، بنابراین کاملاً بدیهی است که ضعف، فتور و نقص در عملکردِ هر کدام از اجزاء، کارکردِ سایر اجزاء را نیز دچار اختلال و در نهایت بلااثر خواهد نمود. بنابراین همه ی ارکان حاکمیت در کنارِ حمایت ملی و گسترده ملت باید به معنی واقعیِ کلمه ” یدِ واحده ” باشند.

هرگونه تزلزل در هریک از ارکانِ حکومت می تواند به تحلیل و تهدیدِ قدرتِ سیاسیِ نظام و باز شدنِ راه سلطه و نفوذِ بیگانگان منجر شود.

مولفه مهم دیگر در عرصه ی صیانت از امنیت و اقتدار ملی، حفظ یکپارچگیِ سیاسیِ نظام جمهوری اسلامی ایران است.

قدرت سیاسیِ یک کشور به منزله یک ماشین است که تک تکِ ارکان حکومت، اجزاء و قطعاتِ مختلف این ماشین را تشکیل می دهند، بنابراین کاملاً بدیهی است که ضعف، فتور و نقص در عملکردِ هر کدام از اجزاء، کارکردِ سایر اجزاء را نیز دچار اختلال و در نهایت بلااثر خواهد نمود. بنابراین همه ی ارکان حاکمیت در کنارِ حمایت ملی و گسترده ملت باید به معنی واقعیِ کلمه ” یدِ واحده ” باشند.

هرگونه تزلزل در هریک از ارکانِ حکومت می تواند به تحلیل و تهدیدِ قدرتِ سیاسیِ نظام و باز شدنِ راه سلطه و نفوذِ بیگانگان منجر شود.

 

مولفه مهم دیگر در عرصه ی صیانت از امنیت و اقتدار ملی، حفظ یکپارچگیِ سیاسیِ نظام جمهوری اسلامی ایران است.

قدرت سیاسیِ یک کشور به منزله یک ماشین است که تک تکِ ارکان حکومت، اجزاء و قطعاتِ مختلف این ماشین را تشکیل می دهند، بنابراین کاملاً بدیهی است که ضعف، فتور و نقص در عملکردِ هر کدام از اجزاء، کارکردِ سایر اجزاء را نیز دچار اختلال و در نهایت بلااثر خواهد نمود. بنابراین همه ی ارکان حاکمیت در کنارِ حمایت ملی و گسترده ملت باید به معنی واقعیِ کلمه ” یدِ واحده ” باشند.

هرگونه تزلزل در هریک از ارکانِ حکومت می تواند به تحلیل و تهدیدِ قدرتِ سیاسیِ نظام و باز شدنِ راه سلطه و نفوذِ بیگانگان منجر شود.

مولفه مهم دیگر در عرصه ی صیانت از امنیت و اقتدار ملی، حفظ یکپارچگیِ سیاسیِ نظام جمهوری اسلامی ایران است.

قدرت سیاسیِ یک کشور به منزله یک ماشین است که تک تکِ ارکان حکومت، اجزاء و قطعاتِ مختلف این ماشین را تشکیل می دهند، بنابراین کاملاً بدیهی است که ضعف، فتور و نقص در عملکردِ هر کدام از اجزاء، کارکردِ سایر اجزاء را نیز دچار اختلال و در نهایت بلااثر خواهد نمود. بنابراین همه ی ارکان حاکمیت در کنارِ حمایت ملی و گسترده ملت باید به معنی واقعیِ کلمه ” یدِ واحده ” باشند.

هرگونه تزلزل در هریک از ارکانِ حکومت می تواند به تحلیل و تهدیدِ قدرتِ سیاسیِ نظام و باز شدنِ راه سلطه و نفوذِ بیگانگان منجر شود.

از دیگر مولفه های امنیت ملی می توان به صورت خلاصه به رضایتمندى و مقبولیت ملى از حکومت و عوامل آن، بقا، حفظ و افزایش قدرت نرم و سخت حکومت در سایه افزایش رضایتمندى ملى بدون توجه به دیدگاه هاى قومیتى، مذهبى(آزادى فعالیت اقلیتهاى مذهبى)، حفاظت از جان مردم در برابر مخاطرات داخلى و خارجى با ایجاد ساز و کارهاى مناسب، رشد و توسعه نظام اقتصادی و مقابله با تهدیدهاى این حوزه با مشارکت دادن هر چه بیشتر بخش خصوصى و محدود کردن دولت  ها به سیاست  گذارى و نظارت، مشارکت سیاسی مردم در انتخاب مدیران عالى کشور و ایجاد نهادهاى مردمى همچون شوراها، حفظ استقلال و حاکمیت کشور با اتخاذ سیاست  هاى متناسب و متوازن در سیاست خارجى و روابط  بین  الملل [xvii]و همچنین داشتن محیط زیست سالم اشاره نمود.

نتیجه گیری

مفهوم امنیت ملی دارای مولفه   های متعددی می باشد، به همین خاطر تعاریف گوناگونی از آن داده شده است. در یک تعریف کلی امنیت ملی به معنای آزادی از ترس و فقدان خطر جدی از خارج نسبت به منافع ملی و حیاتی کشور می  باشد. علیرغم نارسایی مفهومی و عدم جامعیت در تعریف منطقی از امینت ملی، این اصطلاح رایج سیاسی در فرهنگ نظام  های سیاسی گوناگون کاربردهای متفاوتی دارد. از نگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) امنیت ملی مفهومی چند وجهی و سیال می  باشد که دارای مولفه   هایی مانند، استقلال و قدرت اقتصادی، اتحاد و همبستگی ملی، قدرت دفاعی و نظامی، رهبری و ولایت فقیه، گسترش و تعمیق معارف دینی، قانونگذاری و قانون  مداری، مشارکت عمومی، حفظ یکپارچگی سیاسی نظامی جمهوری اسلامی ایران و همسویی و همراهی وحدت ملی و یکپارچگی ملت با نظام سیاسی یکپارچه ملی می  باشد. 

منابع:

[i] – Holmes, Kim R(2015), What is National Security?, Available at:

What is National Security?

[ii] . جاوید، منتظران و حسین تاج آبادی، «بررسی اهداف و اصول امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از منظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، دو فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات قدرت نرم، ۱۳۹۵، شماره چهاردهم، ص ۷۷٫

[iii] – عباس بشیری، «بررسی امنیت از تئوری تا عمل، مولفه های امنیت ملی»، روزنامه جام جم، ۱۳۸۸، قابل بازیابی در:

http://www1.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100904470376

[iv] – یونس حمیدی، «جایگاه امنیت غذایی در تامین امنیت ملی کجاست؟»، اندیشکده تبیین، ۱۳۹۵، قابل بازیابی در:

http://www.tabyincenter.ir/12946

[v] – محمدرضا اسکندری، «شبکه­های اجتماعی؛ ترفندی برای تهدید امنیت ملی»، ۱۳۹۴، قابل بازیابی در:

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940308000798

[vi] – جاوید منتظران و حسین تاج آبادی، همان، ص ۸۰٫

[vii] – بهرام اخوان کاظمی، «امنیت؛ ابعاد و سازوکارهای تامین آن در روایات»، فصلنامه حکومت اسلامی، ۱۳۸۹، شماره دوم، ص ۳۷٫

[viii] – http://www.psas.ir/news/news-view.aspx?id=544

[ix] – مرتضی مطهری و سیدمحمدمهدی میرجلیلی، «مناظره و امنیت ملی؛ کارکردها و چهارچوب­ها»، فصلنامه حبل المتین، ۱۳۹۴، شماره دهم، ص ۲۴٫

[x] – جاوید منتظران و حسین تاج آبادی، همان، ص ۸۰٫

[xi] – بیانات مقام معظم رهبری، ۲۶/۱۱/۱۳۷۹، به نقل از: مهدی ذوالفقاری، «دفاع و امنیت ملی از نگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)»، گزارش مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۱، صص ۴-۵٫

[xii] – بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان و کارکنان ارتش، ۳۰/۰۱/۱۳۹۶، قابل بازیابی در:

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36242

[xiii] – مهدی ذوالفقاری، «دفاع و امنیت ملی از نگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)»، گزارش مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۱، صص ۴-۵٫

[xiv] – جعفر خوشروزاده، «مطبوعات و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، مجله اندیشه انقلاب اسلامی، ۱۳۸۲، شماره ۶، ص ۱۹۶٫

[xv] – بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان و کارکنان ارتش، ۳۰/۰۱/۱۳۹۶، همان.

[xvi] – بیانات مقام معظم رهبری، ۲۳/۰۲/۱۳۷۹، قابل بازیابی در:

http://www.leader.ir/fa/speech/1903/

[xvii] – احسان افخمی، «مولفه­های امنیت ملی و جایگاه آن در مناظره­های انتخاباتی»، ۱۳۹۶، قابل بازیابی در:

http://www.sahar.news

پایگاه تبیین

انتهای متن/

[ad_2]

لینک منبع

امین زاده:رفع مشکلات حقوق شهروندی استانها با راهکار بومی محقق می شود

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری هرمزبان اخبار هرمزگان به نقل از ایرنا الهام امین زاده شامگاه شنبه به خبرنگار ایرنا در بندرعباس اظهار داشت: هر استان دارای مسائل و مشکلات خاص خود است که به صورت معمول نهادهای اجرایی اختیار و توان لازم را برای رفع آنها دارند درصورتی که دستگاههای استانی قادر به رفع آن نباشند درهیات دولت بررسی می شود.
وی تصریح کرد:هراستان دارای ویژگی خاصی است که در این سفر سعی می شود ویژگی و خصیصه خاص هرمزگان شناسایی و این استان به همان خصیصه ممتاز به همه ایران معرفی شود.
امین زاده همچنین گفت: مسائل و ابتکارهای صورت گرفته در حوزه حقوق شهروندی هرمزگان روز یکشنبه درنشست ستاد صیانت از حقوق شهروندی مورد بررسی و ارزیابی صورت می گیرد.
به گزارش پایگاه خبری هرمزبان اخبار هرمزگان به نقل از ایرنا، شرکت در نشست ستاد صیانت از حقوق شهروندی و دیدار با نماینده ولی فقیه در هرمزگان از برنامه های سفر دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی به هرمزگان است.
۳۲۱۹/۱۰۴۲
خبرنگار: عزت الله معمارباشی ** انتشار دهنده: فاطمه نوری

[ad_2]

لینک منبع

تربیت ۱۰ میلیون حافظ نیازمند فرهنگ‌سازی است

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری هرمزبان اخبار هرمزگان به نقل از خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) برنامه رادیویی افق رادیو قرآن به برنامه حفظ قرآن اختصاص داشت، در ابتدای این برنامه حجت‌الاسلام و المسلمین شاهسونی، مدیر مؤسسه بیت‌الاحزان حضرت زهرا(س) در مورد اهمیت پرداختن به حفظ قرآن بیان کرد: مقام معظم رهبری مطالبات مختلفی در زمینه قرآنی دارند اما مسئله حفظ قرآن برای ایشان بسیار جدی است به طوری که برای آن عدد و رقم تعیین کرده‌اند، از صحبت‌های ایشان علل زیادی را برای اهمیت حفظ می‌توانیم دریافت کنیم.
وی در ادامه افزود: امروزه هزینه‌های سنگینی را در زمینه آسیب‌های اجتماعی و … پرداخت می‌کنیم و زمانی که بحث هزینه‌های قرآنی مطرح می‌شود، بسیاری از مسئولان صرفا به دید یک هزینه به آن نگاه می‌کنند، در حالی که اگر بحث حفظ نهادینه شود بسیاری از معضلات اجتماعی حل خواهد شد.
مهدی عزیززاده، مدیر کل کمیسیون توسعه، تبلیغ و ترویج وزارت ارشاد نیز بیان کرد: حفظ قرآن جامع‌ترین روش آموزش قرآن است و کثرت تکرار در حفظ موجب انس بیشتر با قرآن می‌شود، یک حافظ در طول مدت زمانی که قرآن را حفظ می‌کند باید در تلاوت قرآن استمرار داشته باشد.
وی بیان کرد: مقام معظم رهبری هم به شکل دستوری بحث حفظ را مطرح کردند، بعد از فرمایش ایشان اقدامات زیادی در کشور انجام شده اما متاسفانه بعد از طرح ملی حفظ قرآن که سال قبل ابلاغ شد و هنوز اقدام جدی صورت نگرفته، برنامه جامع ملی در این زمینه نداریم.
عزیززاده اشاره به آماری از حافظان قرآن در کشور گفت: ۱۷۹۶۲ حافظ کل قرآن، داوطلب دریافت مدرک تخصصی حفظ قرآن بوده‌اند که سازمان دارالقرآن متولی آن است، با این اوصاف تعداد حافظان قرآن در کشور ۱۸ هزار نفر است و این آمار با مطالبه رهبری فاصله زیادی دارد.
در ادامه برنامه حجت‌الاسلام حاج ابوالقاسم به صورت تلفنی به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخت و بیان کرد: هر چقدر در تعالیم اهل بیت(ع) نگاه می‌کنیم، می‌بینیم راه سعادت در جامعه ترویج انس با قرآن است و بهترین مرتبه آن نیز حفظ است، در درستی مطالبه مقام معظم رهبری تردیدی ندارم و کسی که با مبانی اسلامی آشنا است این را می‌فهمد که مشکلات و معضلات ریشه در دوری از قرآن دارد.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم منصف باشیم باید اذعان کنیم که تلاش‌های خوبی در زمینه حفظ قرآن انجام شده است، به عنوان مثال برخی از مراکز مردمی یا سازمان اوقاف و امور خیریه و بعضی از دارالقرآن‌های دیگر که در این عرصه فعالیت داشته‌اند می‌توان نام برد.
حاج ابوالقاسم گفت: در بخش‌های حاکمیتی، برخی‌ها خوب تلاش کرده‌اند، اما واقعیت این است که آنچه اتفاقا افتاده نسبت به آنچه باید اتفاق می‌افتاد، هیچ است، گاهی برای گرفتن یک تصمیم چالش‌های فراوانی ایجاد می‌شود و اتفاقی که باید سریعا رخ دهد چند ماه طول می‌کشد، با این وضعیت کار پیش نخواهد رفت.
وی در ادامه افزود: باید به جهت ساختار مدیریت فعالیت‌های قرآنی کشور و تامین هزینه و نیروی انسانی و مدیران و مربیانی که بخواهند آن را جلو ببرند، تجدید نظر جدی صورت گیرد، همچنین به جهت حمایت‌های مادی و معنوی نیز باید تغییر رویکرد را شاهد باشیم، در غیر این صورت با این روند تا ۲۰۰ سال دیگر هم به مطالبه رهبری نمی‌رسیم.
حاج ابوالقاسم تصریح کرد: به نظر بنده باید یک مقدار فعالیت‌های قرآنی را مردمی کنیم و آنها را کمک کنیم، در واقع اتفاقی شبیه اتفاق ایام شهادت امام حسین(ع) که مردم با جان و دل مراکزی را برپا می‌کنند این اتفاق باید به صورت خود جوش در فعالیت‌های قرآنی بیفتد.
وی در ادامه افزود: برای مدرسه‌سازی عزم ملی صورت گرفت و خیرین مشکلات آموزشی را حل کردند و باید خیرین را به سمت برپایی مراکز قرآنی سوق دهیم، باید نقشه جامعی طراحی کنیم و این مراکز ساخته شود، اگر از ظرفیت مردم استفاده شود یک مقدار به آن مطالبه نزدیک‌تر می‌شویم.
در ادامه برنامه حجت‌الاسلام شاهسونی بیان کرد: از سال ۹۰ به این طرف، رهبری در مورد حفظ قرآن هیچ تذکری نداده‌اند و این یعنی ایشان منتظر اقدامات ما هستند، همچنین اگر قوانین حمایتی از حافظان قرآن وجود دارد برای تصویب آن مربوط به قبل از سال ۹۰ است و بعد از مطالبه رهبری هیچ طرح حمایتی تصویب نشده است.
وی در ادامه افزود: تا کرامت اجتماعی حافظان قرآن را مدنظر قرار ندهیم حرکت خاصی در کشور انجام نمی‌شود، برای نمونه مجلس شورای اسلامی می‌تواند برای استخدام حافظان قرآن طرحی را تصویب کند که این افراد در اولویت استخدام باشند.
در ادامه برنامه مجددا عزیززاده به بیان نکاتی پرداخت و گفت: ستاد راهبردی طرح ملی حفظ که مصوبه شورای توسعه فرهنگ قرآنی است که قرار بوده با هدف تحقق این موضوع تشکیل شود تصویب شده اما تشکیل نشده است، سازمان اوقاف و … هم برنامه‌هایی دارند اما چون ستاد بالا دستی وجود نداشته کار پیش نرفته است.
وی در ادامه افزود:  تربیت ۱۰ میلیون حافظ بسیج همه ارگان‌ها را لازم دارد، تا وقتی که موضوع حفظ قرآن فرهنگ نشود، تمام ظرفیت‌های موسسات مردمی و … هم بسیج شوند موفقیتی حاصل نخواهد شد.
عزیززاده گفت: باید ظرفیت فرهنگی، هنری و رسانه‌ای کشور برای حفظ قرآن بسیج شوند، کشور پاکستان ۷ میلیون حافظ دارد، اگر بخواهیم خودمان را با این کشور مقایسه کنیم، باید دو و نیم میلیون حافظ داشته باشیم. لذا اعتقاد دارم باید در زمینه فرهنگ‌سازی بیش از پیش کار صورت گیرد.

[ad_2]

لینک منبع

گزیده‌ای از بیانات رهبر انقلاب در مراسم عقد و ازدواج جوانان

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری هرمزبان اخبار هرمزگان به نقل از شفاف،  ازدواج نخستین سنگ بناى تشکیل‏ خانواده و بالطبع، جامعه و اجتماع بوده که میزان اندیشه و تدبر آن در میزان پیشرفت، انحطاط و صعود یا سقوط جامعه تاثیرگذار است.

 از این ‏رو، اسلام به عنوان مکتبی آسمانى آن را نه تنها کارى محبوب و مقدس دانسته، بلکه جوانان را موکدا به آن توصیه کرده است.

 بر این اساس با توجه به اهمیت و جایگاه ازدواج در جامعه و دین مبین اسلام، صفحه اینستاگرام منتسب به مقام معظم رهبری بخشی از بیانات و توصیه ارزشمندی که ایشان در سال ۱۳۸۳ ایراد کرده اند را  بازنشر کرده است.

 صفحه اینستاگرام منتسب به مقام معظم رهبری نوشت:

“وقتی که زن و شوهر در پایان کار روزانه یا در وسط روز به هم میرسند و همدیگر را میبینند، هر دو از هم توقع دارند که بتوانند محیط را شاد، سرزنده، قابل زیست و رفع کننده‌ی از خستگی بسازند؛ این توقع بجایی است و بیجا هم نیست که هر دو از یکدیگر توقع داشته باشند. اگر بتوانید این کار را بکنید، زندگی شیرین خواهد شد. ای بسا کسانی که خیلی ثروتمندند؛ اما این زندگی شاد را ندارند؛ در خانه درگیری، دعوا و دلخوری دارند. ای بسا کسانی که خیلی در جامعه معتبرند؛ عنوان دارند، رئیسند؛ اما در خانه‌شان هزار مشکل دارند. بیانات رهبر انقلاب در مراسم خطبه عقد زوج‌های جوان؛ ۸۳/۰۳/۲۰‌.”

 گزیده‌ای از بیانات رهبر انقلاب در مراسم عقد و ازدواج جوانان

[ad_2]

لینک منبع

آمادگی یاوران حجاج برای حضور در حج ۹۶

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، همايش ياوران زائران سرزمين وحی (ياوران حجاج) امروز شنبه ۳۱ تیر‌ماه، در محل سالن اجتماعات سازمان حج و زيارت با حضور مسئولان بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زيارت برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اصغر محمدی، مسئول دفتر بعثه مقام معظم رهبری در منطقه تهران در این همایش با اشاره به بركات و آثار معنوی حج، بر ضرورت و اهمیت كمك به زائران در این سفر معنوی تاكید كرد و گفت: سفر حج، رزقی است كه نصیب همه كارگزاران از جمله یاوران حجاج شده است؛ به منظور شكرگزاری این رزق الهی كه به ما عنایت شده است و بر مبنای اصل تعاون، باید برای كمك به زائران بكوشیم و از دغدغه‌های آنان بكاهیم.

وی اضافه كرد: تمام تلاش‌ها مبتنی بر صحت مناسك و آشنایی با اسرار حج است و یاوران حجاج با اتكا بر اصل تعاون كه دارای بركات و آثار فراوانی است، توفیق خواهند داشت كه هم در عرصه فرهنگی و هم در عرصه بجا آوردن اعمال به زائران سرزمین وحی خدمت كنند.

زائر نباید احساس غربت كند

مهران فرشید، مدیركل حج و زیارت استان تهران نیز در این همایش گفت: با وجود همه مشكلات و شرایط ویژه‌ای كه امسال با آن مواجه بودیم، اجرای امور به خوبی پیش رفته و مقدمات كار در زمینه‌های مختلف از جمله مسكن، تغذیه، تداركات، اجاره هتل‌ها، حمل و نقل و سایر موارد برای برگزاری حجی با شكوه فراهم شده است.

فرشید افزود: مدیران كاروان با بیش از ۸۰۰ وظیفه در زمینه انجام امور حج روبرو هستند كه این كار سختی است و كمك یاوران حجاج برای تسهیل امور مربوط به زائران را می‌طلبد.

وی با تاكید بر اینكه یاوران حجاج باید الگو باشند و حضور خاضعانه و خالصانه آنان فرصتی است كه موجب افزایش قدرت ما در كنار آنان می‌شود، تصریح كرد: زائر نباید احساس غربت كند؛ اگر او بداند در گروهی قرار گرفته كه حمایت می‌شود، این زمینه‌ای برای قوت قلب و آرامش زائران و كاروان‌ها است.

یاوران حجاج مسئولیت دیگران را به دوش نمی‌كشند

مدیر امور جذب و سازماندهی بعثه مقام معظم رهبری نیز در این همایش اظهار كرد: شكل‌گیری یاوران حجاح به این معنی نیست كه مسئولیت دیگران به دوش این گروه خواهد‌ بود؛ بلكه هدف، كمك مضاعف برای تسهیل امور مربوط به زائران و بهبود شرایط است.

علی پروانه نیز با بیان اینكه امسال كاروان‌های زائران ایرانی در چهار قالب ۸۵، ۱۱۵، ۱۳۵ و ۱۶۰ نفره عازم مناسك حج می‌شوند، گفت: از سوی بعثه مقام معظم رهبری برای كاروان‌های ۸۵ و ۱۱۵ نفره یك روحانی در نظر گرفته‌شده و برای دو قالب دیگر، علاوه بر روحانی یك معین نیز همراه كاروان خواهد بود.

وی اضافه كرد: هر یك از یاوران حجاج مسئولیت ۱۲ نفر از زائران ایرانی را به عهده خواهد‌ داشت تا علاوه بر كمك به آنها بتوانند نقطه نظرات را هم به مسئولان كاروان برای رفع مشكلات انتقال دهد.

پروانه با اشاره به اینكه اعمال حج در عین سادگی بسیار دقیق است، گفت: به كشوری می‌رویم كه قواعد خاص خودش را دارد و ضروری است از زمان ورود به فرودگاه، توصیه‌های لازم ارائه شود تا با كمترین آسیب سفر را پشت سر بگذاریم و زائران توجیه شوند در فضایی كه قرار می‌گیرند متناسب با محیط رفتار كنند.

در بخش دیگری از این همایش، نماینده امداد و نجات اورژانس تهران با برگزاری كارگاهی، توصیه‌های لازم به یاوران حجاج در زمینه نحوه برخورد با سوانح و چگونگی امدادرسانی به افراد آسیب دیده را ارائه كرد.

نحوه مواجهه با سوانحی مانند انسداد راه هوایی، احیاء قلبی، ریوی و مغزی، تشنج، حملات قلبی، گرمازدگی، صحنه تصادفات و نحوه متوقف كردن خونریزی از جمله مواردی كه توسط كارشناس اورژانس تهران به یاوران حجاج آموزش داده‌ شد.

گروه یاوران زائران بیت‌الله الحرام و حجاج ایرانی در مناسك حج، برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی با همكاری تعداد محدودی از زائران بیت‌الله الحرام در بعثه مقام معظم رهبری تشكیل شد كه در مكان‌های خاص زیارتی در ایام حج به ارشاد و راهنمایی زائران می‌پرداختند.

اهم برنامه‌های این گروه در ۹ بخش پیش بینی شده كه با عناوین «بنیان مرصوص» ، «طرح حامی»، «تواصی»، «ارادت»، «دیدار»، «بصیرت»، «مراقبت معنوی»، «برادری» و «ارشاد» شناخته می‌شود.

یادآوری می‌شود؛ امسال ۸۶ هزار و ۵۰۰ زائر ایرانی در قالب ۶۰۰ كاروان برای انجام مناسك حج راهی عربستان می‌شوند. زائران ایرانی از ۲۰ ایستگاه پروازی كشور برای انجام مناسك حج راهی عربستان می‌شوند و بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده نخستین كاروان زائران ایرانی از ایستگاه پروازی تهران ۹ مرداد اعزام  می‌شود.

[ad_2]

لینک منبع

آغاز برداشت آلوئه‌ورا از مزارع هرمزگان

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری هرمزبان اخبار هرمزگان به نقل از ایسنا، مسعود گرگیج در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برداشت برگ آلوئه‌ورا در ۴۰ هکتار مزرعه و در سه چین در فصل‌های زمستان، بهار و تابستان است.

وی با بیان اینکه آلوئه‌ورا‌های برداشت شده به استان‌های اصفهان، تهران و فارس فرستاده می‌شود، افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال دو هزار و ۴۰۰ تن برگ گیاه آلوئه‌ورا از مزارع استان برداشت شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به اینکه عمر گیاه آلوئه‌ورا ۳ سال است و از طریق پا جوش تکثیر می‌شود، اضافه کرد: این گیاه در صنعت تولید کمپوپ و نوشیدنی و ساخت مواد آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد.

گرگیج ادامه داد: آلوئه‌ورا به علت داشتن خواص ضد میکروبی در درمان بسیاری از زخم‌ها، سوختگی‌ها، اگزما، تاول، گزیدگی زنبور و نیش حشرات، بریدگی، کوفتگی، آفتاب‌سوختگی درمان غلظت و چسبندگی خون، اکسیژن‌رسانی خون، سنگ کلیه، زخم معده، فشارخون، سرطان روده، قند خون، قلب و عروق و پوست بسیار مفید است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: گیاه آلوئه‌ورا بیشتر در شهرستان‌های رودان، سیریک، بندرلنگه، ارتفاعات بشاگرد، قشم و بستک کاشته می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری هرمزبان اخبار هرمزگان به نقل از ایسنا، گیاه آلوئه‌ورا (آلوورا) یا صبر زرد گیاهی است علفی و چند ساله با برگ‌های ضخیم، گوشتی بلند و دارای تیغ است که گل‌های آن به‌صورت خوشه‌ای مایل به زرد است.

انتهای پیام

[ad_2]

لینک منبع

ماهی‌فروشان بدون رعایت مسائل بهداشتی آبزیان را به فروش می‌رسانند

[ad_1]

‌‌به گزارش پایگاه خبری هرمزبان اخبار هرمزگان به نقل از ایسنا، ‌جلسه هماهنگی و ساماندهی عرضه و توزیع آبزیان در شهرستان بندرعباس با حضور مدیرکل و رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بندرعباس و نمایندگان استانداری، فرمانداری، شهرداری منطقه ۱و۲، سازمان میادین، اصناف، شیلات، نیروی انتظامی، در اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان برگزار شد.

مدیرکل دامپزشکی استان هرمزگان گفت: این جلسات باید مداوم برگزار و توجه بیشتری شود و وظایف را در دو بخش یک وظیفه قانونی که قانون‌گذار وظیفه همه را مشخص کرده و دوم وظیفه شرعی هر فرد مسلمان دانست که در جلوگیری از عرضه آبزیان حرام حضورداشته باشد، تقسیم کنیم.

محمد جانباز اظهار کرد: شهرستان بندرعباس به دلیل موقعیت دریایی یکی از مهم‌ترین شهرهای گردشگری کشور است و نامناسب بودن بازار ماهی‌فروشان و قرار گرفتن آن در محل پر رفت‌وآمد شهر موجب شده بوی نامطلوبی در شهر ایجاد کنند.

این مقام مسئول افزود: ماهی‌فروشان بدون اینکه مسائل بهداشتی را رعایت کنند، آبزیان را به فروش می‌رسانند و پس از فروش بوی بد ماهی‌های پاک‌شده در کنار ساحل را رها می‌کنند و نمای ساحل زیبای بندرعباس را نازیبا می‌کنند و همچنین جمع شدن حیوانات فضای نامطلوبی به شهر داده است.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل نداشتن شناسنامه بهداشتی ماهی‌فروشان قادر به نظارت کامل بر روی آن‌ها را نداریم و عرضه محصولات آبزی به‌صورت بهداشتی در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که مراکز عرضه و توزیع این محصول با اختصاص مکان مناسب و کاملاً بهداشتی که با همکاری شهرداری میسر می‌شود تا این محصول به‌صورت تازه و بهداشتی در دسترس مردم قرار گیرد.

انتهای پیام

[ad_2]

لینک منبع

برخورد منطقی با تکدی‌گری یکی از راه‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی است

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری هرمزبان اخبار هرمزگان به نقل از خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از هرمزگان، حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر انصاری راد ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به آثار سوء تکدی‌گری بر جامعه اسلامی، اظهار کرد: تکدی‌گری یکی از آسیب‌های مهم در حوزه اجتماعی است که ریشه‌های منفی آن روان جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.وی با بیان اینکه در شناسایی و آسیب‌شناسی این پدیده که اجتماع را درنوردیده است باید به علل پیدایش آن، نقش شبکه‌های اجتماعی، مشارکت و اهمیت شمردن سازمان‌های مسؤول و… اشاره کرد.

حجت‌الاسلام انصاری راد برخورد منطقی با پدیده تکدی‌گری را یکی از راه‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و افزود: تکدی‌گری یکی از نارسایی‌های اجتماعی است که بر اساس عوامل روانی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شکل می‌گیرد.

این مسؤول فقدان و نبود شغل، پیری یا از کار افتادگی، اعتیاد، شکاف عمیق طبقاتی، از هم پاشیدگی خانواده‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی را از جمله عواملی دانست که می‌تواند در پیدایش این پدیده دخالت داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان تصریح کرد: بخش عمده‌ای که می‌تواند در این زمینه مطرح باشد این است که جامعه امروزی به‌خوبی نتوانسته افراد سالخورده، اختلافات خانوادگی، پیری و از کار افتادگی، اعتیاد و امثالهم را در یک مراکز خاص ساماندهی کند و پاسخ‌گوی نیازهای آنان باشد گرچه اقداماتی از سوی نهادهای مربوطه انجام گرفته اما این مقدار کافی نیست، باید این مسئله را به صورت ریشه‌ای حل کرد و اگر این مشکل در جامعه به خوبی حل نشود، متکدی برای بقای خویش ناچار است دست به تکدی‌گری بزند.

انصاری راد با توجه به استناد به آیات شریفه قرآن کریم در خصوص تکدی‌گری افزود: خداوند متعال در سوره بقره (آیه ۲۷۳) می‌فرماید: «صدقات برای آن تهیدستانی است که در راه خدا محصور شده‌اند و نمی‌توانند برای کسب درآمد در زمین سیر و سفر کنند».

وی با اظهار تأسف از اینکه امروز مراکز زیارتی و مساجد ازجمله مکان‌های متکدیان با توجه به بافت فرهنگی و مذهبی استان به‌شمار می‌رود، افزود: این گروه‌های متکدی به‌همراه کودکان خود در این مراکز مذهبی سعی می‌کنند نیازمندهای خود را به گونه‌ای نشان دهند که مردم تحت تأثیر قرار بگیرد و عواطف و احساسات مردم برای دست یافتن به خواسته‌های آنان برانگیزد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با ابراز نارضایتی از وضع موجود در استان خطاب به مردم بیان کرد: امروزه تکدی‌گری در سراسر کشور ازجمله هرمزگان چهره استان را خدشه‌دار کرده است، شما مردم نوع‌دوست اگر قصد کمک به مستمندان جامعه دارید، می‌توانید به بهزیستی یا کمیته امداد مراجعه کنید و کمک‌های حمایتی خود را در اختیار این ادارات برای تقسیم عادلانه بین نیازمندان، محرومان و طبقات ضعیف جامعه قرار دهید.

حجت‌الاسلام انصاری راد در پایان خاطرنشان کرد: با بهره‌گیری از توان و ظرفیت ائمه جماعات و روحانیون می‌توانیم نسبت به آگاه‌سازی مردم و فرهنگ‌سازی برای مقابله با متکدیان گام برداریم.

[ad_2]

لینک منبع

دهه کرامت فرصتی برای نمایش چهره رحمانی اسلام است

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری هرمزبان اخبار هرمزگان به نقل از ایرنا، علیرضا نصری روز شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری دهه کرامت در قشم بیان کرد: استکبار جهانی در این روزها به دنبال نمایش چهره ای خشن، خون ریز و خشونت طلب از اسلام است و باید از فرصت دهه کرامت و سیره امام مهربانی ها برای نشان دادن غنای فرهنگی و رحمانی این دین مبین بهره گرفته شود.
وی با اشاره به برگزیده شدن مشهد مقدس به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام افزود: تشریح دوران زندگی حضرت امام رضا (ع) که همه موجودات از رحمت او بهره مند شدند، یک ضرورت است و باید با تبلیغات و ترویج شادی بین مردم به این مهم پرداخته شود چرا که امروز دنیا تشنه سیره ایشان می باشد.
فرماندار قشم گفت: اهل بیت (ع) سرچشمه معارف هستند و سبک زندگی آن بزرگواران به ویژه امام مهربانی ها که مناظره های ایشان با علمای سایر ادیان و مذهب ها زبانزد است، نه تنها در شهرستان که در استان و ورای مرزهای کشور باید تبیین شود.
او اضافه کرد: نقش و جایگاه امامان معصوم در کنار مناسبت هایی از این دست باید به طور ویژه در زندگی روزمره مردم جاری باشد، گسترش یابد و آیین های دهه کرامت نیز در راستای بصیرت افزایی به اجرا درآید.
نصری همچنین با تاکید بر هم افزایی دستگاه های اجرایی و نهادهای انقلابی عنوان کرد: همه باید در شادی اهل بیت (ع) شاد باشند و سمت و سوی برنامه ریزی ها باید به گونه ای ترتیب داده شود که این شادی در فضای عمومی جامعه ملموس باشد.
رییس تبلیغات اسلامی قشم نیز در ادامه گفت: برنامه های ویژه دهه کرامت در شهرستان از روز سه شنبه هفته جاری تا روز جمعه سیزدهم مردادماه برگزار می شود که در روز نخست همایش ویژه دختران به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) در مهدیه شهدای گمنام و برخی از مسجدها خواهد بود.
حجت الاسلام احمد غلامی افزود: همچنین آیین تجلیل از بقاع متبرکه در امامزاده سید مظفر، گفتمان دینی در مسجدها، همایش خانواده در فرمانداری و حوزه علمیه خواهران، جشن هایی در بخش مرکزی و شهاب با حضور اهل سنت طی دهه کرامت، اعزام کاروان های زیارتی به مشهد مقدس و جشن ویژه ای به مناسبت ولادت حضرت امام رضا (ع) از جمله برنامه هایی می باشد که تدارک دیده شده است.
انتشاردهنده: محمد ملاحمزه زاده
۸۱۲۳

[ad_2]

لینک منبع

کار فرهنگی مانند حضور در خط مقدم است

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری هرمزبان اخبار هرمزگان به نقل از خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از گیلان و به نقل از بسیج رسانه استان گیلان، آیت‌الله رضا رمضانی گیلانی، رئیس مرکز اسلامی هامبورگ آلمان امروز در دیدار با جمعی از فعالان فضای مجازی اظهار کرد: شناسایی و پرورش نخبگان جوان در تمام زمینه‌ها از مسائل مهمی است که امروز در آن دچار ضعف هستیم و باید تقویت شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه در برخی از زمینه‌ها مانند فعالیت‌های فرهنگی و مقابله با جنگ نرم با تاخیر اقدام شده است، گفت: کار در فضای مجازی بسیار دقیق و لطیف است پس باید از استحکام و قدرت کافی برخوردار باشد تا در سطح جامعه و در میان عموم مردم موثر واقع شود.

رئیس مرکز اسلامی هامبورگ آلمان با بیان اینکه فضای مجازی باید بر اساس راهبرد و هدف‌های مشخصی پیشروی داشته باشند، افزود: باید برای پیشبرد این اهداف، راهکارهای مناسب و در کنار آن ظرفیت و ضرورت‌های موجود را شناسایی کرد و از ظرفیت‌های بالفعل به‌عنوان ظرفیت‌های بالقوه استفاده کرد.

نماینده مقام معظم رهبری در اروپا اعلام کرد: کارهایی به این شکل در قالب کار فرهنگی به‌تدریج در جامعه تاثیر می‌گذارند و می‌توانند سبب جذب و ساماندهی نیروهای مختلف در طول زمان شوند.

وی با اشاره به اینکه تولید محتوا در فضای مجازی نیازمند عقبه پژوهشی است افزود: در صورت عدم وجود پژوهش و تحقیق، زمینه موفقیت در کار فراهم نمی‌شود زیرا طرح‌های بسیاری در کشور اجرا شده که به‌دلیل عدم وجود عقبه پژوهشی و آموزشی موفق نبودند.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: نگاه به فضای مجازی باید نگاهی جبهه‌ای باشد تا بتواند جلوی توانمندی دشمن در مقابل هجمه فرهنگی را بگیرد زیرا کار فرهنگی به‌ویژه در فضای مجازی مانند حضور در خط مقدم است.

رئیس مرکز اسلامی هامبورگ اظهار کرد: یکی از معضلات فرهنگی در سطح کشور، عدم مهندسی فضای مجازی است؛ یعنی باید ظرفیت‌ها و توان اجرایی یک کار فرهنگی و ابتدا و انتهای کار باید از زمان شروع تعیین شود تا نتیجه مطلوب به‌دست بیاید.

وی با اشاره به اینکه باید در تمام شرایط آماده مقابله با شبیخون فرهنگی دشمن بود افزود: امروزه دشمن در دانشگاه به‌گونه‌ای فعالیت می‌کند که دین را مانع معنویت حقیقی بیان کند و متاسفانه برخی جوانان نیز به‌دلیل عدم درک فلسفه دین تحت تاثیر هجمه دشمن قرار می‌گیرند.

رمضانی خاطرنشان کرد: نباید نسبت به جوانان با دید جناحی برخورد کرد بلکه باید زمینه را فراهم کرد تا تمام آن‌ها با هر عقیده‌ای جذب مسیر درست اسلام و انقلاب شوند.

نماینده مقام معظم رهبری در اروپا با اعلام اینکه باید در کار فرهنگی با صداقت و درستی رفتار کرد گفت: نباید با انتقادات با هجمه برخورد کرد زیرا توجه به انتقادات یکی از عوامل رشد و پیشرفت در هرکاری به‌حساب می‌آید.

رئیس مرکز اسلامی هامبورگ آلمان با انتقاد به اینکه بسیاری در کشور تلاش می‌کنند تا جوانان گیلانی نتوانند خود را بروز دهند افزود: مقام معظم رهبری نیروی انسانی و جوانان گیلان را نخبه، ارزشمند و توانمند معرفی می‌کنند اما برخی تمایل ندارند تا این ظرفیت عظیم رشد و بروز کند.

 

[ad_2]

لینک منبع